Klokken van hoop ook in Delft

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen.
Op 18 en 25 maart en op 1 april zullen de klokken van veel Delftse kerken luiden, van 19.00 tot 19.15 uur. Meer informatie vindt u op Klokken van hoop
Luister maar…. !

Berichtgeving rondom kerkdiensten in Delft

De Raad van Kerken in Delft heeft gisteravond, 12 maart, alle lidkerken opgeroepen om de adviezen van het RIVM zoveel mogelijk op te volgen en dus kerkdiensten waar meer dan 100 mensen verwacht worden, af te gelasten, met ingang van 15 maart tot nader order. De verschillende kerkgenootschappen zullen via hun eigen kanalen hierover de berichtgeving verder verzorgen. De Raad van Kerken hoopt dat alle kerken geïnspireerd zullen blijven om zoveel mogelijk te zoeken naar creatieve manieren om de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten doorgang te laten vinden. In kleinere verbanden en met gebruikmaking van de hedendaagse multimediale mogelijkheden zal er toch een hoop mogelijk blijken.

Op deze manier hopen we als kerken een bijdrage te leveren aan de vertraging van de verspreidingssnelheid van het Coronavirus.

Met het krachtige vertrouwen van Psalm 91 willen we in gebed verbonden blijven met hen die wereldwijd het hardst door deze epidemie en de gevolgen daarvan getroffen worden.

Namens de Raad van Kerken Delft
Pastoor Robin Voorn

Eerlijk eten in de vastentijd

De tijd van het vasten, een zure tijd, breekt weer aan. In plaats van vlees worden in de vastentijd vaak witte bonen gegeten. Bonen en erwten zijn belangrijke bronnen van eiwitten.
Op de website Samen-eerlijk-eten zijn weer smakelijke recepten te vinden, zoals:

– Zure haring met mierikswortel;
– Bonen, rijst, uien en pompoen;
– Katersoep;
– Zuurkoolschotel voor Aswoensdag.

Voor meer inspiratie http://www.sameneerlijketen.nl/

3 en 4 april | Geen Paasmissie

Ook de voorgenomen Paasmissie van 3 en 4 april heeft de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus niet overleefd. Omdat missies in zorginstellingen en klusprojecten via Present niet door kunnen gaan en ook de andere missies draaien om ontmoeting, was afblazen van de actie onvermijdelijk.
Het afgelasten van de Paasmissie betekent niet dat we in de aanloop naar Pasen niet op allerlei manieren iets kunnen doen voor mensen om ons heen, zeker voor de kwetsbaren in ons midden. Dat kan binnen de gemeente, in de buurt, of bijv. via Stichting Present, zie Present Delft

4e Hugo de Grootlezing in boekvorm verschenen

Op 6 juni 2019 hield Paul Scheffer de 4e Hugo de Grootlezing in de Nieuwe Kerk. Zijn lezing, getiteld Vrijheidszin en verdraagzaamheid, is nu verschenen in boekvorm. Hierin zijn ook de inleiding van burgemeester Marja van Bijsterveldt en een samenvatting van de kringgesprekken na afloop gebundeld. Het boekje is verluchtigd met een aantal fraaie foto’s die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt.
U kunt dit boekje bestellen bij de secretaris van de Raad van Kerken door een email te sturen, met opgave van uw naam en adres, aan kerkendelft@outlook.com De prijs is 5 euro, inclusief verzending. Het rekeningnummer staat in de bevestigingsmail die u ontvangt.

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Raad van Kerken Delft, Platform Delftse Bruggen, TOPdelft en de Gemeente Delft.