Preekrooster 4e kwartaal 2019 IC Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam

Hieronder vindt u het preekrooster van het 4e kwartaal 2019 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam. De dovenkerkdiensten in Delft vinden plaats in zaal 9 van de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN te Delft. Er is een goede tramverbinding (lijn 1 stopt op halte Diepenbrockstraat – 400 meter lopen, ongeveer 5 minuten). U bent van harte

11 augustus | Koffieochtend met poezie | Kapel van Abtswoude

Op zondag 11 augustus organiseert Vrijzinnig Delft voor de tweede keer een koffieochtend met poëzie om 10.30 in de kapel in Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, Delft. Net als de bijeenkomst van 4 augustus wordt het een bijeenkomst van gebed, poëzie, inspirerende teksten, stilte, muziek en zang. Het thema van de ochtend op 11 augustus is: Liefde. We denken met elkaar na over liefde aan de hand van verschillende liefdes. Ter inspiratie kunt u denken aan: Philia de gelijkwaardige liefde, Agape de liefde van en voor God, Philautia de liefde voor jezelf, Eros, Caritas, liefde voor kinderen, liefde voor natuur, de taal van liefde… Als je zelf iets in wilt brengen over dit thema ben je welkom. Tot en met vrijdag kan je gedichten, teksten en andere inspiratie naar ons (de voorbereiders van de ochtend, Monique Toonen en Annalena Hoyer) opsturen. Mailadres:myt@xs4all.nl. Dan kunnen wij het in het programma meenemen. Op zondag meenemen kan ook. Van harte uitgenodigd!

18 augustus | Lunch-café | De Wipmolen

Welkom in het Lunchcafé! Regelmatig zetten de kerken van de Protestantse Gemeente Delft hun deuren gastvrij open voor mensen die zo maar even een moment van contact of gezelligheid zoeken. Bijvoorbeeld tijdens het Zondags Lunchcafé in de Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B). Op zondag 18 augustus is dit Lunchcafé van 12.00 – 14.00 uur open voor iedereen die stilte om zich heen ervaart, bijvoorbeeld omdat veel buren, kennissen en familieleden met vakantie zijn. Er is een smakelijk lunchbuffet waarvan men vrijelijk mag gebruiken en er zijn veel mensen met wie men kan praten over wat u bezig houdt. Welkom!

Eerste Delftse Kloosterdag | 25 juli | Lutherse kerk

Hoe blijf je staande en bij jezelf, zonder meegesleept te worden door de dwingende hectiek van onze maatschappij? Bijvoorbeeld door te kiezen voor een dag van stilte, meditatie, en reflectie bij dans en muziek. Op donderdag 25 juli is de eerste Delftse Kloosterdag, onder auspiciën van diverse Delftse geloofsgemeenschappen.
In de mooie Lutherse Kerk (Noordeinde 4a) kun je luisteren naar vormen van reflectie van toen, en meedoen aan een meditatieve dans of wandeling en vesper. Niets moet. Rust en stilte zijn het uitgangspunt, waarna je er weer kunt zijn voor anderen. Een gezamenlijke lunch is inbegrepen.  Het programma:

10-10.30: Introductie/kennismaking
10.30 – 10.45: Meditatie
10.45-11.15: Koffie/thee
11.15-12.15: Ignatiaanse reflectie met Wouke Lam; Benedictijnse reflectie met Taco Smit
12.15-13.00: Gezamenlijke lunch (iedereen neemt iets mee voor een ander)
13.00-13.45: Wandeling, alleen of met een ander
13.45-15.15: Meditatieve dans o.l.v. Tina Geels; Sophiaanse gnostiek o.l.v. Anja Schaafsma
15.15-15.45: Koffie/thee
15.45-16.15: Vesper met zang en muziek
16.15-16.45: Wie dat wil kan deelnemen aan nagesprek

Aanmelden kan per email via stadsklooster@gmail.com. Voor dekking van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Elke zaterdag | Middaggebed | Nieuwe Kerk

Even ontsnappen aan de hectiek van het leven. Even op adem komen. Tegenwoordig kan dat op zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Nieuwe Kerk. Op dat tijdstip organiseert de Protestantse Gemeente Delft elke week voor passanten een korte gebedsdienst. Met een Psalm, een lezing uit de Bijbel en de mogelijk biddend iets persoonlijk bij God te brengen. Een beetje zoals het al vele eeuwen door heel veel kerken is gedaan. Wie hieraan wil deelnemen kan gratis de Nieuwe Kerk in (even melden bij de balie) en daarna weer versterkt de draad van het leven oppakken. Deze diensten zijn er voorlopig elke week tot en met september.

30 juni | Bach cantate vesper | Oude Kerk

De Hemelen vertellen van Gods grootheid…BWV 76
Wie moet er over God vertellen? Wij? De Bijbel? In deze cantate van Bach zijn het de hemelen zelf die over God vertellen. Maar wie luistert er? Mensen worden afgeleid door van alles. Net als in de parabel van het feestmaal. Er zijn genodigden voor het feestmaal. Maar hoe reageren zij: met excuses en uitvluchten! Nee, dan de armen, kreupelen en zieken. Die nemen de uitnodiging wel aan. Bach heeft dit prachtig op muziek gezet. Alle smoezen staan in de recitatieven, er wordt gebeden om een beetje meer inzicht. Maar Bach zou Bach niet zijn als er niet geëindigd werd met een lofzang. Hebben we toch de hoofdzaken van het leven in het vizier gekregen: Het Leven dat geleefd moet worden, voor Gods aangezicht, op Zijn uitnodiging. Komt allen en geniet van de prachtige muziek. Uitgevoerd o.l.v. Mark Tempelaars, met koor, orkest en solisten, voorganger is Renske Oldenboom.

Deze vesperdiensten zijn een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.