Kerkdiensten Joriskapel eerste helft 2017

07/02/2017

Voorganger ds. W.J. Pantjes 5 febr 5 maart Schrift en Tafel 2 april 14 april Goede Vrijdag Tijd:19.30 16 april 14 mei Schrift en Tafel 4 juni Pinksteren 25 juni 9 juli Schrift en Tafel

Preekrooster 2e kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

07/02/2017

Preekrooster 2de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

Gezocht: een goede buur

23/05/2016

Vluchtelingen hebben een naam en een gezicht. Ook zij willen als mens gekend worden. DelftseBuur begeleidt als een goede buur grote en kleine mensen die in Delft als statushouder komen wonen. We komen buddy’s tekort. Elke week melden zich nieuwe Delftenaren aan. Wilt u meehelpen aan een menswaardig ontvangst in de Delftse samenleving? Mail ons […]

Invitation for refugees in Delft: come and have dinner with us!

31/03/2016

That is possible every month on a sundays evening during: the Open Dinner from: 17.00 – 19.00 hour, in: de Bethlehem Kerk (Floresstraat 1) read  Flyer-Eng   Floresstraat 2 2612 GK Delft Netherlands At this location Bethlehemkerk Church · Floresstraat Investeren in Leren Floresstraat Earth Google Maps

Nieuwe tentoonstelling Kerkelijk Erfgoed

29/03/2016

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft nodigt u uit voor de nieuwe tentoonstelling Christus in Beeld, die is samengesteld uit voorwerpen afkomstig uit Delftse kerken, uit het museum Prinsenhof en … deze keer ook van Archeologie Delft! De afbeelding van Christus vormt de verbinding tussen liturgische voorwerpen, schilderijen, Bijbels, altaar-panelen, een kazuifel en bodemvondsten (zie Pijpaarden […]

Informatie vinden op deze website

16/12/2014

De informatie die op deze website staat is afkomstig van de kerken in Delft en van kerkelijke instellingen. Soms betreft het nieuwtjes die interessant zijn of alleen maar leuk zijn om te lezen, soms ook zijn het aankondigingen van gebeurtenissen en evenementen die op een bepaalde datum zullen plaatsvinden. Per week zijn er zoveel Berichten […]

Gezamenlijke 4 mei herdenking 2017 in de Oude Kerk

17/04/2017

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Deze dienst wordt gehouden in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25. Aanvang […]

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

18/03/2017

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar: EEN VOORZITTER lees verder  advertentie voorzitter_Jessehof

Manifest Delft, stad van verbinding

24/02/2017

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn. lees verder manifest Delft, stad van verbinding Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven. Laten we samen […]

Cursus ‘GoedBoos’ in ‘de Buitenhof’

15/02/2017

 Ook dit seizoen wordt deze cursus in Delft gehouden. Het is jammer dat het nodig is, want conflicten en boosheid komen nog zo vaak voor. Maar wat is het dan mooi dat dank zij deze cursus deelnemers gereedschap in handen krijgen om hier beter mee om te gaan! Het zou toch prachtig zijn als relaties […]

Stichting Urgente Noden Delft (SUN Delft eo) begint 2017 met een deels vernieuwd bestuur.

13/02/2017

SUN Delft eo is actief in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. SUN zet zich in voor inwoners die worden geconfronteerd met bijzondere financiële omstandigheden en/of urgente noden, waarvoor voorliggende wettelijke voorzieningen niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Het is wenselijk dat hulpverleners bij acute nood snel hun cliënt kunnen helpen. Als het nodig is kan […]

Workshops ter verdieping van het geloofsleven

11/02/2017

Ik ben Lidy de Boer, beeldend therapeut met een christelijke basis, woonachtig in Delfgauw. Ik biedt volwassen christenen een aantal workshops ter verdieping van hun geloofsleven aan. Lees verder   Workshops ter verdieping van het geloofsleven   of de pdf versie Workshops ter verdieping van het geloofsleven