Informatie vinden op deze website

De informatie die op deze website staat, is afkomstig van de kerken in Delft en van kerkelijke instellingen. Soms betreft het nieuwtjes die interessant zijn of alleen maar leuk zijn om te lezen, soms ook zijn het aankondigingen van gebeurtenissen en evenementen die op een bepaalde datum zullen plaatsvinden. Per week zijn er zoveel Berichten en Evenementen, die de redactie u graag op overzichtelijke en aantrekkelijke manier presenteert, dat op de website een tweedeling is aangebracht tussen Berichten en Evenementen.

Op de oranje balk bovenaan de home-pagina kunt u klikken op deze twee woorden. Evenementen die niet binnen een paar dagen plaatsvinden maar pas  later, kunt u lezen door op ‘Evenementenkalender’ te klikken in dezelfde oranje balk.

Ook is de website voorzien van een goede zoekfunctie. Onder het woord Oikomene op de Home-pagina staat een leeg vakje, met daarachter het woord Zoeken. In het vakje kunt u woorden typen; alle vindplaatsen waar deze woorden voorkomen op de site, worden getoond.

Voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken over Rampenplan

In de afgelopen jaren heeft diverse keren contact met de gemeente Delft plaats gevonden over een mogelijke bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen ingeval van een ramp of crisis. Enkele van de Delftse kerken staan sindsdien op de rol om in geval van een dergelijke situatie een bijdrage te leveren. Uit reacties in de afgelopen tijd blijkt dat er vragen leven over de verwachte en de mogelijke bijdrage van de kerken.

Deze vragen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van tijdelijke ruimte (gebouw) maar ook over de opvang van personen (pastorale en psychosociale hulp).

De Raad is van mening dat het belangrijk is om alle kerken te informeren over dit onderwerp. Om die reden belegt de Raad een bijeenkomst op donderdag-avond 1 mei a.s. van 20:00 – 21:30 uur in een zaal van de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer M. Kaiser, Adviseur Crisisbeheersing en Veiligheid van de gemeente Delft, een toelichting geven over het beleid en de aanpak in voorkomende situaties en uw vragen beantwoorden.

De Raad stelt het zeer op prijs als elk kerkgenootschap vertegenwoordigd is, en vertegenwoordigers van wijkgemeenten en locaties uitnodigt. Elk kerkgebouw en elke geloofsgemeenschap kan een rol hebben in het Rampenplan. Deelname is zowel interessant voor mensen met verantwoordelijkheden op het gebied van gebouwbeheer (bestuurders, kosters) als pastorale ondersteuning (pastores).

Contactpersoon namens de Raad voor dit onderwerp is de heer Jasper van der Kooij, 015-2611757, jasper@vdkooij.org . Wilt u hem laten weten wie er komt, en namens welke kerk?

Delftse kerken bidden met Japanse Zen-monniken voor vrede

Op 26 februari zal de Raad van Kerken Delft een groep Japanse Zen-monniken en gelovigen van de International Zen Exchange Friendship Association (IZEFA) ontvangen. Allen behoren tot de Myoshinjitempel in Kyoto, Japan. Deze groep van 20 Japanse Zen-monniken heeft aangegeven graag een interreligieuze ceremonie te willen hebben met Nederlandse gelovigen. Rond 09:30 uur zullen zij in Delft arriveren.

De groep monniken en gelovigen onder aanvoering van zenmeester Shunan Noritake maakt dit jaar een reis naar onder meer Finland en Nederland. In beide landen hopen zij met plaatselijke gelovigen te bidden voor vrede. Op verzoek van het Nederlandse Consulaat in Japan heeft de Raad van Kerken Delft deze bijeenkomst georganiseerd. Er zal een dienst van circa 1 uur voor wereldvrede worden gehouden waaraan de Nederlandse en Japanse zijde op eigen wijze invulling geven.

De monniken en gelovigen uit Japan zullen samen bidden voor vrede in de wereld. Vervolgens zullen de gelovigen uit Delft hetzelfde doen, samen met zoveel mogelijk inwoners van Delft en belangstellenden van elke gezindte. Ceremonie en gebed zullen plaatsvinden in de oud-katholieke kerk, Bagijnhof 21 te Delft. Pastoor Robin Voorn zal gastheer zijn van deze bijeenkomst, namens de gezamenlijke Delftse kerken.. Samen met voorgangers uit de Delftse kerken, gelovigen uit kerkelijk Delft en belangstellenden zal hij zorg dragen voor het Nederlandse gedeelte van de gebedsbijeenkomst.

