Micha cursussen

Op cursus met Micha
Goed en recht doen. Wie wil dat niet? Maar hoe? Met de Micha Cursus of Micha Young kijkt een groep cursisten in enkele avonden naar de eigen mogelijkheden, gaven (materieel en geestelijk), maar ook naar wat daar van uit te delen is.
De Micha Cursus en Micha Young (voor 15-plussers) zijn zo ideale diaconale tools om je gemeente aan het denken te zetten over gerechtigheid. Vaak leveren de Micha cursussen mooie nieuwe diaconale projecten op, maar ook een impuls voor al bestaande armoedeprojecten. Niet alleen veraf in de wereld, maar ook dichtbij. Soms gewoon om de hoek van de kerk.
In het komend seizoen staan vier informatie- en instructieavonden gepland voor de Micha Cursus en één voor Micha Young. Daarnaast is er Micha Basic: zes gratis mini-cursussen van elk twee uur. \Micha Basic is te downloaden via www.michanederland.nl
Data: 20 februari: Groningen (Micha Cursus); ma 17 maart: Dordrecht (Micha Cursus); do 10 april: Driebergen (Micha Cursus of Micha Young); ma 12 mei: Den Haag (Micha Cursus).
>Aanmelden: www.michanederland.nl Meer informatie: vragen@michacursus.nl

Cantor gezocht

De wijkgemeente Immanuël van de Gereformeerde Kerk van Delft is in
verband met het vertrek van de huidige cantor op zoek naar een cantor
(m/v).
De cantorij bestaat uit een zestiental leden en werkt ongeveer 10 maal
per jaar mee aan een kerkdienst, waaronder de hoogtijdagen.
Het doel is de gemeente nieuwe liederen aan te leren en de diensten
muzikaal te ondersteunen.
Interesse? Neem dan contact op met Theo Woudstra, t.woudstra@tudelft.nl

 

Wat is de kerk jou waard?

Veel parochiebesturen en kerkrentmeesters zijn al druk bezig met de voorbereidingen van Kerkbalans 2014. Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt begin 2014 gehouden van 12 tot en met 26 januari. De actie maakt ook het komend jaar gebruik van het motto “Wat is de kerk jou (u/mij) waard?”.

Delftenaar Rob van Woudenberg is het gezicht van Kerkbalans 2014. Zijn portret siert alle uitingen die rond de jaarlijkse actie worden gebruikt. In een aantal gevallen inclusief zijn hele gezin; samen staan zij in de gedrukte folder en in de Inspiratiekrant.

Het campagnemateriaal voor de standaardfolders voor Kerkbalans en de folders die desgewenst met informatie van de eigen parochie of gemeente kunnen worden aangevuld is beschikbaar, evenals een kleurplaat voor de jeugd. (klik hier)

Ook dit jaar zal de Inspiratiekrant worden uitgegeven. Deze publicatie kwam in 2012 voor het eerst uit en was toen heel succesvol. De Inspiratiekrant heeft inmiddels een bredere doelgroep. De krant zal ook deze keer, behalve op professionele en vrijwillige medewerkers van Kerkbalans, gericht zijn op kerkbezoekers. (klik hier voor de Inspiratiekrant)

Zoals ieder jaar wordt ook bij Kerkbalans 2014 landelijke publiciteit voor Kerkbalans gemaakt, dit keer opnieuw met een advertentiecampagne in verschillende nationale dagbladen en met billboards op NS-stations. De persconferentie ter introductie van Kerkbalans 2014 werd gehouden op donderdag 9 januari.Lees verder

‘Hongerkind’

Het boek ‘Hongerkind’ is geschreven door Mariska van Vondelen, journalist, fotograaf en auteur. Het heeft al de nodige publiciteit gehad in de plaatselijke pers. De kerk en het katholieke geloof spelen in dit boek een grote rol.

Mariska schreef het boek samen met haar vader die in de Hongerwinter van 1944 per boot vanuit Delft naar Friesland reisde om daar aan te sterken. Deze reis was het enige georganiseerde kindertransport dat vanuit Delft door het IKB (Interkerkelijk bureau) werd georganiseerd. De familie Van Vondelen woonde in de wijk Westerkwartier en kerkte in de Nicolaas en Gezellen. Er worden veel straatnamen genoemd . Het gezin probeert de oorlog te overleven en de twee oudste zoons bedelen om eten op de Anthonie van Leeuwenhoeksingel, in de dure, grote huizen waar vast wel mensen woonden die wat wilden weggeven. De beschrijving van het leven in het Westerkwartier en de reis vanaf de Hooikade naar Friesland is historisch en geeft het moeilijke leven in de Hongerwinter op een treffende en vlot leesbare wijze weer.

In een bijlage staat een afkondiging om voor te lezen in de kerken. Hierin wordt melding gemaakt van de verdeling van aardappelen onder de Delftse gezinnen en een verzoek van vertegenwoordigers van de kerken om de voedselcommissaris te bewegen tot de uitgifte van een extra rantsoen aan de gehele Delftse bevolking. Het verwerken van een deel van de aardappelen tot kinder voeding en het verdelen hiervan onder gezinnen was een grootscheepse organisatie, waarvan de uitvoering werd opgedragen aan de interkerkelijke stichting voor kindervoeding. Zij moest hierover in de plaatselijke pers voorlichting geven. Het persbericht eindigt met de woorden: “De kerken bidden, dat God deze bijdrage tot de poging om jong Delft in het leven te houden zal willen zegenen.”

U kunt het boek aanschaffen door een mailtje te sturen naar info@mariska-van-vondelen.nl. of te bellen met Mariska (0614462135). Het boek wordt binnen Delft gratis bezorgd en kan contant worden afgerekend. Op afspraak kan het boek ook worden afgehaald in Delft. Het boek kost € 24,50.