Zonnepanelen op kerkdak

Kerk in Actie wil helpen om zorg voor de Schepping om te zetten in meer duurzame activiteiten vanuit kerkelijke gemeenten en werkt daarom samen met Urgenda, een stichting die tot doel heeft om Nederland sneller duurzaam te maken. Gevolg van deze samenwerking is de speciale zonnepanelenactie voor kerken ‘Wij Willen Zon op Kerken’. Urgenda is niet uit op het maken van
winst met deze actie. Met zonnepanelen op het dak van de kerk, of van de bijgebouwen, wordt het wel heel duidelijk dat het de kerk ernst is met het bestrijden van het klimaatprobleem. Kerk en Actie beperkt zich daarbij niet tot de Protestantse Kerk, iedere geloofsgemeenschap kan meedoen. Via een collectieve inkoopactie kan elke kerk en ieder gebedshuis nu voor een bijzonder
aantrekkelijke prijs een passend pakket aan zonnepanelen aanschaffen. De actie loopt tot 1 november. Informatie over soorten pakketten, specificaties en prijzen en bestellingen is te vinden op www.wijwillenzon.nl/kerken. Voor meer informatie: s.van.schooneveld@kerkinactie.nl.

850 jaar Freiberg

Onze Duitse zusterstad Freiberg roept (jonge) kunstenaars op mee te doen aan een tentoonstelling en wedstrijd. Deze actie is de eerste van een reeks die in Freiberg wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 850 jaar bestaan van de stad in 2012. De kunstwerken, schilderijen of grafisch werk, dienen eind september aangeleverd te worden. Thema van de tentoonstelling is: “Kleuren en vormen van geluk”. Geluk kan men op veel manieren uitdrukken. Een deskundige jury beoordeelt de werken en er zijn een aantal geldprijzen te winnen. Er is tevens een publieksprijs en een jeugdprijs voor jonge kunstenaars (12 -17 jaar). Van de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven waarin iedere kunstenaar met zijn of haar kunstwerk wordt opgenomen. Bent u een van die Delftse kunstenaars die zijn of haar werk graag in Duitsland wit tonen, neem dan contact op met de secretaris Henk Vonk (tel. 2564249) of voorzitter Marianne van Dijck (2568413) van de Stichting Delft – Freiberg. Zie www.stichtingdelft-freiberg.nl .

Kerken en Wmo: Met Raad en Daad!

Op 2 september organiseert Kerk in Actie een studiedag voor afgevaardigden in Wmo-raden en diakenen. Op deze dag zal er o.a. uitgebreid aandacht worden geschonken aan (het uitwisselen van ervaringen met) de vorig jaar gepresenteerde Diaconale Activiteiten Monitor .Aanmelden of informatie, klik op http://www.kerkinactie.nl/~/Kerken-en-Wmo-met-raad-en-daad–ag5785 .

Eerste Nederlandstalige boek over ABC-kerk

Op 18 februari 2011 is het eerste Nederlandstalige boek over de CAMA gepubliceerd. Het ontstaan van de CAMA wordt geschetst met ruime aandacht voor haar stichter, A.B. Simpson en het viervoudige evangelie. Ook worden AWF, CAMA Zending en de fusie met de Vrije Baptisten Gemeenten tot ABC-Gemeenten beschreven. Het boek is te bestellen via www.ekklesia.nl of rechtstreeks bij de auteur Marco Wittenberg: mwittenberg@casema.nl

Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Op 12 mei is de verkoop van de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Arubastraat een feit geworden. Een projectontwikkelaar zal op die plaats woningen en appartementen realiseren nadat de kerk en pastorie zijn afgebroken. Op de website www.rkdelft.nl kan men daar meer over lezen. Het parochiebestuur gaat er bij de projectontwikkelaar op aandringen om bij de realisatie van de bouw een gedenksteen of een ander aandenken aan deze kerk te plaatsen.