Gezamenlijke 4 mei herdenking 2017 in de Oude Kerk

17/04/2017

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Deze dienst wordt gehouden in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25. Aanvang […]

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

18/03/2017

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar: EEN VOORZITTER lees verder  advertentie voorzitter_Jessehof

Manifest Delft, stad van verbinding

24/02/2017

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn. lees verder manifest Delft, stad van verbinding Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven. Laten we samen […]

Raad van Kerken in Nederland | Boodschap bij verkiezingen

07/02/2017

De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld met het oog op de verkiezingen voor de Tweede  Kamer van 15 maart 2017. De tekst is inmiddels verspreid en heeft de volgende inhoud:  boodschap RvK bij verkiezingen

Kerkdiensten Joriskapel eerste helft 2017

07/02/2017

Voorganger ds. W.J. Pantjes 5 febr 5 maart Schrift en Tafel 2 april 14 april Goede Vrijdag Tijd:19.30 16 april 14 mei Schrift en Tafel 4 juni Pinksteren 25 juni 9 juli Schrift en Tafel

Preekrooster 2e kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

07/02/2017

Preekrooster 2de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam