29 september | Een kerk die kan… | Inspiratieavond voor alle kerken

Op 29 september laten we ons inspireren door het verhaal van pioniersgemeente Assen Zoekt. Hier vinden we een voorbeeld van hoe de kerk een vorm kan krijgen die dichter bij mensen staat. Over het verhaal “Assen Zoekt” hebben twee betrokkenen in 2019 het boek Een kerk die kan geschreven, waarin ze breder de lijnen doortrekken naar het missionair gemeente-zijn in onze tijd. Eén van de schrijvers, de theoloog Marten v.d. Meulen (docent PThU) zal op de inspiratieavond ons meenemen in dit verhaal. In gespreksgroepen zal daarna de vraag centraal staan hoe zijn verhaal ons kan helpen ook in Delft als kerk meer aansluiting te vinden bij onze stadsgenoten.

De avond wordt gehouden in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, en begint om 19.30 uur. Voorafgaand bent u om 18.30 uur welkom bij een gezamenlijke maaltijd. Graag opgave vooraf vóór maandag 28 september via gelovenindelft@pgdelft.nl, of telefonisch bij René Strengholt, 015-8804887 (naam – telefoon – email – kerk / wijkgemeente – wel/niet bij maaltijd).

Geplaatst in Kerkelijk nieuws, Plaatselijke kerken, Vastgezet Bericht.