Remonstrantse kerk

Zie Website: http://www.remonstrantendelft.nl

Kerkgebouw

De Génestetkerk

Oude Delft 102
2611 CE Delft
T: 015-2123302

Contactgegevens van de gemeente:

Bureau van de Landelijke Broederschap
Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht
Tel: 030-231670

E-mail: Nkuyper@casema.nl

 Locatie: klik hier