4e uitdeelpunt Voedselbank van start

Zoals al eerder op deze website gemeld krijft de Voedselbank Delft er een uitgiftepunt bij. Vanaf donderdag 6 juni heeft de Voedselbank Delft wordt gestart met het uitdelen van voedselpakketten in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50 in Delft. Vanaf deze datum zijn cliënten van de Voedselbank  uit deze buurt van harte welkom om daar hun voedselpakket op te halen op donderdagen tussen 14.45 uur en 16.00 uur. Alle betrokken cliënten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd met een brief.

Het starten van een nieuw extra uitdeelpunt was nodig vanwege de toenemende drukte op de bestaande uitdeelpunten, m.n. in de Adelbertkerk en de Immanuelkerk.

 

Geplaatst in Nieuwsbrief, Overig nieuws.