9 november | Lezing over een kettersboek | Maria van Jessekerk

Zaterdagochtend 9 november organiseert de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft een lezing in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk over het boek dat in de tentoonstelling De Gouden Eeuw te zien is: Harmen Schinckel drukte een boek dat door het Katholieke stadsbestuur in 1568 als een kettersboek werd omschreven. Dit boek uit 1668 is tijdens deze ochtend in de zaal te zien. Hij werd op het Marckveld onthoofd. Ria van der Meer houdt een boeiend verhaal over hoe Delft in de roerende tijden rond de reformatie is omgegaan.

Delft en de Reformatie
Harmen Schinckel en Stalpaert van der Wiele: twee zijden van één medaille. In de tentoonstellingsruimte van de SKED bevinden zich momenteel twee bijzondere voorwerpen: een liedboek, gedrukt door Harmen Schinckel en een kazuifel van Stalpaert van der Wiele. Harmen Schinckel werd in 1568 het slachtoffer van de vervolging van de protestanten. Stalpaert van der Wiele ondervond veel tegenstand omdat hij rooms-katholiek priester was.

In de zestiende eeuw verspreidde de nieuwe leer van Luther en Calvijn zich in de Nederlanden en ook in Delft. De overheid trad zeer streng op tegen de aanhangers van deze “ketterse” leer. Zij werden vervolgd en soms op gruwelijke wijze gedood. Als de stad Delft in 1572 de zijde van Willem van Oranje kiest in de strijd tegen het katholieke Spanje worden de rollen omgedraaid. De rooms-katholieke godsdienst wordt verboden en de gereformeerde kerk wordt een soort staatskerk die het openbare leven beheerst. Dit proces gaat gepaard met nieuwe vervolgingen en verboden, nu voor de katholieken. Het duurt een aantal jaren voor er een gedoogsituatie ontstaat.

Programma 9 november
09.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 Opening door Wim van Leeuwen
10.05 Inleiding door Ria van der Meer
10.50 Koffiepauze
11.10 Vervolg inleiding en vragen
11.45 Afsluiting

Na de lezing wordt het boek van Harmen Schinckel teruggelegd in de tentoonstelling, die u natuurlijk meteen kunt bezoeken.

Geplaatst in Kerkelijk nieuws, Plaatselijke organisaties.