Deze site 1 jaar

Precies 1 jaar geleden, ’s avonds om 23 uur ging deze website live.

Daar waren twee redenen voor. Ten eerste werd de digitale Nieuwsbrief die al verschijnt sinds eind 2007, dikker en dikker. In sommige weken waren er Nieuwsbrieven van wel 10 pagina’s, en de stroom kopij bleef maar groeien. En ten tweede wilde de Raad van Kerken Delft zichtbaarder zijn op het internet, vooral voor inwoners van Delft en de omgeving.

De stroom kopij groeit nog steeds. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 1800 nieuwsberichten geplaatst. Zo’n 175 pagina’s  tekst. Ongeveer vijftienduizend mensen bezochten de site; zij lezen gemiddeld 4 bladzijden per keer. De meeste bezoekers komen van buiten Delft. De Nieuwsbrieven zijn nu weer teruggebracht tot aanvaardbare proporties; gemiddeld eens per week verschijnt een gratis Nieuwsbrief van ongeveer 2 bladzijden, vooral door streng selecteren van het Delftse nieuws. Op de website staan dus meer berichten dan in de Nieuwsbrief.

De redactie zoekt nog versterking, vooral voor ziekte en afwezigheid van de vrijwilligers die de site dagelijks bijhouden. Als u af en toe een half uurtje tijd heeft, meld u dan aan. Informatie/aanmelden kan via info@kerkendelft.nl . Weinig werk, waar u veel eer mee inlegt!

Alternatief voor Raad van Kerken??

In het dagblad Trouw verscheen een artikel over het Nederlands Christelijk Forum: er zou een alternatief moeten komen voor de Raad van Kerken. Jasper van der Kooij, de afgevaardigde van de Gereformeerde Kerken Delft in de Raad van Kerken Delft, maakte zich boos over het artikel, en maakte het tot agendapunt in de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerken Delft. Deze besloot een brief te schrijven aan de Synode. Het Trouw-artikel en de brief aan de Synode vindt u hieronder.

 

Synode PKN Nederlands Christelijk Forum d.d. 06-09-12

 

Artikel en brief staan op de agenda op de vergadering van de Raad van Kerken Delft op 12 september 2012.

Afscheid Hilbrand van Eeken als voorzitter

Op 28 augustus neemt het moderamen afscheid van Hilbrand van Eeken die zeven jaar voorzitter is geweest van de Raad van Kerken Delft, met een etentje.

Vanaf dat moment heeft de Raad van Kerken Delft geen voorzitter meer, maar er zijn wel kandidaten. Ook voor andere taken in het moderamen trouwens. De kandidaten zullen een paar maanden meelopen, waarna een officiele voordracht aan de kerken volgt.

Over deze website

Deze website ging op 1 november live. In de tweede maand van zijn bestaan waren er aanmerkelijk meer bezoekers dan in de eerste maand, november. Wat vooral opvalt is dat meer dan 80 procent van de bezoekers niet uit Delft komt (althans niet in Delft inlogt), maar (vooral) uit de grote steden in Nederland; het aantal nieuwe bezoekers steeg dan ook aanmerkelijk. Wel verbleven de bezoekers uit Delft verreweg het langst op de site: gemiddeld 7,5 minuut . Dus er wordt flink gelezen. De home-pagina met nieuwsberichten is daarbij duidelijk favoriet, maar ook werd er veel gezocht naar informatie over kerkdiensten met Kerstmis.Lees verder

Deze website 1 maand oud

De website www.raadvankerkendelft.nl bestaat sinds 1 november 2012. Voorzichtigheidshalve werden alleen de lezers van de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Delft hiervan op de hoogte gesteld; zij waren de “proefkonijnen”. De belangstelling bleek groot. Er werden bijna 2500 pagina’s bezocht.  Een “gemiddelde bezoeker” van de website las 6 pagina’s, en verbleef ruim zeseneenhalve minuut op de site. En ongeveer de helft van de bezoekers keert regelmatig terug.

Hoewel er aan kopij over het kerkelijk leven in Delft geen gebrek is zoals iedereen zelf kan constateren op de website, sturen nog lang niet alle kerken en geloofsgemeenschappen hun nieuws toe. Terwijl ook dat oecumene is.

De website staat open voor al het kerkelijk nieuws dat van belang is voor Delftse kerken! Of men nu lid is van de Raad van Kerken Delft, of niet.