Aandacht voor 400 jaar Lutherse kerk in de pers

Het Reformatorisch Dagblad schreef op 26 oktober j.l. een artikel, met een grote foto van het interieur van de evangelisch-Lutherse kerk op de Burgwal in Den Haag, over het feit dat op 27 oktober 1611 lutheranen in Delft en Den Haag hun eerste predikant beriepen. De gemeenten waren per trekschuit aan elkaar verbonden. De lutherse gemeente Den Haag begon het feestprogramma afgelopen zondag met een kerkdienst, in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het jubileum wordt op 6 november afgesloten met een kerkdienst in de lutherse kerk aan het Noordeinde in Delft. In de glossy ”Luther, 400 jaar in Delft en Den Haag” vertellen gemeenteleden, organisten en predikanten van wat het voor hen betekent om luthers te zijn. In de glossy komen verder aan de orde de geschiedenis van de gemeenten in Den Haag en Delft, de orgels in beide kerken, markante gemeenteleden, interviews met gemeentepredikanten en wandelroutes langs historisch erfgoed. Zie www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/luthers_nazaten_in_den_haag_1_598577# voor het artikel in het Reformatisch Dagblad, en www.400jaarluther.nl voor informatie over de glossy.

Geplaatst in Overig nieuws.