Zoekdienst in de Oude Kerk

Delft, 3 maart 2019 – PERSBERICHT

DELFT – Al 6 jaar is de maandelijkse zoekdienst een gastvrije plek in het hart van Delft om stadsgenoten te ontmoeten en samen stil te staan bij vragen over geloof en zingeving. De zoekdienst wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in de kapel van de Oude Kerk (toeristeningang). Op 3 maart is het thema is: hoe houd je het vol?

Hoe hou ik het vol?

Er zijn allerlei situaties in het leven waarin je je dat kan afvragen.

Als je je door school of een studie heen worstelt.

Als je druk ervaart om te presteren in je werk, terwijl je daarnaast ook een leven hebt.

Als je te maken krijgt met ziekte in je naaste omgeving of bij jezelf.

Als relaties met mensen die dichtbij staan onder spanning staan.

Als je niet goed in je vel zit.

In onze samenleving lijkt het alsof je zelf je geluk en je leven moet maken. Te midden van een veelheid aan informatie, meningen, keuzes en verantwoordelijkheden moet je zelf je weg vinden. Hoe houd je het vol? Wat zijn de bronnen waar je kracht en moed uit put? Op welke mensen kan je terugvallen als het even niet gaat? Wat geeft je richting? In hoeverre kan het geloof in God steun en richting geven? In de zoekdienst van maart staan deze vragen centraal in gesprek, liederen, een lezing uit de bijbel, een overdenking en gebeden.

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom! Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

“Kerk maakt wezenlijk verschil in de samenleving”

Veel mensen voelen zich tegenwoordig onveilig en zijn bang voor dreigend kwaad. Tegelijkertijd zoeken zij hun heil niet (meer) bij God of religie. Tijdens een avond in Benschop praatten burgemeester Jos Wienen, burgemeester Laurens de Graaf en Beatrice de Graaf door over dit onderwerp. Wienen: “Christenen kunnen het tij keren, wanneer zij zelf het licht in hun omgeving zijn. De kerk maakt op veel plekken namelijk een wezenlijk verschil in de samenleving.”

Actueel – Verhalen vanuit de Protestantse Kerk

lees verder

Pop-up restaurant Hartige Samaritaan start 23 februari

U als (nieuwe) Delftenaar kent misschien het vluchtelingenrestaurant Hartige Samaritaan dat in 2017 voor een maand open was. Het restaurant zal vanaf 23 februari weer voor een maand zijn geopend! Het doel van dit restaurant is om mensen van verschillende culturen elkaar te leren kennen, terwijl gasten genieten van een menukaart die geïnspireerd is door zowel de Midden-Oosterse keuken als de Nederlandse.

Het restaurant bevindt zich in de kelder van het Prinsenhof, Schoolstraat 11, en om dit mogelijk te maken zijn we natuurlijk ook hard op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld in de keuken of bediening. Lijkt het u mooi om één of meerdere avonden mee te helpen? Geef u dan op via het inschrijfformulier op de website: https://www.hartigesamaritaan.nl.

U kunt natuurlijk ook gewoon komen eten; reserveren kan via dezelfde website.

Tweede geestelijk verzorger bij GGZ Delfland

Sinds 1 februari 2019 heeft GGZ Delfland een nieuwe – tweede – geestelijk verzorger in de persoon van Margreet Onderwater. Zij gaat groepswerk doen en individuele cliënten begeleiden. Ook zal zij regelmatig voorgaan in de Joriskapel. De data waarop worden binnenkort vastgesteld. Margreet is Rooms-Katholiek. Zij maakt deze maand kennis met cliënten en medewerkers in de vijf klinieken van GGZ Delfland in Delft, Schiedam, Rotterdam en Berkel.

EINDE BERICHT

ZIT ARMOEDE GOEDE SCHOLING IN DE WEG?

U wordt van harte uitgenodigd voor de thema bijeenkomst: ZIT ARMOEDE GOEDE SCHOLING IN DE WEG?

We willen met elkaar horen op welke manier aandacht gegeven wordt in Delft aan de moeilijke situatie van kinderen in arme gezinnen en de begeleiding van basisonderwijs naar en in het vervolgonderwijs. Daarbij komt ook uitvoerig aan de orde in hoeverre deze hulp de betrokken gezinnen ook daadwerkelijk bereikt en wat wellicht verbeterd kan worden.

lees hierna het programma themabijeenkomst armoede en scholing

DATUM: 7 FEBRUARI 2019

TIJD: 20.00 – 22.15 UUR

LOCATIE: VIERHOVENKERK, OBRECHTSTRAAT 50 Delft