21 maart | Zet uw deur een dag open voor buitenlandse studenten | Oecumenisch vastenproject

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST. Meer informatie over het project volgt.

In Delft wonen veel internationale studenten, die studeren aan bijvoorbeeld de TU Delft of UNESCO-IHE. Vaak gaan deze jonge buitenlandse studenten na hun studie weer naar huis zonder dat ze ook maar één keer kennis hebben gemaakt met een Nederlands huishouden. Ze hebben na een of meerdere jaren in Nederland nog steeds geen idee hoe een Nederlands huis er van binnen uitziet. Het blijkt dat we een erg gesloten cultuur hebben. Is dat echt zo?
In dit vastenproject neemt u voor één dag twee buitenlandse studenten in uw huis op en gunt hen een kijkje in een Nederlands huishouden. Hoe ziet een badkamer eruit, in welke ruimte van uw huis brengt u de meeste tijd door, wat is de gemeenschappelijke plek in huis en hoe kan men zich wat terugtrekken, hoe bereidt u zich voor op de zondag, waar doet u boodschappen?

Ook dit jaar zoeken we mensen die gastvrijheid willen verlenen aan twee studenten. U laat de studenten op een gewone zaterdag meelopen en biedt hen tot na het avondeten de gastvrijheid van uw huis aan. U mag natuurlijk ook samen met de studenten iets gezelligs ondernemen buitenshuis. De meeste studenten komen uit Azië en hebben een katholieke of protestants- christelijke achtergrond.
Het project is op zaterdag 21 maart. U ontmoet de studenten om 11.00 uur in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat. De kennismaking en een korte gezamenlijke dienst duren tot rond 12.00 uur. De meeste studenten komen met de fiets. Na het avondeten gaan de studenten zelf naar hun huis terug. Het is nodig dat u wat Engels spreekt en verstaat.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de International Student Chaplaincy Delft en de Vierhovenkerk. U kunt zich opgeven bij Bart van Arem via een e-mail aan b.van.arem@planet.nl. Geef uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel of u bezwaar hebt tegen aparte dieetwensen van de student (bijv. vegetarisch).

 

Geplaatst in Kerkelijk nieuws, Plaatselijke kerken.