Gezamenlijke 4 mei herdenking 2017 in de Oude Kerk

Flyer 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.Deze dienst wordt gehouden in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

Voorgangers zijn ds. Tina Geels van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente Delft en ds. Caroline der Nederlanden van de Protestantse Wijkgemeente Hof van Delft. Organist is Bas de Vroome. Medewerking wordt verleend door de Hofkerkcantorij o.l.v. Sabine Geerlof-v.d. Zande.
De dienst begint om 18:45 uur en duurt uiterlijk een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt vanaf de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

Manifest Delft, stad van verbinding

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden,
ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend
om Delftenaar te kunnen zijn.

lees verder manifest Delft, stad van verbinding

Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven.
Laten we samen bouwen aan onze vrijheid.
Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving.

George Gelauff, platform Bruggen Bouwen Delft
Ria Pool Meeuwsen, DelftseBuur
Mehmet Taskir, Sultan Ahmet Moskee
Mimoun Outmany, Al-Ansaar Moskee
Monique Toonen, Dag van de Dialoog Delft
Wilma Broeseliske, Delftse Uitdaging
Leo Nijenhuis, Humanistisch Verbond, afdeling Delft
Nina Bogerd, Delft MaMa
Willem Overgaag, Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft
Michel Fleur, Delftse Werkgroep Homoseksualiteit
Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy Delft
Jasper van der Kooij, Raad van Kerken Delft

 

Bevlogen Hugo de Groot lezing

Verrassend actueel was de Hugo de Grootlezing. Zo bleek uit een  van de vragen na afloop van de lezing over de uitslag van de presidentsverkiezingen in Amerika. De derde Hugo de Grootlezing werd op 15 november in de Oude Kerk te Delft gehouden door de oud katholieke aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Joris Vercammen.

Net als  ds. Jurjen Fennema (2012) en prof.dr. Micha de Winter (2013) ging hij in op verhouding tussen religie en samenleving. In de titel van de lezing “Godallemachtig eendrachtig” klinkt zijn visie door: in alle vraagstukken waar de overheid voor komt te staan in de samenleving, is de kerk een kritische bondgenoot. De staat moet de angst laten varen dat kerken alleen maar zieltjes willen winnen. De kerken van hun kant moeten de pretentie laten varen dat zij het patent op de waarheid en op normen en waarden hebben.

De opdracht van de kerk is een ruimte te zijn waar heiligheid ervaren kan worden. En in de samenleving een constante verwijzing te zijn in woord en daad naar de liefde zonder voorbehoud, die Jezus ons heeft voorgeleefd. Uitspraken van monseigneur Vercammen die verder tot nadenken stemmen waren ‘de waardigheid van ieder mens is niet onderhandelbaar’ ‘eerst leert de mens jij zeggen voordat hij ik zegt’. De heldere uiteenzetting en opmerkingen over wat de kerk kan betekenen in de samenleving waren voor vele aanwezigen stimulerend en bemoedigend. Een van de aanwezigen zei na afloop goed in de gaten te zullen houden wanneer de volgende Hugo de Grootlezing zal plaatsvinden.

Vercammen in gesprek met Tina Geels van de Vrijzinnig Hervomden

Vercammen in gesprek met Tina Geels van de Vrijzinnig Hervomden

De Hugo de Grootlezing is ook deze keer uitgegeven en voor € 5,- te verkrijgen via de Raad van Kerken  Delft (contact via de website)

ds. Caroline der Nederlanden