Nieuwe woorden van troost

Elke week plaatsen we op De kerk dichtbij een wekelijks gebed en nieuwe woorden van troost. Op die manier hopen we u de hand te reiken en een hart onder de riem te steken. Deze week zijn de woorden van troost geschreven door pastoor Robin Voorn, voorzitter van de Raad van Kerken in Delft.

De woorden van troost van deze week vindt u hier

Gebed van de week | Volharding

Ook vanavond, 8 april, luiden de klokken van hoop opnieuw. Elke woensdag, als de klokken luiden, draagt de Protestantse Gemeente Delft een gebed aan.  Dit gebed bevat gebedsintenties die via De kerk dichtbij worden aangevraagd. In alle kerken van Delft wordt dit gebed komende zondag gedeeld en waar mogelijk gebeden.

Wereldwijd breidt het coronavirus zich nog steeds verder uit. Vele mensen raken besmet en sterven. In Nederland lijkt de curve af te vlakken. Voorzichtig optimistisch zijn we. Maar er is nog een lange weg te gaan in Nederland en wereldwijd. Er is nog veel vraag mondkapjes, maar ook naar uithoudingsvermogen. Want hoe langer de crisis duurt, des meer het van ons vraagt. Midden in deze Stille Week volgen we ook Jezus. De weg die de Zoon van God gaat, leidt langs tegenwerking en lijden. Dit vraagt volharding van Jezus, om het vertrouwen in God de Vader niet te verliezen. Daarom in deze week, dit gebed om volharding.
Trouwe God,
Wij bidden om volharding om ons aan de regels van het RIVM te houden.
Volharding om zoveel mogelijk binnen te blijven.
Volharding om de anderhalve meter afstand te houden.
Wij bidden om volharding en kracht voor de mensen in de zorg om hun werk vol te houden.
Volharding en wijsheid voor de leiders van de stad, ons land en in de wereld, om de juiste beslissingen te nemen en hun volk steun te bieden.
Volharding en kracht aan de mensen die ziek zijn.
Wij bidden om volharding om vol te houden.
Volharding om de hoop levend te houden.
Volharding om niet het geloof te verliezen,
dat U bij ons bent
zelfs in het donkerste dal
en dat u ons verlost en vrij maakt.
God, geef dat wij onze angst en zorgen
omzetten in creativiteit.

Vanaf 6 april | Nieuwe Kerk en Maria van Jessekerk ’s middags open voor stilte en bezinning

Vanaf maandag 6 april kunnen Delftenaren elke middag even de Maria van Jessekerk of de Nieuwe Kerk binnenlopen voor een moment van rust of gebed. Voor deze openstelling gelden natuurlijk de geldende landelijke spelregels over afstand houden, niet als groep komen en afzien van een bezoek als je verkouden of ziek bent.

De beslissing de kerken te openen is zorgvuldig afgewogen en overlegd met de gemeente Delft. In beide kerken is gelegenheid om even te zitten, stil te zijn en een gebed achter te laten. In de Mariakapel van de Maria van Jessekerk (ingang in de Jozefstraat) is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid een kaarsje te branden. Digitaal kunt u een gebed of een gedachte achterlaten op Dekerkdichtbij. Op deze site kunt u ook lezen waar u met een vraag om hulp of om een gesprek terecht kunt.

De kerkgebouwen hebben bij deze openstelling geen functie als plek van samenkomst of van toeristische bezichtiging, maar enkel als een stiltecentrum. In de Nieuwe Kerk is ook maar een beperkt deel toegankelijk en wordt een beperkt aantal mensen tegelijk binnen gelaten. Bezichtiging van de expositie en het grafmonument van Willem van Oranje is niet mogelijk.

Op maandag- t/m woensdagmiddag is de Nieuwe Kerk aan de Markt geopend van 12.00 tot 15.00 uur (met uitzondering van Tweede Paasdag). Op donderdag- t/m zaterdagmiddag staan de deuren van de Maria van Jessekerk aan de Burgwal open van 12.00 tot uiterlijk 17.00 uur. De Maria van Jessekerk is ook open op zondagochtend van 11.00-12.00 uur en zondagavond van 18.00-19.00 uur. In de kerk is op zondagavond gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en het Heilig Sacrament is dan uitgesteld.

 

Ook vanavond luiden ze weer…

De “klokken van hoop” klinken vanavond weer over de stad. De Delftse kerkklokken laten een geluid van troost en bemoediging horen, dit keer vergezeld door de Bourdon van de Oude Kerk. Vanavond – en alle woensdagen in april – van 19.00 tot 19.15 uur.

11 april | STILLE ZATERDAG | HOOPVOL LICHT IN ALLE HUIZEN

De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat: zet een kaars voor je raam! We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april.
Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.

De kerk is dichtbij u – juist nu!

De gezamenlijke Delftse kerken delen daden en woorden van troost en gebed. In deze moeilijke tijd, waarin vanwege de coronacrisis het persoonlijk contact van mens tot mens steeds lastiger wordt, willen de kerken in Delft een reikende hand en een luisterend oor bieden.

Via DE KERK DICHTBIJ kunt u in contact komen met een van de kerken in Delft. U kunt een gebedsintentie achter laten – ook anoniem als u dat wilt –  of een vraag om hulp of advies stellen. Er zijn woorden van troost die u kunnen opbeuren. Via het email adres dekerkdichtbij@gmail.com kunt u contact opnemen. U krijgt altijd antwoord.