Nadat beide groepen hebben gebeden voor vrede zal er gelegenheid zijn tot het uitwisselen van beleefdheden en geschenken. Namens de gemeente Delft zal wethouder Brandligt de delegatie verwelkomen. De voertaal van deze bijeenkomst is Engels; er zal een begeleider aanwezig zijn die Engels en Japans spreekt.

De International Zen Exchange Friendship Association (IZEFA) maakt jaarlijks een tour. Dit jaar bezoeken zij Finland, met als doel het Noorderlicht te zien, en brengen zij ook een kort bezoek aan Nederland, aan Amsterdam en Delft. In het verleden bezochten zij ook Rome, waar zij onder andere een korte ontmoeting hadden met de Paus op het Sint-Pietersplein. De IZEFA is een initiatief dat voortkomt uit een Reiunin-abdij dat onderdeel uitmaakt van de Myoshinji-tempel in Kyoto. Het betreft hier een zen-tempel van de Rinzai-school  (zie www.myoshinji.or.jp/english /index.html ) voor een beknopte uitleg.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Zie voor actuele informatie www.raadvankerkendelft.nl

U bent op woensdag 26 februari welkom in de Oud-katholieke kerk aan het Bagijnhof 21 te Delft vanaf 9.15 uur. Hoewel de contacten zeer recent tot stand zijn gekomen hoopt de Raad van Kerken Delft veel vertegenwoordigers van de Delftse kerken  te mogen begroeten. Voorgangers bij voorkeurk in ambtsgewaad.

Voor vragen:
Pastoor Robin Voorn
015-2123701 / 06-414183522
info@kerkendelft.nl

Zie ook nieuwsbrief 1 van 2014

Zie hier het stukje in de Delftse Post: DP1_DP1-1-24_140219_1

Zie de website van de Delftse Post:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/februari/25/zenmonniken_in_delft

Het programmaboekje vindt u hier: Zen ontmoeting

Logo radio ‘Kerk in Delft’

De komende tijd worden affiches verspreid onder kerken en kerkelijke instellingen om de aandacht te vestigen op het nieuwe radioprogramma ‘Kerk in Delft’ dat gemaakt wordt door de Delftse kerken gezamenlijk. Voor zover bekend is het uniek dat zoveel kerken in een stad samen een actueel kerkelijk radio-programma maken.

De schitterende affiches zijn ontworpen door Johan G. Willems, die in 2012 ook het affiche en logo ontwierp voor de eerste Delftse Kerkennacht.

Het onderstaande logo mag zonder aparte toestemming overgenomen worden voor het gebruik op kerkelijke websites, in kerkbladen en nieuwsbrieven en andere publicaties.

 

 

 

RvK_RadioLogo_V1w

Elke zaterdag live radio-uitzending door de gezamenlijke Delftse kerken. Voor actuele programmering: zie www.raadvankerkendelft.nl .

Radio-makers gezocht ‘Kerk in Delft’

Elke zaterdag tussen 12 en 13 uur wordt een live radio-uitzending gemaakt namens de gezamenlijke kerken in Delft, door een enthousiast team vanuit de studio van Stadsradio Delft op het Vesteplein. Redactie en presentatoren kiezen onderwerpen, benaderen gasten en kiezen inspirerende muziek in het begin van de week. Op woensdagavond zijn de keuzes gemaakt en is de uitzending in principe gereed, maar omdat de actualiteit gevolgd wordt kunnen er zelfs op het laatste moment nog wijzigingen aangebracht worden. Vindt u het spannend om radio te maken, heet van de naald, of zou u wel achter de microfoon willen kruipen? Of om muziek te selecteren? U bent welkom om mee te werken! Ook als u niet elke zaterdag beschikbaar bent. Wij vragen twee uurtjes tijd per week, en vooral enthousiasme. De techniek van het radio-maken wordt verzorgd door Stadsradio Delft, dus daar hoeft u geen tijd aan te besteden. Vraag informatie aan via info@kerkendelft.nl .

Affiche radio ‘Kerk in Delft’

Op dit moment liggen bij drukker Tan Heck affiches voor het wekelijkse radioprogramma ‘Kerk in Delft’ op zaterdag van 12 – 13 uur. Het ontwerp is van de hand van Johan G. Willems, die eerder voor de Raad van Kerken logo en affiche ontwierp voor de Kerkennacht 2012.

Wij hopen dat de affiches binnenkort te zien zijn in alle kerken in Delft, en natuurlijk in de Jessehof, bij het ISF, de Voedselbank en op andere openbare plaatsen, zodat het niemand onwetend is over de oecumenische radio-uitzendingen. De affiches zijn gelamineerd, zodat ze langere tijd kunnen blijven hangen.

RvK_RadioPoster_v03