10 december | Lichtjesavond | Oude Kerk

Tijdens Lichtjesavond, op dinsdag 10 december 2019, bent u van 18.45 tot 22.00 uur van harte welkom in de Oude Kerk. Geniet van een gevarieerd muzikaal programma, onder het genot van een warme kop koffie, thee of chocolademelk. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats in de wandelgangen. De hele avond kunnen kinderen knutselen in de knutselhoek. Raak in gesprek met de drie wijzen, hang een goede wens of gebed in de gebedsster, laat een kerstgedicht schrijven door ‘woordentovenaar’ Jan Jense, of neem een kijkje bij de stands van verschillende organisaties.

Muzikaal programma
Het muzikale programma begint om 18.45 u met orgelspel van Peter Verhoeks, die samen met Anouk de Wit op saxofoon op een verfrissende manier bekende kerstliederen ten gehore zal brengen. Om 19.15 u treedt kinderkoor Wonderwijs uit Maassluis op met een leuk kerstprogramma. Van 20.00 tot 20.45 kunt u luisteren naar en meezingen met het Rhythm & Gospel Unity Choir, het gospelkoor uit de regio dat nu al voor de dertiende keer een swingend onderdeel is van de avond. Het muzikale programma wordt afgesloten door Charis Music, een landelijk koor dat op een muzikale en eigentijdse manier het kerstverhaal tot leven brengt.

Meer informatie op https://www.facebook.com/LichtjesavondOudeKerk/
De kerk is open van 18.45 – 22.00 u

1 december | Zoekdienst | Oude Kerk

Verlangen…..
In de drukte van het leven verliezen we makkelijk oog voor onze diepere verlangens. Bij alles wat onze aandacht opeist lukt het niet altijd aandacht te hebben voor hoe het met een ander of met onszelf gaat.
In de zoekdienst van 1 december nemen we de tijd om stil te staan bij de vraag: wat maakt ons nou gelukkig? Wat vervult onze verlangens? We doen dit aan de hand van een verhaal waarin Jezus, in gesprek met een vrouw, een diepere laag weet aan te boren. Hij heeft oog voor hoe het met haar gaat en zij weet zich gezien. Als Hij spreekt over levend water dat een diepere dorst in het leven lest, roept dit bij haar een verlangen naar vervulling op. En ontdekt ze wat Jezus hierin voor haar kan betekenen.
Ook op onze zoektocht naar geluk en vervulling kan Jezus een verrassend licht werpen!

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente Delft. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!
Locatie: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 (toeristeningang aan zijkant kerk).
Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

Rapport ‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd

Op vrijdag 8 november 2019 presenteerde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad van Kerken Nederland het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte van de RKK en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bode het rapport aan aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aansluitend vertelden mensen die in armoede leven hun verhaal en vond er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De presentatie vond plaats in de Pauluskerk in Rotterdam. Meer informatie www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

23 november | Werkdag “Geloven voorbij grenzen” | Bergkerk Amersfoort

Op 23 november a.s. houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort, Dr. A. Kuyperlaan 2. De werkdag is bedoeld voor ieder die zich vanuit kerken en geloofsgemeenschappen inzet voor vluchtelingen en asielzoekers.

Op deze dag zal de projectgroep ook haar nieuwe uitgave presenteren, met als titel ‘Geloven voorbij grenzen. Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’. Met deze brochure wil de Raad de velen die zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan. Hoe kunnen we onze idealen van compassie en rechtvaardigheid, van geloof, hoop en liefde levend houden in een weerbarstige en complexe praktijk? Voor het programma: klik hier

9 november | Lezing over een kettersboek | Maria van Jessekerk

Zaterdagochtend 9 november organiseert de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft een lezing in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk over het boek dat in de tentoonstelling De Gouden Eeuw te zien is: Harmen Schinckel drukte een boek dat door het Katholieke stadsbestuur in 1568 als een kettersboek werd omschreven. Dit boek uit 1668 is tijdens deze ochtend in de zaal te zien. Hij werd op het Marckveld onthoofd. Ria van der Meer houdt een boeiend verhaal over hoe Delft in de roerende tijden rond de reformatie is omgegaan.

Delft en de Reformatie
Harmen Schinckel en Stalpaert van der Wiele: twee zijden van één medaille. In de tentoonstellingsruimte van de SKED bevinden zich momenteel twee bijzondere voorwerpen: een liedboek, gedrukt door Harmen Schinckel en een kazuifel van Stalpaert van der Wiele. Harmen Schinckel werd in 1568 het slachtoffer van de vervolging van de protestanten. Stalpaert van der Wiele ondervond veel tegenstand omdat hij rooms-katholiek priester was.

In de zestiende eeuw verspreidde de nieuwe leer van Luther en Calvijn zich in de Nederlanden en ook in Delft. De overheid trad zeer streng op tegen de aanhangers van deze “ketterse” leer. Zij werden vervolgd en soms op gruwelijke wijze gedood. Als de stad Delft in 1572 de zijde van Willem van Oranje kiest in de strijd tegen het katholieke Spanje worden de rollen omgedraaid. De rooms-katholieke godsdienst wordt verboden en de gereformeerde kerk wordt een soort staatskerk die het openbare leven beheerst. Dit proces gaat gepaard met nieuwe vervolgingen en verboden, nu voor de katholieken. Het duurt een aantal jaren voor er een gedoogsituatie ontstaat.

Programma 9 november
09.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 Opening door Wim van Leeuwen
10.05 Inleiding door Ria van der Meer
10.50 Koffiepauze
11.10 Vervolg inleiding en vragen
11.45 Afsluiting

Na de lezing wordt het boek van Harmen Schinckel teruggelegd in de tentoonstelling, die u natuurlijk meteen kunt bezoeken.

10 november | Jubileumvesper | Oude Kerk

Magnificat!

Voor het 20e jaar zijn er Bach Cantatevespers in de Oude Kerk in Delft. Dit jubileum wordt dit jaar gevierd met twee bijzondere uitvoeringen. Op  5 april wordt de Johannes Passion uitgevoerd. Maar eerst klinkt op 10 november het prachtige Magnificat van J.S. Bach. Het Magnificat is de lofzang van Maria als ze hoort dat ze in verwachting is van de zoon van God, Jezus. Deze lofzang is revolutionair. Maria prijst God omdat hij grote dingen doet. Machtigen stoot Hij van de troon, eenvoudigen verhoogt Hij. Hongerigen overlaadt Hij met gaven en rijken stuurt Hij met lege handen weg.
De vesper wordt uitgevoerd door de jonge musici van het Oude Kerk Bach ensemble en het Oude Kerk Bachkoor onder leiding van dirigent Mark Tempelaars. Solisten zijn Andrea Tjäder en Carla Veeningen, beiden sopraan, alt Jan Kullmann, tenor Joost van der Linden en bas Peter Scheele. Het orgel wordt bespeeld door Christo Lelie. De voorganger is ds. Marco Visser.
De Jubileum Bach Cantatevesper begint 19.00 uur in de Oude Kerk te Delft. De toegang is vrij, al wordt er wel een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Voor verdere informatie: bachcantatesdelft@gmail.com.