Leger des Heils

Profiel van de gemeente:
Korps Haaglanden is ontstaan uit een samenvoeging van diverse korpsen uit de regio, waaronder het voormalige korps Delft. Het maakt deel uit van het Kerkgenootschap van het Leger des Heils.

In onze kerkelijke gemeenten (korpsen) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we daar onze samenkomsten (kerkdiensten). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. Onze diensten kenmerken zich door enthousiaste samenzang en een heel praktische overdenking rond een gedeelte uit de Bijbel. Het muziekkorps zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenkomst en daarnaast leveren ook andere muzikale groepen hun medewerking.

Daarnaast kent het korps een aantal laagdrempelige voorzieningen.

Voorganger:
Majoor en mevr. A. van Dijk

Contactgegevens van de gemeente:
Leger des Heils, korps Haaglanden, Prinsegracht 57, 2512 EX Den Haag

Tel.: 070-3892661

E-mail: korps.haaglanden@legerdesheils.nl
Website: korpshaaglanden.legerdesheils.nl

Kerkgebouw
Prinsegracht 57, 2512 EX Den Haag,
T: 070-3892661