De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

18/03/2017

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar: EEN VOORZITTER lees verder  advertentie voorzitter_Jessehof

Manifest Delft, stad van verbinding

24/02/2017

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn. lees verder manifest Delft, stad van verbinding Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven. Laten we samen […]

Stichting Urgente Noden Delft (SUN Delft eo) begint 2017 met een deels vernieuwd bestuur.

13/02/2017

SUN Delft eo is actief in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. SUN zet zich in voor inwoners die worden geconfronteerd met bijzondere financiële omstandigheden en/of urgente noden, waarvoor voorliggende wettelijke voorzieningen niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Het is wenselijk dat hulpverleners bij acute nood snel hun cliënt kunnen helpen. Als het nodig is kan […]

Preekrooster 2e kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

07/02/2017

Preekrooster 2de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam

Vrijwilligers gezocht voor de Hartige Samaritaan

04/01/2017

Gezocht: keukenmedewerkers, chauffeurs, klussers, kassamedewerkers, barmedewerkers, gastheren en  gastvrouwen Om Hartige Samaritaan tot een groot succes te maken, hebben we honderden vrijwilligers nodig. Niet alleen omdat er enorm veel werk verricht moet worden, maar vooral ook omdat we willen dat zoveel mogelijk Nederlanders en vluchtelingen de kans krijgen om met elkaar in contact te komen […]

Nieuwsbrief Vakantiebank Delft

22/12/2016

Ruimhartige sponsors, donateurs, vrijwillige organisatoren, chauffeurs, begeleiders gaven met hun bijdragen aan vakanties en uitjes door het land, KLEUR aan ’t leven van 500 deelnemers van Vakantiebank Delft. Dank jullie wel daarvoor! lees verder Vakantiebank Nieuwsbrief 2016