26 februari | Start 40-dagen-tijd | Sta op!

Ga aan de slag!
Op 26 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd: een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. In deze periode is er vanouds ook de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Het thema dit jaar is ‘Sta op’. Ga voor alle materialen, ideeën en informatie over de projecten/collecten naar kerkinactie.nl/40dagentijd

Geplaatst in Kerkelijk nieuws.