Voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken over Rampenplan

In de afgelopen jaren heeft diverse keren contact met de gemeente Delft plaats gevonden over een mogelijke bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen ingeval van een ramp of crisis. Enkele van de Delftse kerken staan sindsdien op de rol om in geval van een dergelijke situatie een bijdrage te leveren. Uit reacties in de afgelopen tijd blijkt dat er vragen leven over de verwachte en de mogelijke bijdrage van de kerken.

Deze vragen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van tijdelijke ruimte (gebouw) maar ook over de opvang van personen (pastorale en psychosociale hulp).

De Raad is van mening dat het belangrijk is om alle kerken te informeren over dit onderwerp. Om die reden belegt de Raad een bijeenkomst op donderdag-avond 1 mei a.s. van 20:00 – 21:30 uur in een zaal van de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer M. Kaiser, Adviseur Crisisbeheersing en Veiligheid van de gemeente Delft, een toelichting geven over het beleid en de aanpak in voorkomende situaties en uw vragen beantwoorden.

De Raad stelt het zeer op prijs als elk kerkgenootschap vertegenwoordigd is, en vertegenwoordigers van wijkgemeenten en locaties uitnodigt. Elk kerkgebouw en elke geloofsgemeenschap kan een rol hebben in het Rampenplan. Deelname is zowel interessant voor mensen met verantwoordelijkheden op het gebied van gebouwbeheer (bestuurders, kosters) als pastorale ondersteuning (pastores).

Contactpersoon namens de Raad voor dit onderwerp is de heer Jasper van der Kooij, 015-2611757, jasper@vdkooij.org . Wilt u hem laten weten wie er komt, en namens welke kerk?

In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 29 maart

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft in het programma ‘Kerk in Delft’ aandacht besteed aan het boek “God?” van Lenoir. Ds. Marco Visser van de Vierhovenkerk is in de studio om hierover te spreken; hij gaat binnenkort van start met een leesgroepje. Hij verzorgt ook de Gedachte van de week.

Mw. Van Rooijen en mw. Kras van de Vrouw en Geloof-groep JUNIA vertellen waarom JUNIA volgende week, na het vieren van het jubileum, stopt met haar activiteiten

De presentatie is in handen van Jan Lamberts en Robin Voorn. Samenstelling en muziekkeuze: Jan Lamberts en Nanda Mol,  de techniek wordt verzorgd door Kees Jonker.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Nieuwsbrief 2 Raad van Kerken Delft is verschenen

De tweede Nieuwsbrief van dit jaar is verschenen. Over de voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken op 1 mei betreffende het Rampenplan. Over de gezamenlijke kerkdienst en kranslegging op 4 mei.

De Nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Registreren voor een gratis abonnement kan door naam en mail-adres te sturen naar info@kerkendelft.nl  of door het contactformulier in te vullen.

Vergadering Raad van Kerken Delft in Immanuelkerk

Afgevaardigden van de Delftse kerken komen bijeen om informatie uit te wisselen en samen te werken.

Datum: woensdag 19 maart. Locatie: Immanuelkerk, Schoemakerstraat 1, Delft. Aanvang 20 uur precies.

De vergadering is zoals altijd, openbaar. Agenda en overige vergaderstukken op aanvraag verkrijgbaar via info@kerkendelft.nl .

In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 15 maart; hh zondag 20 uur

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft aandacht besteed aan de maandelijkse Maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk.  Gonny de Caluwé, een van de organisatoren  spreekt hierover in de studio.

Ook in de studio is ds. Christiaan Donner, emeritus-justitiepredikant. Hij vertelt over de bijzonderheden en eigenaardigheden van het predikant-zijn in gevangenissen, en over zijn lezing volgende week woensdag in de Ontmoetingskerk in Pijnacker.

Maar natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de opening van de nieuwe kerk in Delft, diezelfde dag. De Christelijke Gereformeerde kerk opent zaterdag kerkgebouw “het Boek”, op de Sandinoweg 151. In de uitzending van 4 januari kwam dit onderwerp al in de uitzending. Vandaag bellen we met Elsje Kadijk, die zich in “het Boek” bevindt midden in het feestgedruis.

De Gedachte van de week wordt verzorgd door ds. Simon van der Lugt, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Delft.

De presentatie is in handen van René Kok en René Strengholt . Samenstelling en muziekkeuze: René Strengholt, de techniek wordt verzorgd door Elon Bom.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Telefoongesprek met Theo Coster, klasgenoot van Anne Frank

Maandagavond 10 maart is Theo Coster aanwezig is het Christelijk Lyceum Delft, om 19.30 uur, zie hier.

Op zaterdag 8 maart was in het radioprogramma ‘Kerk in Delft’ een fragment te horen van het telefoongesprek met de heer Coster voerde met René Kok over de documentaire en het boek met de naam ‘Klasgenoten van Anne Frank’. Het hele gesprek staat hier op de site: http://www.raadvankerkendelft.nl/radio/.