Boekje Gerard Tuk

Een wijkredacteur van het Protestants Kerkblad Delft levert jaarlijks zo’n 48.000 woorden kopij aan voor een blad dat in een oplage van 4950 exemplaren door Delft en omstreken wordt verspreid. Afhankelijk van de wijkgemeente waarvoor hij werkt, kan hij meer of minder daarvan zelf invullen. Toch kent dat ‘zelf invullen’ zijn grenzen. Een wijkredacteur gaat het er namelijk om wat de gemeente wil lezen, niet om wat hij zelf wil schrijven. In het fotoboek Sola Dia Fragma hoeft de wijkredacteur van de Hervormde wijkgemeente Mattheus Delft zich niet in te houden. Daarom is de toon van het geschrevene soms kritischer en vaak ook luchtiger dan in de kolommen van de wijkpagina’s van de Mattheüs-gemeente. Niet alleen biedt dit boek meer ruimte voor een loze overweging of een persoonlijke impressie, maar ook voor kleurenfoto’s op een formaat waarop ze wat meer tot hun recht komen.. Gerard Tuk heeft de foto’s en teksten inmiddels gebundeld in een 70 pagina’s tellend boek (full-color, 20 x 15 cm) en in een oplage van zes stuks laten drukken. Eén exemplaar rouleert onder de leden van de wijkkerkenraad, een ander leent Gerard uit aan belangstellenden. Mocht u of jij zich tot die belangstellenden rekenen, dan kunt u dit laten weten. En voor degenen die nog belangstellender zijn: het is tegen kostprijs (€ 29,– +eventuele verzendkosten) te koop. Hier een link naar een PDF-bestand met voorbeelden:http://www.sitrai.nl/downloads/Sola%20Dia%20Fragma%20(impressie).pdf .

Contact:G.M.Tuk@zonnet.nl

Geplaatst in Overig nieuws.