Protestantse Gemeente te Delft

De Protestantse Gemeente te Delft (www.pgdelft.nl) is tot stand gekomen na de vereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Delft in september 2014.

De Protestantse Gemeente te Delft omvat nu zes wijkgemeenten en twee wijkgemeenten van bijzondere aard (WBA’s). Onder het kopje Wijkgemeenten treft u een korte introductie van deze acht gemeenten, mét hun verbindende en onderscheidende kenmerken.

Wijkgemeenten

Als u op een wijkgemeente klikt, komt u op haar profiel met een link naar de website van de desbetreffende wijkgemeente.

 • Hof van Delft

  Samen zoeken naar waar God leeft in kerk en buurt

 • Immanuel

  Warme gemeenschap midden in wijk en wereld

 • Maranatha

  Eredienst als hart van ons gemeente-zijn

 • Mattheus

  Oog en hart voor elkaar en voor de stad

 • Vierhoven

  ‘Inspiratie handen en voeten geven’

 • Overige plaatsen van samenkomst

  Behalve in de wijkgemeenten komt de Protestantse Gemeente te Delft – of onderdelen daarvan – nog op veel andere plaatsen samen om te vieren. Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad of in samenwerking met anderen.