De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

18/03/2017

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar: EEN VOORZITTER lees verder  advertentie voorzitter_Jessehof

Cursus ‘GoedBoos’ in ‘de Buitenhof’

15/02/2017

 Ook dit seizoen wordt deze cursus in Delft gehouden. Het is jammer dat het nodig is, want conflicten en boosheid komen nog zo vaak voor. Maar wat is het dan mooi dat dank zij deze cursus deelnemers gereedschap in handen krijgen om hier beter mee om te gaan! Het zou toch prachtig zijn als relaties […]

Kerkdiensten Joriskapel eerste helft 2017

07/02/2017

Voorganger ds. W.J. Pantjes 5 febr 5 maart Schrift en Tafel 2 april 14 april Goede Vrijdag Tijd:19.30 16 april 14 mei Schrift en Tafel 4 juni Pinksteren 25 juni 9 juli Schrift en Tafel

Preekrooster 2e kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

07/02/2017

Preekrooster 2de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

Nieuwsbrief Vakantiebank Delft

22/12/2016

Ruimhartige sponsors, donateurs, vrijwillige organisatoren, chauffeurs, begeleiders gaven met hun bijdragen aan vakanties en uitjes door het land, KLEUR aan ’t leven van 500 deelnemers van Vakantiebank Delft. Dank jullie wel daarvoor! lees verder Vakantiebank Nieuwsbrief 2016

Kerstcollecte 2016

20/12/2016

Kerstcollecte_2016 Op voordracht van het Interkerkelijk Diakonaal Beraad heeft de Raad van kerken Delft gekozen voor de 3 doelen in de bijgaande flyer.