31 januari | Kloosterdag Delft

Het Stadsklooster Delft organiseert een bezinningsdag op 31 januari, in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft. Aanvang 9.30 uur.
“In de wereld, maar niet van de wereld.” Het is een uitspraak die in onze postmoderne tijd weer aan kracht wint. Want hoe blijf je verankerd in je eigen kern zonder meegesleept te worden door de dwingende en hectische levenswijze die onze maatschappij heden ten dage kenmerkt? Dat doe je door aan jezelf een dag cadeau te doen waarin je samen met anderen kiest om je gevoelige en meer kwetsbare kant rust en verstilling te gunnen. Na zo’n dag kun je er dan weer zijn voor anderen in de wereld. Geef je een cadeau weg zonder jezelf te verliezen. Dat kan, jazeker.
Aanmelden via stadskloosterdelft@gmail.com (maximum aantal deelnemers 35).
Het programma vindt u in onderstaande folder.


20 januari | Bijeenkomst In Vrijheid Verbonden | Utrecht

Op maandag 20 januari 2020 is H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig bij een bijeenkomst van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘75 jaar vrijheid’. Hoofdspreker is politicus Jesse Klaver. Daarnaast is er een presentatie van vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme.
De bijeenkomst vindt plaats in Tivoli Vredenburg in Utrecht van 19.00-21.00 uur.

Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks): “‘De vrijheid om te mogen zeggen wat we willen zeggen, om te mogen zijn wie we willen zijn mogen we nooit vanzelfsprekend nemen. Het vraagt aanpassingsvermogen en de kracht om door te zetten.”

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineen slaan om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie.
Meer over In Vrijheid Verbonden is te vinden via www.invrijheidverbonden.nl. en op de site van de Raad van Kerken Nederland www.raadvankerken.nl

Kennismaken met het christelijk geloof | Start Alpha-cursus | januari en februari

Is er meer? Wie is Jezus? Hoe kan je bidden? Geneest God vandaag nog? Dit is een greep uit de thema’s van de bekende Alpha-cursus die in de komende weken van start gaat in Delft. Verschillende kerken bieden deze kennismakingscursus met het christelijk geloof aan. In een ongedwongen sfeer worden kernthema’s van het geloof behandeld. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De eerste avond is een vrijblijvende introductieavond.

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar.  De bijeenkomst start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een  inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. De Alpha-cursus biedt ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. De cursus is gratis. Soms wordt er voor de maaltijden een bijdrage gevraagd. Een overzicht van de cursussen is te vinden op www.alphacursus.nl.

Er zijn in Delft introductieavonden (incl. maaltijd) op de volgende dagen:
>> donderdag 24 januari om 19.00 uur in de Zuiderkerk, Achterom 46 (Evangeliegemeente Morgenstond,
info: alpha-cursus@morgenstonddelft.nl);
>> maandag 3 februari om 19.00 uur in de Bethlehemkerk, Floresstraat 2 (Protestantse gemeente, info: 015 – 2136846);
>> donderdag 20 februari om 18.30 uur in Taste, R. Holstlaan 751 (Redeemer International Church info: join@alphadelft.nl);
>> in april: Studenten Alpha, Confide, Oude Delft 9 (info: delftstudentalpha@gmail.com).

17 januari | Oecumenelezing 2020 | RvK Nederland

Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Lees hier verder. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.

Nieuwjaarsgroet uit Estelí

Via de Stedenband Delft-Estelí kwam deze nieuwjaarsgroet.

En verder:
– Al meer dan 30 jaar collecteert de maaltijdgroep van de Raamstraatkerk maandelijks voor projecten in Estelí. In 2019 bracht dit ruim €800 op. Dit geld gaat voornamelijk naar het tandzorgproject van de zusterkerk ‘Maria de Guadalupe’ in Estelí, waar al tientallen kinderen tandzorg hebben ontvangen.
– De jeugdtheatergroep Colibri heeft een mooie manier  om kinderen van 7 tot 18 jaar te laten nadenken en praten over bijvoorbeeld pesten, gehandicapt zijn, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.  De groep bestaat 8 jaar en wordt gesteund door de Vierhovenkerk. Na een jaar praten en spelen over de door henzelf gekozen thema’s was 12 december hun eindpresentatie voor ouders en buurtbewoners. Een filmpje over Colibri vind je hier.
– Meer nieuws over de Stedenband Delft-Estelí vind u op de website of op de Facebook-pagina.

Bid mee in Delft | Week van Gebed voor de Eenheid | 19 – 26 januari

Van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2020 geven de Delftse kerken opnieuw samen invulling aan de internationale Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Bij alle diversiteit willen ze zo laten zien dat eenheid begint met elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, in het besef het van God te moeten hebben. Hij verbindt ons als christenen aan elkaar.

Van maandag t/m zaterdag is er, telkens van 19.30 u tot uiterlijk 20.30 uur, een gebedsbijeenkomst in een andere kerk, georganiseerd door verschillende combinaties van kerken. Door die samenwerking komen verschillende tradities en stijlen bij elkaar. De gebedsbijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om elkaar als Delftse christenen te ontmoeten en iets van elkaars kerkelijke cultuur te ontdekken. De ene avond heeft de bijeenkomst meer het karakter van een vesper, de andere avond meer het karakter van een bidstond. In elke bijeenkomst bent u van harte welkom: een mooie gelegenheid om eens te buurten in een andere kerk. De start van de Week van Gebed vindt plaats in de gebruikelijke trioviering van de Rooms Katholieke Sacramentskerk en de Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Delfgauw, op zondag 19 januari om 10.00 u in de Sacramentskerk aan de Nassaulaan. De afsluiting is een gezamenlijke vesper georganiseerd door de Delftse Raad van Kerken in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal, op zondag 26 januari om 18.30 u.

DATUM LOCATIE KERK/(WIJK)GEMEENTE
Zondag 19 jan 10.00 uur Sacramentskerk Nassaulaan 2, Delft – RK Sacramentskerk
– PGD Immanuel
– PKN Delfgauw
Maandag 20 jan 19.30 uur Adelbertkerk Minervaweg 7, Delft – PGD Vierhoven – PGD Mattheus
– RK Adelbert
Dinsdag 21 jan 19.30 uur Franciscus en Clarakerk Raamstraat 78, Delft – RK Raamstraat
– PGD Hof van Delft
– ABC Kerk Delft – Vrijzinnig Delft
Woensdag 22 jan 19.30 uur Lutherse Kerk Noordeinde 4, Delft – ELG
– PGD Binnenst-Vrijenb.
– Oud-Katholieke Kerk

Donderdag 23 jan 19.30 uur Zuiderkerk Achterom 46, Delft – Ev. Gem. Morgenstond – Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 24 jan 19.30 uur Het Boek Sandinoweg 151 Chr. Geref. Kerk
Geref. Kerk Vrijgemaakt
Zaterdag 25 jan 19.30 uur Nieuwe Kerk Engelstalig:
ICF Delft
Redeemer Int. Church
RCCG Mount Zion
Zondag 26 jan 18.30 uur Maria van Jessekerk Burgwal 20, Delft Raad van Kerken Delft | slotviering