Donatie voor SKED

Theater de Veste was op 21 november de plek waar Rabobank Zuid-Holland Midden vanuit het Coöperatiefonds goede ideeën van verenigingen en stichtingen beloonde met een donatie. In de categorieën, Sociaal en Jongeren/Cultuur, gingen tien ideeën met een cheque naar huis. Lees verder

Wat doet uw kerk met Kerst?

Wat doet uw kerk met Kerst? Deze website biedt de mogelijkheid om de activiteiten breed bekend maken in Delft. Zo maakt u uw gemeente of parochie zichtbaar, kunt u bezoekers inspireren aan uw activiteiten deel te nemen én laat u anderen zien wat ze (nog meer) kunnen doen rond Kerst. Meld uw activiteit aan via info@kerkendelft.nl .

Alle activiteiten rond Kerst, inclusief de vieringen, worden op een speciale pagina op deze website geplaatst, te vinden onder het oranje tabblad ‘Feest’.

United in prayer

Een flinke groep studenten van de TU Delft komt sinds vorig jaar regelmatig bijeen voor gebedsbijeenkomsten en Bijbelstudie op de TU. Het zijn studenten uit verschillende kerken, en van verschillende faculteiten (op dit moment 6 van de 8 faculteiten). De Raad van Kerken Delft heeft op 16 november kennisgemaakt met vertegenwoordigers van deze groep studenten. Informatie is te vinden op hun website www.unitedinprayer.nl .