17 januari | Oecumenelezing 2020 | RvK Nederland

Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Lees hier verder. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.

Bid mee in Delft | Week van Gebed voor de Eenheid | 19 – 26 januari

Van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2020 geven de Delftse kerken opnieuw samen invulling aan de internationale Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Bij alle diversiteit willen ze zo laten zien dat eenheid begint met elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, in het besef het van God te moeten hebben. Hij verbindt ons als christenen aan elkaar.

Van maandag t/m zaterdag is er, telkens van 19.30 u tot uiterlijk 20.30 uur, een gebedsbijeenkomst in een andere kerk, georganiseerd door verschillende combinaties van kerken. Door die samenwerking komen verschillende tradities en stijlen bij elkaar. De gebedsbijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om elkaar als Delftse christenen te ontmoeten en iets van elkaars kerkelijke cultuur te ontdekken. De ene avond heeft de bijeenkomst meer het karakter van een vesper, de andere avond meer het karakter van een bidstond. In elke bijeenkomst bent u van harte welkom: een mooie gelegenheid om eens te buurten in een andere kerk. De start van de Week van Gebed vindt plaats in de gebruikelijke trioviering van de Rooms Katholieke Sacramentskerk en de Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Delfgauw, op zondag 19 januari om 10.00 u in de Sacramentskerk aan de Nassaulaan. De afsluiting is een gezamenlijke vesper georganiseerd door de Delftse Raad van Kerken in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal, op zondag 26 januari om 18.30 u.

DATUM LOCATIE KERK/(WIJK)GEMEENTE
Zondag 19 jan 10.00 uur Sacramentskerk Nassaulaan 2, Delft – RK Sacramentskerk
– PGD Immanuel
– PKN Delfgauw
Maandag 20 jan 19.30 uur Adelbertkerk Minervaweg 7, Delft – PGD Vierhoven – PGD Mattheus
– RK Adelbert
Dinsdag 21 jan 19.30 uur Franciscus en Clarakerk Raamstraat 78, Delft – RK Raamstraat
– PGD Hof van Delft
– ABC Kerk Delft – Vrijzinnig Delft
Woensdag 22 jan 19.30 uur Lutherse Kerk Noordeinde 4, Delft – ELG
– PGD Binnenst-Vrijenb.
– Oud-Katholieke Kerk

Donderdag 23 jan 19.30 uur Zuiderkerk Achterom 46, Delft – Ev. Gem. Morgenstond – Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 24 jan 19.30 uur Het Boek Sandinoweg 151 Chr. Geref. Kerk
Geref. Kerk Vrijgemaakt
Zaterdag 25 jan 19.30 uur Nieuwe Kerk Engelstalig:
ICF Delft
Redeemer Int. Church
RCCG Mount Zion
Zondag 26 jan 18.30 uur Maria van Jessekerk Burgwal 20, Delft Raad van Kerken Delft | slotviering

Concerten in januari

Niets te doen in januari? Kijk in de evenementenkalender en bezoek een concert, zanguitvoering of een andere inspirerende muziekbijeenkomst in een van de vele Delftse kerkgebouwen.

Kerstcollecte 2019 | Jessehof | Eritrese Kerk

Elk jaar verzorgt de Raad van Kerken Delft een voordracht aan de aangesloten lidkerken voor de kerstcollecte. Deze keer zijn als doelen uitgekozen het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof en de Eritrese Orthodoxe Tewahedo kerk. Beide organisaties  ontvangen een gelijk bedrag van het totaal gecollecteerde bedrag.
De Jessehof wil het komend jaar een professionele training organiseren voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het nieuwe project om eenzame mensen op te zoeken. De Eritrese Orthodoxe Kerk, die wekelijks bijeenkomt in de Vierhovenkerk, heeft een aantal wensen voor hun kerkdiensten en voor de gezinnen die bij deze geloofsgemeenschap betrokken zijn. In de folder, die u hieronder kunt downloaden, staat meer informatie.

10 december | ‘Kerst is een kans’ | Lezing Christien Crouwel

‘Met kerst vieren we de geboorte van Jezus’. Daarmee houdt de kennis van veel Nederlanders wel zo’n beetje op, als het gaat om het bekendste christelijke feest. Toch zitten de kerken tijdens de kerstdagen voller dan op andere momenten, en niet alleen met vaste bezoekers. Wat trekt mensen op die dagen hun huizen uit, naar kerstspelen, zangdiensten en nachtmissen? Wat zoeken ze daar? En vinden ze het ook? Hoeveel theologische of religieuze bagage heb je eigenlijk nodig om iets van het kerstverhaal te begrijpen? Of kun je met een ongeletterde onbevangenheid net zo goed toegang tot de diepere betekenis van dit feest krijgen?

Over deze vragen spreekt drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De lezing is in het Catharijneconvent in Utrecht op 10 december van 19.30 – 21.30 uur. Meer informatie via https://www.hetgoedeleven.nl/artikelen/477-kerst-is-een-kans

December | Kerstmuziekmaand

De decembermaand is (kerst)muziekmaand bij uitstek. Het aanbod aan concerten en zanguitvoeringen in Delft zal weer bijzonder groot en gevarieerd zijn. Kijk daarom vooral in onze Evenementenkalender: daar vindt u alle aankondigingen en meer informatie!