In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 29 maart

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft in het programma ‘Kerk in Delft’ aandacht besteed aan het boek “God?” van Lenoir. Ds. Marco Visser van de Vierhovenkerk is in de studio om hierover te spreken; hij gaat binnenkort van start met een leesgroepje. Hij verzorgt ook de Gedachte van de week.

Mw. Van Rooijen en mw. Kras van de Vrouw en Geloof-groep JUNIA vertellen waarom JUNIA volgende week, na het vieren van het jubileum, stopt met haar activiteiten

De presentatie is in handen van Jan Lamberts en Robin Voorn. Samenstelling en muziekkeuze: Jan Lamberts en Nanda Mol,  de techniek wordt verzorgd door Kees Jonker.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Nieuwsbrief 2 Raad van Kerken Delft is verschenen

De tweede Nieuwsbrief van dit jaar is verschenen. Over de voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken op 1 mei betreffende het Rampenplan. Over de gezamenlijke kerkdienst en kranslegging op 4 mei.

De Nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Registreren voor een gratis abonnement kan door naam en mail-adres te sturen naar info@kerkendelft.nl  of door het contactformulier in te vullen.

Vergadering Raad van Kerken Delft in Immanuelkerk

Afgevaardigden van de Delftse kerken komen bijeen om informatie uit te wisselen en samen te werken.

Datum: woensdag 19 maart. Locatie: Immanuelkerk, Schoemakerstraat 1, Delft. Aanvang 20 uur precies.

De vergadering is zoals altijd, openbaar. Agenda en overige vergaderstukken op aanvraag verkrijgbaar via info@kerkendelft.nl .

In de uitzending ‘Kerk in Delft’ 15 maart; hh zondag 20 uur

Zaterdag wordt tussen 12 en 13 uur op Stadsradio Delft aandacht besteed aan de maandelijkse Maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk.  Gonny de Caluwé, een van de organisatoren  spreekt hierover in de studio.

Ook in de studio is ds. Christiaan Donner, emeritus-justitiepredikant. Hij vertelt over de bijzonderheden en eigenaardigheden van het predikant-zijn in gevangenissen, en over zijn lezing volgende week woensdag in de Ontmoetingskerk in Pijnacker.

Maar natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de opening van de nieuwe kerk in Delft, diezelfde dag. De Christelijke Gereformeerde kerk opent zaterdag kerkgebouw “het Boek”, op de Sandinoweg 151. In de uitzending van 4 januari kwam dit onderwerp al in de uitzending. Vandaag bellen we met Elsje Kadijk, die zich in “het Boek” bevindt midden in het feestgedruis.

De Gedachte van de week wordt verzorgd door ds. Simon van der Lugt, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Delft.

De presentatie is in handen van René Kok en René Strengholt . Samenstelling en muziekkeuze: René Strengholt, de techniek wordt verzorgd door Elon Bom.

De uitzending wordt herhaald op zondagavond, tussen 20 en 21 uur.

Reageren? Mail info@kerkendelft.nl of twitter @RaadKerkenDelft

Telefoongesprek met Theo Coster, klasgenoot van Anne Frank

Maandagavond 10 maart is Theo Coster aanwezig is het Christelijk Lyceum Delft, om 19.30 uur, zie hier.

Op zaterdag 8 maart was in het radioprogramma ‘Kerk in Delft’ een fragment te horen van het telefoongesprek met de heer Coster voerde met René Kok over de documentaire en het boek met de naam ‘Klasgenoten van Anne Frank’. Het hele gesprek staat hier op de site: http://www.raadvankerkendelft.nl/radio/.

 

 

 

Japanse monniken bidden voor Wereldvrede

Onder deze kop deed de Delftse Post verslag van de interreligieuze gebedsbijeenkomst voor vrede in de kerk op het Bagijnhof op woensdag 26 februari. Zie hier het verslag met foto: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2916203

Het moderamen, het dagelijks bestuur, van de Raad van Kerken Delft, schreef een korte verklaring naar aanleiding van vragen van Delftse kerken en particulieren over deze bijeenkomst:

Op woensdag 26 januari ontving de Raad van Kerken Delft een groep boeddhistische monniken en gelovigen uit Japan. Zij hadden de Raad van Kerken Delft kort tevoren via het Nederlandse consulaat in Japan gevraagd of een interreligieuze ontmoeting in het kader van de wereldvrede mogelijk was.

In deze brief zet moderamen haar beweegredenen om op dit verzoek in te gaan uiteen.

Naast het bevorderen van samenwerking tussen de kerken behoort het tot de taken van de Raad om aanspreekpunt te zijn naar derden, zoals de burgerlijke gemeente Delft, de politiek, maar ook andere godsdiensten, religies en levensbeschouwelijke stromingen en organisaties. In dit kader heeft het moderamen van de Raad gehoor gegeven aan het verzoek om de ontmoeting met de Japanse pelgrims te organiseren.

In het verzoek van de Japanse delegatie lag de vraag besloten dat beide partijen zouden bidden voor vrede. Vrede, waar ook in de wereld, hoort tot de kern van ons christelijk verlangen. Ieder die oprecht naar die vrede verlangt en erom wil bidden, vanuit eigen religieuze traditie, zien wij als bondgenoten in dit verlangen. In genoemde ontmoeting hebben we dan ook als vanzelfsprekend onze gasten de ruimte geboden om op hun eigen wijze en volgens eigen gebruiken te bidden. Na afronding van het gebed van onze gasten hebben wij zelf gebeden voor de vrede in de wereld, waarbij het lezen in de Schrift en de voorbede centraal stonden. Het moderamen beschouwt dit als een passende manier voor twee religieuze groeperingen om elkaar in het kader van de wereldvrede en met respect voor elkaars verschillen te ontmoeten.

Wij hebben de monniken en gelovigen uit Japan in vriendschap ontvangen en gastvrijheid verleend. Het is onze overtuiging dat wij met deze ontmoeting naar voorbeeld van onze Heer Jezus Christus hebben gehandeld.

 het moderamen van de Raad van Kerken Delft

 

 

 

 

DSCN9754

DSCN9757

munk

DSCN9755

 

Dear Father Robin,

First, thank you very much for your kind words. Zen Master Noritake and his delegation are safely back to our country. His word is under:

We very much delight and enjoy to visit Delft City to have time together, and of course to pray for global peace together. We keenly appreciated for your warm reception and it will be our good memory of Delft City.
We happily look forward to see you again in near future, and to welcome your visiting here in Kyoto, Japan.

Again, thank you very much for your kindness to lead the success our visiting Delft City.

Yours sincerely,
Chieko Fujita

 

 

DSCN9754

DSCN9759

DSCN9760

DSCN9763

DSCN9764

DSCN9754