Kerk als plek – in buurt en stad

In gesprek over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties

op 30-05-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Kerkgebouwen zijn vaak betekenisvolle plekken in de stad. Naast de betekenis die ze hebben voor de kerkgemeenten, zijn er vaak andere activiteiten, fungeren de gebouwen als landmarks en zijn ze ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen.

Regelmatig zijn er echter berichten dat een kerk zijn functie verliest en soms zelfs helemaal gesloopt wordt. Dit laat een lege plek achter in de stad. Tegelijk zijn er voorbeelden van ondernemende kerkgemeentes die op nieuwe manieren betekenis geven aan het kerkgebouw als plek en daarbij ook actief zoeken naar verbreding van programma en doelgroepen.

Op deze avond nodigen we mensen van verschillende kerkgemeentes uit om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

  • Hoe wordt het kerkgebouw gebruikt over 30 jaar?
  • Hoe blijft een kerk een kerk en kan zij tegelijk open staan voor andere activiteiten van buitenaf?
  • Welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen bij renovatieopgaven?

http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/kerk-als-plek-in-buurt-en-stad/?root=top

en http://www.topdelftdesign.nl/thema/creativiteit/het-nieuwe-ontwikkelen/?root=top

Bijeenkomst eigenaren van kerken

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Delft u uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst voor eigenaren van kerken. Vanwege het succes daarvan willen wij dit initiatief een vervolg geven. Deze vervolgbijeenkomst vindt plaats op 27 maart 2014, u bent opnieuw van harte uitgenodigd.

Veel kerkelijke organisaties krijgen in hun bestaan te maken met krimp of groei van de leden, waardoor de behoefte aan een andere locatie kan ontstaan. Door de verschillende organisaties bijeen te brengen, willen we ervaringen en mogelijkheden over het gebruik van kerkruimten uitwisselen. Op het programma staan twee korte presentaties. Daarna zal er de mogelijkheid zijn vragen te stellen. Na afloop hiervan kan er informeel nagepraat worden.

Het programma is als volgt:

19.30 – 19.45 Inloop

19.45 – 19.55 Introductie door gemeente

19.55 – 20.15 Presentatie over het gebruik, voorbeelden uit de praktijk Oude en Nieuwe kerk.

20.15 – 20.35 Presentatie resultaat herbestemmingsmethodiek kerken Ir. H. Schout.

20.35 – 20.40 Afsluiting

20.40 – 22.00 Borrel

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 27 maart om 19.30 uur in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 te Delft. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 26 maart 2014 aanmelden bij Lisette Kremer via Lkremer@delft.nl of op nummer 06-52739067.

 

Kerstviering 16 december

Kerstfeest met onze vrienden met een verstandelijke beperking, in de Vierhovenkerk op zondag 16 december om 15:00 uur
Kom kijken en luisteren, meezingen en meedoen. Informatie bij Pieter en Mirjam van der Brugge (brugveen@gmail.com)

Programma Week van Gebed in Delft klaar

Week van gebed 2013

Delftenaren bidden samen

“Week van gebed voor de eenheid van de kerken”

Thema:   “Wandelen met God” (Micha 6 : 8)

U bent allen hartelijk welkom! Komt u ook op een of meerdere avonden?

Zondag 20 januari 2013
Rooms Katholiek / Geref.Kerk Immanuël / PKN Delfgauw
10.00 uur – Nassaulaan 2  – Sacramentskerk
Maandag 21 januari 2013
PKN Vierhoven / PKN Mattheüswijk/ RK Adelbert
19.30 uur – Apolloweg 2 – Adelbertkerk
Dinsdag 22 januari 2013
RK Raamstraat / PKN Hof van Delft / ABC Kerk Delft
19.30 uur – C. van der Lindenstraat 1 – Hofkerk
Woensdag 23 januari 2013
Ev. Lutherse Gemeente / PKN Binnenstad Vrijenban / Oud Katholieke Kerk
19.30 uur – Bagijnhof 21 -Oud Kath. Kerk
Donderdag 24 januari 2013
Evang. Gemeente Morgenstond / Vergadering van Gelovigen
19.30 uur – Achterom 46 – Zuiderkerk
Vrijdag 25 januari 2013
Christelijke Gereformeerde Kerk/ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
19.30 uur – Nieuwe Langendijk 32 
Zaterdag 26 januari 2013
Engelstalige viering: Levend Water, Fullgospel Mission Church
19.30 uur – Hermesstraat 65 – gebouw Levend Water
Zondag 27 januari 2013
RK Maria v.Jesse /PKN Bin.Vrijenban /ABC Kerk /O.Kath.Kerk
18.30 uur – Burgwal 20 – Maria van Jessekerk   –  vesper