Preekrooster van het 3de kwartaal 2018 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam

Onderstaand is het preekrooster van het 3de kwartaal 2018 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.

Beste lezer,
 
Hierbij het preekrooster van het 3de kwartaal 2018 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.
 
In de Nieuwsbrief Voorjaar 2018 is dit preekrooster ook al gepubliceerd. Ten opzichte daarvan is er één wijziging: de voorganger op 8 juli zal zijn de heer L. Solleveld.
 
Graag uw speciale aandacht voor de gecombineerde kerkdienst op 12 augustus 2018 in de Vierhovenkerk te Delft, waarin wij “50 Jaar Dovenkerk in Delft” hopen te vieren. 
 
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd aan het secretariaat stellen.
 
Met een hartelijke groet,Pier Jaarsma, secretaris 

Lees verder:Preekrooster 3de kwartaal 2018 IC Delfland-Rotterdam

 

Meer dan genoeg

Oproep om als individu en als kerk een volgende stap te zetten op weg naar duurzaamheid

16 mei 2018 – Vierhovenkerk – Obrechtstraat 50

U wordt hierbij uitgenodigd naar de bijeenkomst ‘Meer dan genoeg’ Op woensdagavond 16 mei a.s. verzorgt door Sjef Staps in de Vierhovenkerk. Lees verder:

Een volgende stap op weg naar duurzaamheid

 

 

Laatste Paasjubel-oude-stijl

Laatste Paasjubel-oude-stijl

Op eerste Paasdag (zondag 1 april, 14.30 uur) wordt in hartje Delft op de Markt de 31e editie van de Paasjubel gehouden. De doelstelling is : met christenen uit alle Delftse kerken vieren dat de HEER is opgestaan en leeft en om dit aan Delft te laten horen.

Onder leiding van een muziekgroep zingen we liederen uit verschillende tradities, van traditioneel tot eigentijds, en ds .C. van Duijn zal een korte overdenking houden.

Het klinkt vertrouwd, maar toch is het heel bijzonder: dit is de laatste Paasjubel-oude-stijl. De afgelopen tijd zijn er meerdere gesprekken geweest met mensen die de Paasjubel ter harte gaat.

We constateerden dat PASEN een geweldig feest is en blijft: uniek dat wij een God mogen en kunnen dienen die zo veel van mensen houdt en die alle macht heeft. Daarnaast zagen we ook dat de aantallen bezoekers teruglopen bij de Paasjubel, dat het (elk jaar opnieuw) moeilijk is om vrijwilligers beschikbaar te krijgen en dat commitment voor een langere periode niet (meer) lukt.

De vorm is toe aan vernieuwing, verfrissing: we willen -vanaf vandaag- mensen werven die volgend jaar een prachtig ‘Paasfeest op de Markt’ gaan organiseren. Heb je ideeën, wil je je hiervoor inzetten, meld je dan aan: Ton Nap (mail : a.napdelft@gmail.com; tel. 06-1526 1968).

De Werkgroep Paasjubel

Zie onderstaand poster:

Paasjubel 2018 POSTER