Vanaf 12 september | Zaterdagmiddaggebed | Nieuwe Kerk

Vanaf zaterdag 12 september is het weer mogelijk om mee te doen met het middaggebed in de Nieuwe Kerk. Om 12.00 uur wordt er gebeden en gelezen en u bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. De gebedsonderwerpen worden door de aanwezigen aangedragen.

Bent u in de stad? Wilt u het een keer meemaken? U kunt bij de balie van de Nieuwe Kerk aangeven dat u voor het middaggebed komt. Dan gaat de deur voor u open!

Dit is een initiatief van de wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Gemeente Delft.

20 – 27 september | Vredesweek | Geen Voettocht maar een Manifest

Elk jaar organiseren een aantal kerken in Delft tijdens de Vredesweek de Voettocht voor Vrede. Vanwege de bijzondere omstandigheden zal dat dit jaar niet het geval zijn. In plaats van de Voettocht geven de organisatoren een manifest uit in het kader van de Vredesweek. Dit jaar is het thema: ‘Vrede Verbindt Verschil.’
In het manifest dat u hieronder vindt, draait het om verbondenheid en solidariteit met mensen getroffen door de corona-crisis en met vluchtelingen. Daarnaast gaat het over het gesprek tussen ons mensen. We zijn wel verschillend wat betreft huidskleur, religie, traditie en geboorteplek waar je geboren maar dat is niet beslissend. Het gesprek over deze verschillen zijn nodig want ‘Onbekend maakt onbemind.’

Informatie over de vredesweek vindt u op www.paxvoorvrede.nl.

Ondertekenaars verklaren dat vrede en vrijheid en solidariteit met mensen in conflictgebieden en met allen die lijden onder geweld geboden is.
Wij leven vanuit de hoop en het geloof dat het kán en dat het nu al gebeurt.

Juist in deze tijd van de corona-crisis is onderlinge verbondenheid en vergaande solidariteit nog hard nodig.
Wij zetten ons in voor de duizenden en tienduizenden vluchtelingen in de vele opvangkampen.
Wij zetten ons in voor vrede dichtbij door de eenzaamheid te doorbreken door kaarten sturen, boodschappen doen, telefonisch contact en een echt gesprek van mens tot mens binnen de corona-richtlijnen.
Wij onderkennen de verschillen tussen mensen, ze maken ons uniek.
Huidskleur, religie, traditie en de plek waar je geboren bent zijn niet beslissend.
Het gesprek over deze zaken waarin we verschillen, achten wij nodig om elkaar te leren kennen. Want het motto van alle vijfien voorheen gehouden ‘Voettochten voor vrede’ was ‘Onbekend maakt onbemind.’
Wij accepteren de verschillen en gaan respectvol met elkaar om. Dat is de voorwaarde om vreedzaam samen te leven.
W.g.
Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk), wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk), Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee te Delft.

Afbeeldingsresultaten voor pax voor vrede

Vanaf 5 september | Radio Kerk in Delft hervat

Na de gebruikelijke zomerstop – en na de ongebruikelijke corona-stop sinds maart – worden vanaf zaterdag 5 september de uitzendingen van Radio Kerk in Delft hervat! De uitzendingen zijn te beluisteren via Omroep Delft:

Ether: 106.3 FM
Kabel Ziggo: 105.9 FM
DAB+ 8-B
(website onder constructie).
De uitzendingen zijn ook altijd terug te luisteren via onze website.
Mechteld van Doorninck is op 5 september de presentator. Gasten zijn ds. Tina Geels en Rene Strengholt.

Zomerse uitreiking Kerstcollecte

Het heeft even geduurd, maar begin juli was het dan zover: de opbrengst van de jaarlijkse Kerstcollecte van de Delftse Raad van Kerken kon worden uitgereikt aan de twee Delftse doelen. In de Vierhovenkerk waren zaterdag 4 juli vertegenwoordigers van de Eritrese Orthodoxe Kerk en van het interkerkelijk inloopcentrum De Jessehof aanwezig om hun deel van de collecte in ontvangst te nemen. In totaal werd ruim vijfduizend euro ingezameld.

Het tijdstip van de uitreiking was gekozen aansluitend op de wekelijkse kerkdienst van de Eritrese gemeente, waardoor er een behoorlijk aantal leden én kinderen aanwezig was. Dat kwam goed uit, want voor de kinderen was al een deel van de opbrengst besteed voor de aanschaf van kinderbijbels in de eigen taal. Die kregen ze ter plekke uitgereikt, samen met een ‘vakantietas-met-inhoud’. De cheque en de tasjes werden overhandigd door voorzitter Robin Voorn van de Raad van Kerken.

Namens de Jessehof was coördinator Anita van Velzen aanwezig die de cheque in ontvangst mocht nemen uit handen van Co van der Maas, voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, dat samen met de Raad van Kerken Delft de keuze van de doelen voor de Kerstactie bepaalt.

Gebed van de week | Woorden van troost

Nog eenmaal plaatsen we hier het “gebed van de week” en de wekelijkse “woorden van troost”. Nu de maatregelen rondom het corona-virus langzamerhand steeds meer versoepeld worden en er weer meer openbare activiteiten mogelijk worden, plaatsen de websites van de Raad van Kerken en van de Protestantse Gemeente Delft weer hun eigen berichten.

Alle gebeden en woorden van troost kunt u hier nog nalezen.