Boekpresentatie ‘God vinden’

Van prof. dr. Marc J. de Vries, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit (TU) Delft verschijnt op 9 november , in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, het boek ”God vinden. In gesprek met zoekers”. De Delftse natuurkundige en filosoo ,is lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. De boekpresentatie vindt plaats in het gebouw van de Technische Universiteit in Delft. U bent van harte welkom om de presentatiebijeenkomst van God vinden (Uitgeverij Groen) bij te wonen. Prof. dr. Marc J. de Vries biedt in God vinden een handreiking voor gesprekken met verschillende soorten zoekers. Het boek is onder meer geschreven voor christen-studenten die in hun omgeving zoekers vinden of door hun studie zelf weer zoekende geworden zijn. Auteur Marc J. de Vries, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de TU Delft, zal zijn nieuwe boek toelichten. Ds. Arjan Markus, missionair predikant van de Jacobikerk te Utrecht en auteur van Missionair is mogelijk en Adieu God, geeft een reactie op het boek God vinden.

Programma
15.45- 15.50 uur Welkom (namens de uitgever)
15.50-16.15 uur God vinden (prof. dr. Marc de Vries)
16.15-16.40 uur Reactie (ds. Arjan Markus)
16.40-17.15 uur Discussie met de zaal aan de hand van stellingen van de sprekers
17.15-17.30 uur Overhandiging eerste exemplaar door uitgever aan de auteur

Plaats: TU Delft, Gebouw 22, Civil Engineering and Geosciences, Stevinweg 1, zaal 2.62
Tijd: 15:45-17:30 uur

De Artios-reeks is een initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. De publicaties willen dienstbaar zijn aan de toerusting vanuit de Bijbel. Artios betekent: compleet toegerust, en zodoende berekend op zijn taak. De redactie wordt gevormd door dr. P.F. Bouter, drs. J. Harteman en drs. P.J. Vergunst.

Boekgegevens:
God vinden
In gesprek met zoekers
Dr. Marc J. de Vries
Artios-reeks
Uitgeverij Groen
ISBN 978-90-8897-029-0
160 blz., ca. € 12,50

Geplaatst in Persberichten.