Vanaf 6 april | Nieuwe Kerk en Maria van Jessekerk open voor stilte en bezinning

Vanaf maandag 6 april kunnen Delftenaren elke middag even de Maria van Jessekerk of de Nieuwe Kerk binnenlopen voor een moment van rust of voor een luisterend oor. Voor deze openstelling gelden natuurlijk de geldende landelijke spelregels over afstand houden en afzien van een bezoek als je verkouden of ziek bent.

Op maandag- t/m woensdagmiddag is de Nieuwe Kerk aan de Markt geopend van 12.00 tot 15.00 uur, voor maximaal 20 bezoekers tegelijk. Bezichtiging van de expositie en het grafmonument van Willem van Oranje is niet mogelijk. Op Tweede Paasdag is de kerk gesloten.
Op donderdag- t/m zaterdagmiddag staan de deuren van de Maria van Jessekerk aan de Burgwal open van 12.00 tot uiterlijk 17.00 uur. De Maria van Jessekerk is ook open op zondagochtend van 11.00-12.00 uur en zondagavond van 18.00-19.00 uur. In de kerk is op zondagavond gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en het Heilig Sacrament is dan uitgesteld.
In beide kerken is gelegenheid om even te zitten, stil te zijn, een gebed achter te laten, of in gesprek te gaan met een van de aanwezige vrijwilligers. In de Mariakapel van de Maria van Jessekerk (ingang in de Jozefstraat) is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid een kaarsje te branden. Digitaal kunt u een gebed of een gedachte achterlaten op Dekerkdichtbij. Op deze site kunt u ook lezen waar u met een vraag om hulp of om een gesprek terecht kunt.

Ook vanavond luiden ze weer…

De “klokken van hoop” klinken vanavond weer over de stad. De Delftse kerkklokken laten een geluid van troost en bemoediging horen, dit keer vergezeld door de Bourdon van de Oude Kerk. Vanavond – en alle woensdagen in april – van 19.00 tot 19.15 uur.

11 april | STILLE ZATERDAG | HOOPVOL LICHT IN ALLE HUIZEN

De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat: zet een kaars voor je raam! We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april.
Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.

De kerk is dichtbij u – juist nu!

De gezamenlijke Delftse kerken delen daden en woorden van troost en gebed. In deze moeilijke tijd, waarin vanwege de coronacrisis het persoonlijk contact van mens tot mens steeds lastiger wordt, willen de kerken in Delft een reikende hand en een luisterend oor bieden.

Via DE KERK DICHTBIJ kunt u in contact komen met een van de kerken in Delft. U kunt een gebedsintentie achter laten – ook anoniem als u dat wilt –  of een vraag om hulp of advies stellen. Er zijn woorden van troost die u kunnen opbeuren. Via het email adres dekerkdichtbij@gmail.com kunt u contact opnemen. U krijgt altijd antwoord.

Klokken van hoop ook in Delft

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen.
Op 18 en 25 maart en op 1 april zullen de klokken van veel Delftse kerken luiden, van 19.00 tot 19.15 uur. Meer informatie vindt u op Klokken van hoop
Luister maar…. !

Berichtgeving rondom kerkdiensten in Delft

De Raad van Kerken in Delft heeft gisteravond, 12 maart, alle lidkerken opgeroepen om de adviezen van het RIVM zoveel mogelijk op te volgen en dus kerkdiensten waar meer dan 100 mensen verwacht worden, af te gelasten, met ingang van 15 maart tot nader order. De verschillende kerkgenootschappen zullen via hun eigen kanalen hierover de berichtgeving verder verzorgen. De Raad van Kerken hoopt dat alle kerken geïnspireerd zullen blijven om zoveel mogelijk te zoeken naar creatieve manieren om de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten doorgang te laten vinden. In kleinere verbanden en met gebruikmaking van de hedendaagse multimediale mogelijkheden zal er toch een hoop mogelijk blijken.

Op deze manier hopen we als kerken een bijdrage te leveren aan de vertraging van de verspreidingssnelheid van het Coronavirus.

Met het krachtige vertrouwen van Psalm 91 willen we in gebed verbonden blijven met hen die wereldwijd het hardst door deze epidemie en de gevolgen daarvan getroffen worden.

Namens de Raad van Kerken Delft
Pastoor Robin Voorn