25 november – 10 december | Delft kleurt oranje

Met de actie “Orange the World” van 25 november tot 10 december wordt aandacht gevraagd voor het minimaliseren van geweld tegen vrouwen. De actie loopt als een oranje spoor door Nederland en de rest van de wereld door zoveel mogelijk gebouwen oranje te kleuren. Ook het stadhuis op de Markt en de Nieuwe Kerk kleuren dit jaar oranje. Veel Delftse kerken en geloofsgemeenschappen besteden in deze periode aandacht aan deze campagne: er wapperen vlaggen voor de ingang, er worden oranje kaarsen gebrand en er zal in overdenkingen en gebeden aandacht zijn voor het geweld tegen vrouwen.

Alle informatie over de actie is te vinden op Orange the World

27 september | Pulse Event | Een nieuwe impuls voor de kerk?

De coronacrisis heeft de kerken stilgezet. Hoe vormen we nog een gemeenschap, nu de samenkomsten zijn weggevallen? Heb ik de kerk nog wel nodig om te geloven? Biedt de coronacrisis misschien nieuwe kansen?
Die vragen komen zondagavond 27 september aan bod tijdens de eerste digitale versie van Pulse Events. Met prikkelende stellingen, online discussies en filmpjes belooft het een inspirerende avond te worden.

Via een livestream dagen drie sprekers de kijkers uit:
– Radio-dj en tv-presentator Joram Kaat stelt dat jongeren behoefte hebben aan nieuwe vormen, zoals BEAM, het jongerenplatform van de EO, waarvan hij het gezicht is.
– Volgens predikant Marleen Blotens draait kerk-zijn om ontmoeting en houdt de coronacrisis ons een spiegel voor: zijn we als kerkganger toeschouwer of deelnemer?
– Theoloog en publicist Stefan Paas gaat in op de vraag wat er verandert aan geloven door online diensten. Voor hem lijkt dit een beetje op het spelen van computerspel FIFA: superleuk, maar is het voetbal?

Luister, reageer en discussieer mee: schakel op 27 september om 20.00 uur in via laptop of mobiel.
De link voor de livestream: www.tiny.cc/pulseeventsdelft

11 april | STILLE ZATERDAG | HOOPVOL LICHT IN ALLE HUIZEN

De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat: zet een kaars voor je raam! We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april.
Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.

18 maart | Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van allen die zorg dragen voor anderen.
Zie Nationaal Gebed voor het programma en meer informatie.

10 december | Lichtjesavond | Oude Kerk

Tijdens Lichtjesavond, op dinsdag 10 december 2019, bent u van 18.45 tot 22.00 uur van harte welkom in de Oude Kerk. Geniet van een gevarieerd muzikaal programma, onder het genot van een warme kop koffie, thee of chocolademelk. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats in de wandelgangen. De hele avond kunnen kinderen knutselen in de knutselhoek. Raak in gesprek met de drie wijzen, hang een goede wens of gebed in de gebedsster, laat een kerstgedicht schrijven door ‘woordentovenaar’ Jan Jense, of neem een kijkje bij de stands van verschillende organisaties.

Muzikaal programma
Het muzikale programma begint om 18.45 u met orgelspel van Peter Verhoeks, die samen met Anouk de Wit op saxofoon op een verfrissende manier bekende kerstliederen ten gehore zal brengen. Om 19.15 u treedt kinderkoor Wonderwijs uit Maassluis op met een leuk kerstprogramma. Van 20.00 tot 20.45 kunt u luisteren naar en meezingen met het Rhythm & Gospel Unity Choir, het gospelkoor uit de regio dat nu al voor de dertiende keer een swingend onderdeel is van de avond. Het muzikale programma wordt afgesloten door Charis Music, een landelijk koor dat op een muzikale en eigentijdse manier het kerstverhaal tot leven brengt.

Meer informatie op https://www.facebook.com/LichtjesavondOudeKerk/
De kerk is open van 18.45 – 22.00 u