13 juni | Kijken in de ziel | Schuilkerk Bagijnhof

Delft en de TU, Delft en wetenschap; ze horen bij elkaar. Maar wetenschap en de kerk en wetenschappers en de kerk? Die worden nogal eens als onverenigbaar gezien. Waarom eigenlijk? De Schuilkerk werd ooit gebouwd in een tijd dat geloofs- en gewetensvrijheid niet vanzelfsprekend waren. Nu is die vrijheid wel vanzelfsprekend. In die vrijheid worden in de Schuilkerk dit jaar vier prominente wetenschappers van de TU uitgenodigd. Zij krijgen in de kerk een podium om over hun eigen actuele onderzoek te vertellen. Na deze presentatie gaan we met de wetenschappers in gesprek over hun drijfveren, inspiratie, motivatie, ethiek en zingeving. Een inhoudelijk gesprek waar we als kerk graag ruimte voor scheppen. De laatste spreker van dit seizoen is dr. TIMON IDEMA, verbonden aan de afdeling Bionanoscience van de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen. Hij leidt daar een onderzoeksgroep in de theoretische biofysica en geeft college in verschillende natuurkundevakken. Het onderzoek waar hij over zal vertellen gaat over de vorm en dynamica van biologische membranen, die de rand van elke levende cel vormen en cruciaal zijn voor processen zoals het opnemen van voedsel en het delen van cellen. Dit onderzoek heeft meerdere medische toepassingen, waaronder het herkennen van tumoren en het specifiek afleveren van medicijnen. Meer informatie: http://idemalab.tudelft.nl
PRAKTISCHE INFO Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie/ thee. Afsluiting: 21.30 uur, met een drankje. Toegang: Gratis, vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Kijken in de Ziel is een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie HH Maria en Ursula Delft (http://delft.okkn.nl).

Geplaatst in Overig nieuws, Plaatselijke kerken.