Remonstrantse kerk

Profiel van de gemeente:

IMG_1410-REMONSTRANTSE-KERK (1024x768)De Remonstrantse Broederschap is een van de weinige kerken waar aan mensen die willen trouwen, die gedoopt willen worden of deelnemen aan de maaltijdvieringen, geen beperkende voorwaarden gesteld worden. Al vanaf de 17e eeuw kennen de remonstranten het z.g. Open Avondmaal en sinds januari 1987 kunnen officieel alle levensverbintenissen, ook andere dan een huwelijk, in een dienst gezegend worden.

Voorganger:

Ds Reinhold Philipp

Kerkgebouw

Oude Delft 102
2611 CE Delft
T: 015-2123302

Lorenzo Primatesta (koster): 015-2123302, info@remonstrantendelft.nl

Contactgegevens van de gemeente:

Bureau van de Landelijke Broederschap
Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht
Tel: 030-231670

E-mail: Nkuyper@casema.nl
Website: http://www.remonstrantendelft.nl

Locatie: klik hier