“Meet the Dutch” (unesco)

Al enkele decennia bestaat het “Meet the Dutch” programma om studenten in contact te brengen met mensen die in Nederland wonen en hen zo op een persoonlijke manier iets te kunnen laten ervaren van de Nederlandse cultuur.

Het “Meet the Dutch” programma zoekt vrijwilligers (“Dutch Friends”) die met een student van het Unesco-IHE in contact willen komen.

 

Indien u nadere informatie wil dan kunt u de onderstaande link aanklikken

Meet the Dutch

download (1)

 

Doneer een geit

Dorcas legt zich niet neer bij de armoede in de wereld. Samen met partnerorganisaties in onze projectlanden werken we aan duurzame oplossingen voor de allerarmsten.
 
Doneer een geit
Met uw aankoop in de webshop steunt u onze projecten op het gebied van sociale zorg en duurzame ontwikkeling. Geiten geven bijvoorbeeld melk en mest. En met elk nieuw, jong geitje groeit de kudde. Een unieke investering die de moeite dubbel en dwars waard is en blijft.Behalve voor geiten kunt u ervoor kiezen om zaden, trainingen, schoon water of zelfs een heel irrigatiesysteem te doneren.
 
Investeer nu rechtstreeks in duurzame hulp!
Hartelijk bedankt. Klik hier