Pastoresontbijt

Het eerstvolgende Pastoresontbijt is op 12 oktober. Om 8.30 uur in de Zuiderkerk (Achterom 46, 2611 PR Delft), tot 10.00 uur. Gastheren vanuit evangeliegemeente Morgenstond zijn Richard Vos en Samuël Gerrets. Lees verder

Vacature Panel Werk en Inkomen

Het Panel Werk en Inkomen brengt een formeel advies uit over het beleid en de uitvoering daarvan. Alle voorstellen die het College van Burgemeester en Wethouders voorlegt aan de gemeenteraad worden hier besproken. In het Panel is een aantal organisaties vertegenwoordigd die een rol spelen op het gebied van Werk en Inkomen. Zo zijn dat in Delft: de Werkgroep Migranten Communicatie, maar ook de vakbonden FNV en CNV, Raad van Kerken Delft, Stichting Voedselbank Delft en
enkele onafhankelijke leden. Op http://www.delft.nl/Gemeenteloket/p/Panel_werk_en_inkomen is meer informatie te vinden. De Raad van Kerken Delft heeft op dit moment een vacature. Heeft u interesse, neem dan gerust contact op Karel van de Wetering, 015- 2125609 of karelvandewetering@hotmail.com .