Vanaf 16 november | Binnenstadskerken ’s middags open

Vanaf maandag 16 november zijn de Nieuwe Kerk en de Maria van Jessekerk open voor een moment van stilte en bezinning, gebed of het opsteken van een kaarsje. De Nieuwe Kerk is open op maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 15.00 uur; de Maria van Jessekerk is op de andere dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
U kunt dan even binnenlopen voor een moment van bezinning, een gebed of een luisterend oor.
Ook als vanaf 19 november de Nieuwe Kerk doordeweeks weer museaal geopend is, is er voor Delftenaren de gelegenheid op de genoemde tijden voor bezinning of gesprek binnen te komen zonder toegang te betalen.

Vanaf 4 november | Woorden van hoop en troost | Raad van Kerken Nederland

De Raad van Kerken in Nederland zal vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Kijk voor meer informatie op de site van de Raad van Kerken Nederland bij Woorden van hoop en troost

1 november | Allerheiligen en bevestiging

Op zondag 1 november nam pastoor Robin Voorn afscheid van de Oud-Katholieke parochie in Delft, en als voorzitter van de Raad van Kerken in Delft.
In een eucharistieviering in de kerk aan het Bagijnhof werd hij bevestigd als krijgsmachtpredikant. Omdat door de coronamaatregelen de capaciteit van de kerk zeer beperkt is, kon maar een kleine groep mensen fysiek aanwezig zijn, en alleen op persoonlijke uitnodiging. Kon u hier niet bij zijn? De viering is nog te bekijken via deze livestream https://youtu.be/Yjhd-FNJK68
De liturgie is te downloaden via https://delft.okkn.nl/fman/3656.pdf

1 – 7 november | Nationale Week van Gebed rond coronacrisis

Van 1 tot 7 november 2020 organiseren de gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en beveelt deelname aan deze week van harte aan.
“De autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus moeten stoppen. Het volgen van deze maatregelen gaat hand in hand met ons vertrouwen en besef dat God groter is dan het coronavirus en dat God helpt door onze gebeden. Laten we daarom bidden dat het goede overwint en dat wij het goede zullen doen.”
Dat zegt Madelon Grant, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Namens de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, waarin verschillende organisaties en personen vanuit internationale kerken en migrantenkerken vertegenwoordigd zijn, roept zij daarom alle christenen in Nederland op om een week lang elke dag om 8.00 uur te bidden en zo in hart en gebed verbonden met elkaar te zijn.
Voor iedere dag zal een woord en gebedspunt door verschillende voorgangers en in verschillende talen online worden gezet waar ieder zijn of haar eigen gebedspunten aan toe kan voegen. Ieder kan bidden met eigen woorden en in de eigen taal, alleen of samen. Mocht het niet mogelijk zijn dit om 8.00 uur te doen, dan kan het vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip.
De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en beveelt deelname van harte aan.
Lees verder via onderstaande link, waar u ook de gebedsthema’s vindt:

1 of 2 november | Steek een kaarsje aan!

“Lichtjes voor Delft” is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Bij dit moment van gezamenlijk gedenken is er gelegenheid om op de Markt een kaarsje aan te steken om stil te staan bij dierbaren die zijn overleden, met aansluitend een korte dienst in de Nieuwe Kerk.
Helaas kan dit jaar “Lichtjes voor Delft” niet doorgaan. Verschillende Delftse kerken bieden op de eerste of laatste zondag van november wel een dienst aan die in het teken van gedenken staat. Deze diensten zijn veelal online te volgen.

Ook los van “Lichtjes voor Delft” kunt u een kaarsje aansteken om stil te staan bij wie je mist. Dat kan door op 1 of 2 november een kaars voor je raam te zetten. Als we dat samen doen, biedt dat verbondenheid in het gemis.

Kaarsen in de kerk
Ook zijn er dagelijks in Delft twee kapellen open waar je een moment van bezinning kunt hebben en een kaarsje kunt aansteken.
In het centrum kan dat van 09.30-17.00 uur in de Jozefkapel in de Maria van Jessekerk op de Burgwal.
In de Voorhof is dagelijks van 09.00-17.00 uur een kapel open in de Adelbertkerk, Minervaweg 7.

Kaarsen digitaal
Op de website van de Hofkerk, onder het kopje ‘Kerkdiensten’ en het bericht ‘Kaarsje branden’ (klik hier) kun je een naam noemen voor wie je een kaarsje wilt branden of een gedachte wilt achterlaten.
Ook kun je een digitaal kaarsje aansteken via de website van KRO-NCRV. Op 2 november om 20.25 uur op NPO2 staat het programma “Voor wie steek jij een kaarsje op?” in het teken van het omkijken naar bekende en onbekende Nederlanders die ons zijn ontvallen. U kunt meedoen via deze link.
Wilt u een gedachte kwijt of een vraag stellen rond gedenken en gemis, dan kunt u ook mailen naar gelovenindelft@gmail.com

We hopen volgend jaar weer samen onze dierbaren te kunnen gedenken met Lichtjes voor Delft op de Markt en in de Nieuwe Kerk!