Hugo Grotius: De Gouden Gedachte

In het jaar waarin Delft de Gouden Eeuw herdenkt met allerlei activiteiten en tentoonstellingen, verdient ook de persoon van Hugo de Groot extra aandacht. In samenwerking met de Gemeente Delft, en Delfia Batavorum, TOPDelft, platform Delftse Bruggen, de Raad van Kerken Delft en het Prinsenkwartier wordt in de komende maanden een reeks van zes lezingen en debatten over Hugo Grotius georganiseerd. De reeks lezingen mondt uit in de traditionele Hugo de Groot-lezing, een initiatief van de Raad van Kerken Delft. Eerdere Hugo de Groot-lezingen stonden in het teken van het zoeken naar verbinding en mogelijkheden om gezamenlijke verantwoordelijkheid te draagen voor onze complexe samenleving.

In bijgaande flyer leest u meer over het programma, de sprekers en de diverse aspecten van Hugo de Groot die in de lezingen worden belicht.

Wie de Hugo de Groot-lezing zal uitspreken blijft nog even een verrassing. Als datum kunt u alvast 6 juni noteren, in de Nieuwe Kerk te Delft.

Kapelconcert | Oude Kerk Delft | 30 maart

Voor het concert op 30 maart in de sfeervolle kapel van de Oude Kerk dompelen sopraan Anneke de Hoop en klavecinist/organist Bas de Vroome u onder in de sfeer van de Hollandse 17e eeuw met werken van Constantijn Huygens en Jan Pieterszoon Sweelinck. De dichter, diplomaat, geleerde en componist Constantijn Huygens, ook bekend van zijn “Gebruyck en onghebruyck van ’t orgel”, liet zijn 39 Pathodia sacra et profana in 1647 drukken. Huygens was als amateur bescheiden genoeg om niet zijn naam op het titelblad te vermelden. In plaats daarvan staat er “Occupati”, wat zo ongeveer betekent “van een drukbezet man”. Mogelijk wilde hij zich ook wat indekken tegen eventuele kritiek. Anneke de Hoop maakt voor deze avond een selectie uit de 20 Latijnse Psalmen en 19 Franse Airs en Italiaanse Arias. Bas de Vroome vult het concert aan met wereldlijke en geestelijke werken van Sweelinck, de Amsterdamse Orpheus die zoveel betekent heeft voor de ontwikkeling van de Hollandse koraalmuziek. Het concert begint om 20 uur. Om 19.30 uur is de zaal open en na afloop is er gelegenheid om met koffie na te praten met de musici. Toegang: 10 euro. Graag vooraf reserveren bij secretarisskd@gmail.com

Kerk als plek – in buurt en stad

In gesprek over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties

op 30-05-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Kerkgebouwen zijn vaak betekenisvolle plekken in de stad. Naast de betekenis die ze hebben voor de kerkgemeenten, zijn er vaak andere activiteiten, fungeren de gebouwen als landmarks en zijn ze ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen.

Regelmatig zijn er echter berichten dat een kerk zijn functie verliest en soms zelfs helemaal gesloopt wordt. Dit laat een lege plek achter in de stad. Tegelijk zijn er voorbeelden van ondernemende kerkgemeentes die op nieuwe manieren betekenis geven aan het kerkgebouw als plek en daarbij ook actief zoeken naar verbreding van programma en doelgroepen.

Op deze avond nodigen we mensen van verschillende kerkgemeentes uit om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

  • Hoe wordt het kerkgebouw gebruikt over 30 jaar?
  • Hoe blijft een kerk een kerk en kan zij tegelijk open staan voor andere activiteiten van buitenaf?
  • Welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen bij renovatieopgaven?

http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/kerk-als-plek-in-buurt-en-stad/?root=top

en http://www.topdelftdesign.nl/thema/creativiteit/het-nieuwe-ontwikkelen/?root=top

Bijeenkomst eigenaren van kerken

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Delft u uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst voor eigenaren van kerken. Vanwege het succes daarvan willen wij dit initiatief een vervolg geven. Deze vervolgbijeenkomst vindt plaats op 27 maart 2014, u bent opnieuw van harte uitgenodigd.

Veel kerkelijke organisaties krijgen in hun bestaan te maken met krimp of groei van de leden, waardoor de behoefte aan een andere locatie kan ontstaan. Door de verschillende organisaties bijeen te brengen, willen we ervaringen en mogelijkheden over het gebruik van kerkruimten uitwisselen. Op het programma staan twee korte presentaties. Daarna zal er de mogelijkheid zijn vragen te stellen. Na afloop hiervan kan er informeel nagepraat worden.

Het programma is als volgt:

19.30 – 19.45 Inloop

19.45 – 19.55 Introductie door gemeente

19.55 – 20.15 Presentatie over het gebruik, voorbeelden uit de praktijk Oude en Nieuwe kerk.

20.15 – 20.35 Presentatie resultaat herbestemmingsmethodiek kerken Ir. H. Schout.

20.35 – 20.40 Afsluiting

20.40 – 22.00 Borrel

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 27 maart om 19.30 uur in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 te Delft. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 26 maart 2014 aanmelden bij Lisette Kremer via Lkremer@delft.nl of op nummer 06-52739067.

 

Kerstviering 16 december

Kerstfeest met onze vrienden met een verstandelijke beperking, in de Vierhovenkerk op zondag 16 december om 15:00 uur
Kom kijken en luisteren, meezingen en meedoen. Informatie bij Pieter en Mirjam van der Brugge (brugveen@gmail.com)