Kom Kerst vieren in een van de Delftse kerken!

Bij ons hoef je niet te reserveren………

Alle kerken in Delft bieden in de week voor Kerst en op Eerste en/of Tweede Kerstdag een scala aan activiteiten, waarbij iedereen van harte welkom is.

Klik op de link van de kerstvieringen. Waar er geen link is kunt u klikken op de website van de desbetreffende kerk.

Bij de Raad aangesloten kerken in Delft:

Welkom!

De Raad van Kerken wenst alle inwoners en bezoekers van Delft gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

FILM: Delft Noodfonds

De film is inmiddels op 21 november in de landelijke bijeenkomst van diakenen van de PKN in Utrecht vertoond ( 1200 personen) en ook op 22 november tijdens de eredienst in de Vierhovenkerk ( 330 personen)

 

Wat is de kerk jou waard?

Veel parochiebesturen en kerkrentmeesters zijn al druk bezig met de voorbereidingen van Kerkbalans 2014. Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt begin 2014 gehouden van 12 tot en met 26 januari. De actie maakt ook het komend jaar gebruik van het motto “Wat is de kerk jou (u/mij) waard?”.

Delftenaar Rob van Woudenberg is het gezicht van Kerkbalans 2014. Zijn portret siert alle uitingen die rond de jaarlijkse actie worden gebruikt. In een aantal gevallen inclusief zijn hele gezin; samen staan zij in de gedrukte folder en in de Inspiratiekrant.

Het campagnemateriaal voor de standaardfolders voor Kerkbalans en de folders die desgewenst met informatie van de eigen parochie of gemeente kunnen worden aangevuld is beschikbaar, evenals een kleurplaat voor de jeugd. (klik hier)

Ook dit jaar zal de Inspiratiekrant worden uitgegeven. Deze publicatie kwam in 2012 voor het eerst uit en was toen heel succesvol. De Inspiratiekrant heeft inmiddels een bredere doelgroep. De krant zal ook deze keer, behalve op professionele en vrijwillige medewerkers van Kerkbalans, gericht zijn op kerkbezoekers. (klik hier voor de Inspiratiekrant)

Zoals ieder jaar wordt ook bij Kerkbalans 2014 landelijke publiciteit voor Kerkbalans gemaakt, dit keer opnieuw met een advertentiecampagne in verschillende nationale dagbladen en met billboards op NS-stations. De persconferentie ter introductie van Kerkbalans 2014 werd gehouden op donderdag 9 januari.Lees verder