Gezamenlijke 4 mei herdenking 2014 in Nieuwe Kerk Delft

 

Op zondag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

Voorgangers zijn ds. H. Liefting, predikant binnen de Hervormde Gemeente Delft, en pastoor Robin Voorn van de Parochie van de H.H. Maria en Ursula. Organist is Bas de Vroome.

De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen.

Wilt u zelf bloemen leggen, dan kunnen bloemen en/of een krans om 13.00 uur bij het stadhuis bezorgd worden.

Iedereen is van harte welkom.

Deze herdenking is gepubliceerd op www.4en5mei.nl

U kunt de herdenking hier bekijken.:

http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herdenking/herdenkingenoverzicht/herdenking/302

radio ‘Kerk in Delft’ op 10 mei; hh 11 mei

Zaterdag 10 mei wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft aandacht besteed aan het Restauratiefonds van de Nieuwe Kerk Delft.  In de studio is Maarten van Woerden van de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk.

De Gedachte van de week wordt verzorgd door René Strengholt, evangelist van de Hervormde gemeente Delft.

De presentatie is in handen van René Strengholt en Robin Voorn. Samenstelling en muziekkeuze: René Strengholt.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

In de uitzending radio ‘Kerk in Delft’ op 3 mei; bijzondere herhaling op 4 mei

Zaterdag 3 mei wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft aandacht besteed aan de oecumenische kerkdienst die door de Delftse kerken elk jaar wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Delft. In feite worden de voorbereidingen van deze dienst door ds. Taco Smit van de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft gedaan. In de uitzending een gesprek met hem over wat hierbij allemaal komt kijken.

Henny Melis, diaken van de Vierhovenkerk, en lid van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, is in de studio om te spreken over het mini-symposium ‘De kerk als plaatsvervanger van Christus in de wereld’ op 8 mei.

De Gedachte van de week wordt verzorgd door ds. Taco Smit. 

De presentatie is in handen van Robin Voorn en Jan Lamberts . Samenstelling en muziekkeuze: René Strengholt.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur. Omdat om 20.00 uur twee minuten stilte worden gehouden bij gelegenheid van de Dodenherdenking wordt de herhalingsuitzending aangepast. Na de twee minuten stilte zal o.m. het Wilhelmus te horen zijn, en Vera Lynn. Het begin van de uitzending op zondagavond is dus niet hetzelfde als het begin van de live-uitzending op zaterdag.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Vergadering Raad van Kerken Delft in ‘het Boek’

Afgevaardigden van de Delftse kerken komen bijeen om informatie uit te wisselen en samen te werken.

Datum: woensdag 14 mei. Locatie: kerkgebouw “het Boek’, Sandinoweg 151, Delft. Aanvang 20 uur precies.

De vergadering is zoals altijd openbaar. Agenda en overige vergaderstukken op aanvraag verkrijgbaar vanaf begin mei via info@kerkendelft.nl .

radio ‘Kerk in Delft’ 26 april; hh zondag 27 april

Op Koningsdag, zaterdag 26 april, wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft  in de studio van  ’Kerk in Delft’ gesproken over de Franciscaanse wandeling in de Delftse Hout, en over de busreis naar Assisi. In de studio is Piet Bots ofm.

Ook in de studio is de nieuwe jongerenwerker voor de RK kerk in Delft, Sjoerd Zuidersma; een kennismakingsgesprek met deze student theologie.

De presentatie is in handen van Jan Lamberts en Rene Kok. Samenstelling en muziekkeuze:  Rene Kok,  de techniek wordt verzorgd door Theo Klein.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft