Christelijke Gereformeerde Kerk

Profiel van de gemeente:
De Christelijke Gereformeerde Kerk Delft is een kleine gereformeerde Kerk in Delft. De gemeente kent ca. 220 leden. De Christelijke Gereformeerde Kerk in Delft werkt nauw samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Delft.
Sandino
Voorganger:
ds. H. van Eeken, tel. 015-2561583
Contactgegevens van de gemeente:
Christelijke Gereformeerde Kerk
E-mail: info@cgkdelft.nl
Kerkgebouw
Sandinoweg 151
2622 DW Delft
Locatie: hier
De Christelijke Gereformeerde Kerk wortelt in de Afscheiding van 1834. Er zijn circa 185 gemeenten met ongeveer 75duizend leden. De CGK heeft een eigen Theologische Universiteit in Apeldoorn, met ongeveer 100 studenten. De Christelijke Gereformeerde Kerken willen in alles Schriftuurlijk en confessioneel zijn. Een groeiend aantal gemeenten heeft contacten met de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Er zijn ook enkele zogeheten Samenwerkingsgemeenten, waarbij in alle gevallen een Nederlands Gereformeerde Kerk betrokken is. Nieuw fenomeen is het ontstaan van zendingsgemeenten, zoals in Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Daar is men gericht op buitenlandse leden die hier wonen of asiel zoeken. Deze gemeenten verenigen zich als International Christian Fellowship (ICF).