Bijeenkomst eigenaren van kerken

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Delft u uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst voor eigenaren van kerken. Vanwege het succes daarvan willen wij dit initiatief een vervolg geven. Deze vervolgbijeenkomst vindt plaats op 27 maart 2014, u bent opnieuw van harte uitgenodigd.

Veel kerkelijke organisaties krijgen in hun bestaan te maken met krimp of groei van de leden, waardoor de behoefte aan een andere locatie kan ontstaan. Door de verschillende organisaties bijeen te brengen, willen we ervaringen en mogelijkheden over het gebruik van kerkruimten uitwisselen. Op het programma staan twee korte presentaties. Daarna zal er de mogelijkheid zijn vragen te stellen. Na afloop hiervan kan er informeel nagepraat worden.

Het programma is als volgt:

19.30 – 19.45 Inloop

19.45 – 19.55 Introductie door gemeente

19.55 – 20.15 Presentatie over het gebruik, voorbeelden uit de praktijk Oude en Nieuwe kerk.

20.15 – 20.35 Presentatie resultaat herbestemmingsmethodiek kerken Ir. H. Schout.

20.35 – 20.40 Afsluiting

20.40 – 22.00 Borrel

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 27 maart om 19.30 uur in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 te Delft. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 26 maart 2014 aanmelden bij Lisette Kremer via Lkremer@delft.nl of op nummer 06-52739067.

 

Kerstviering 16 december

Kerstfeest met onze vrienden met een verstandelijke beperking, in de Vierhovenkerk op zondag 16 december om 15:00 uur
Kom kijken en luisteren, meezingen en meedoen. Informatie bij Pieter en Mirjam van der Brugge (brugveen@gmail.com)

Programma Week van Gebed in Delft klaar

Week van gebed 2013

Delftenaren bidden samen

“Week van gebed voor de eenheid van de kerken”

Thema:   “Wandelen met God” (Micha 6 : 8)

U bent allen hartelijk welkom! Komt u ook op een of meerdere avonden?

Zondag 20 januari 2013
Rooms Katholiek / Geref.Kerk Immanuël / PKN Delfgauw
10.00 uur – Nassaulaan 2  – Sacramentskerk
Maandag 21 januari 2013
PKN Vierhoven / PKN Mattheüswijk/ RK Adelbert
19.30 uur – Apolloweg 2 – Adelbertkerk
Dinsdag 22 januari 2013
RK Raamstraat / PKN Hof van Delft / ABC Kerk Delft
19.30 uur – C. van der Lindenstraat 1 – Hofkerk
Woensdag 23 januari 2013
Ev. Lutherse Gemeente / PKN Binnenstad Vrijenban / Oud Katholieke Kerk
19.30 uur – Bagijnhof 21 -Oud Kath. Kerk
Donderdag 24 januari 2013
Evang. Gemeente Morgenstond / Vergadering van Gelovigen
19.30 uur – Achterom 46 – Zuiderkerk
Vrijdag 25 januari 2013
Christelijke Gereformeerde Kerk/ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
19.30 uur – Nieuwe Langendijk 32 
Zaterdag 26 januari 2013
Engelstalige viering: Levend Water, Fullgospel Mission Church
19.30 uur – Hermesstraat 65 – gebouw Levend Water
Zondag 27 januari 2013
RK Maria v.Jesse /PKN Bin.Vrijenban /ABC Kerk /O.Kath.Kerk
18.30 uur – Burgwal 20 – Maria van Jessekerk   –  vesper

Oogstdankdag in Sacramentskerk

Op zondag 14 oktober vieren wij onze jaarlijkse oogstdankdag. Wij willen dan God danken voor de oogst van het afgelopen jaar. Vroeger was onze kerkgemeenschap een echte boeren- en tuindersgemeenschap. Nu zijn er voor de meeste kassen veel huizen in de plaats gekomen. Maar we hebben nog weilanden waar we de koeien zien staan en kunnen genieten van de groene graslanden en we kunnen nog fietsen langs de paden en afstappen bij de kraampjes voor verse groenten. We danken God dan ook voor het gewas, maar we oogsten ook van onze arbeid op school, kantoor of werkplaats. Dit brengen we tot uiting in de viering bij het aanbrengen van de offergaven. Ook willen we God vragen of hij onze gemeenschap tijdens het komend jaar een “goede oogst” wil geven. In de kerk zal door een aantal enthousiaste vrijwilligers weer een mooie uitstalling verzorgd worden van inge- brachte groenten, fruit, vlees, kaas en eieren. Na de dienst brengen vrijwilligers dit naar ouderen, zieken en speciale groepen mensen van onze Ursulaparochie. De meesten van ons in Nederland hebben het goed; er is een voldoen- de eten en drinken. We zullen die dag stilstaan bij het feit dat dit niet vanzelfsprekend is. Na afloop van de viering zal er een collecte zijn voor het werk van Zr. Antonetta van Winden in Douala Kameroen, waar het leven veel moeilijker is. Pater Ted Cloin en Pastor Elma Beerends zullen voorgaan tijdens de feestelijke Eucharistieviering. Iedereen die God wil danken voor de “oogst” van het afge- lopen jaar en Zijn zegen over de gewassen en het werk, is voor deze bijzondere viering – met na afloop een kopje koffie – van harte uitgenodigd