6 juni | Hugo de Grootlezing | Nieuwe Kerk

Paul Scheffer, vooraanstaand publicist en wetenschapper, zal de vierde Hugo de Groot-lezing uitspreken op donderdagavond 6 juni 2019 in de Nieuwe Kerk in Delft. Het onderwerp is: ‘De open samenleving en haar grenzen’. Deze vierde lezing is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Delft, de Raad van Kerken Delft, TOPdelft en het Platform Delftse Bruggen. De toegang is vrij voor alle Delftse burgers. Het belooft een inspirerende avond te worden. Na de lezing is er ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe wordt de open samenleving in Delft een verbonden stad? Hoe gaan we om met grenzen? Wat zien wij met elkaar als mogelijkheden om meer verbondenheid te krijgen in de stad? De initiatiefnemers willen graag deelnemers uit brede lagen van de Delftse samenleving uitnodigen. Uit verenigingen, uit het onderwijs inclusief onze TU, uit wijken en buurten, ondernemers, zorgverleners, jong en oud, rijk en minder rijk. Iedereen die positief is over de ‘verbonden stad’ en vanuit zijn of haar achtergrond daaraan iets wil bijdragen, is van harte welkom. Aan de lezing is naam van Hugo de Groot verbonden. Een geboren Delftenaar uit de 17e eeuw, die internationaal beroemd is als grondlegger van het recht van oorlog en vrede. Hij was niet alleen een hoogbegaafde geleerde, maar ook vredestichter en een groot voorstander van verdraagzaamheid. De lezing begint om 20.00 uur. De Nieuwe Kerk is open vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis. Bij voorkeur graag even van te voren aanmelden via aanmelding-hugodegroot@delft.nl.

Geplaatst in Eigen nieuws.