Coördinatie burenhulp voor Delfgauw en Oude Leede

Initiatief van PKN Pijnacker/Delfgauw:
Woon je in Delfgauw of Oude Leede en heb je door het coronavirus (niet-medische) hulp nodig? Neem contact op met onze gastvrouw Jolanda van Wijk (06-39120139) of stuur een mailtje naar aanmelden@kerkdelfgauw.nl. Samen met anderen gaan we proberen te organiseren dat je hulp krijgt.

Woon je in Delfgauw of Oude Leede en wil je graag mensen helpen die het nu even niet redden? Laat het weten via aanmelden@kerkdelfgauw.nl of gastvrouw Jolanda. We gaan kijken of we iemand met een hulpvraag aan jou kunnen koppelen.

We denken aan boodschappen doen, een belmaatje tegen de eenzaamheid, voor een ander koken, een korte lift naar een bestemming waar je echt heen moet, en dergelijken. Het gaat ons om het verbinden van hulpvragers en hulpbieders die elkaar niet kunnen vinden via andere netwerken zoals buurtapps , facebook, twitter en appgroepen. Bijvoorbeeld oppas vragen of aanbieden kun je veel beter zelf doen via de Nextdoor buurtapp.

Uiteraard is het belangrijk om je tijdens het helpen te houden aan de aanwijzingen van het RIVM, zodat je elkaar niet kunt besmetten met het coronavirus.

Waarom doen we dit als kerk? Het is onze roeping om te helpen wie geen helper heeft (dat staat in Psalm 72). En in deze rare tijden zijn dat wat meer mensen dan normaal. Meer info op PKN Pijnacker en Delfgauw

#niet alleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan ouderen en kwetsbaren: van het uitlaten van de hond tot het doen van boodschappen. Via het platform #nietalleen bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties vanaf vandaag de krachten: mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben worden bij elkaar gebracht. Meld uw initiatief of diaconie nu aan!
Meer info op #nietalleen

18 maart | Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van allen die zorg dragen voor anderen.
Zie Nationaal Gebed voor het programma en meer informatie.

Berichtgeving rondom kerkdiensten in Delft

De Raad van Kerken in Delft heeft gisteravond, 12 maart, alle lidkerken opgeroepen om de adviezen van het RIVM zoveel mogelijk op te volgen en dus kerkdiensten waar meer dan 100 mensen verwacht worden, af te gelasten, met ingang van 15 maart tot nader order. De verschillende kerkgenootschappen zullen via hun eigen kanalen hierover de berichtgeving verder verzorgen. De Raad van Kerken hoopt dat alle kerken geïnspireerd zullen blijven om zoveel mogelijk te zoeken naar creatieve manieren om de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten doorgang te laten vinden. In kleinere verbanden en met gebruikmaking van de hedendaagse multimediale mogelijkheden zal er toch een hoop mogelijk blijken.

Op deze manier hopen we als kerken een bijdrage te leveren aan de vertraging van de verspreidingssnelheid van het Coronavirus.

Met het krachtige vertrouwen van Psalm 91 willen we in gebed verbonden blijven met hen die wereldwijd het hardst door deze epidemie en de gevolgen daarvan getroffen worden.

Namens de Raad van Kerken Delft
Pastoor Robin Voorn

21 maart | Zet uw deur een dag open voor buitenlandse studenten | Oecumenisch vastenproject

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST. Meer informatie over het project volgt.

In Delft wonen veel internationale studenten, die studeren aan bijvoorbeeld de TU Delft of UNESCO-IHE. Vaak gaan deze jonge buitenlandse studenten na hun studie weer naar huis zonder dat ze ook maar één keer kennis hebben gemaakt met een Nederlands huishouden. Ze hebben na een of meerdere jaren in Nederland nog steeds geen idee hoe een Nederlands huis er van binnen uitziet. Het blijkt dat we een erg gesloten cultuur hebben. Is dat echt zo?
In dit vastenproject neemt u voor één dag twee buitenlandse studenten in uw huis op en gunt hen een kijkje in een Nederlands huishouden. Hoe ziet een badkamer eruit, in welke ruimte van uw huis brengt u de meeste tijd door, wat is de gemeenschappelijke plek in huis en hoe kan men zich wat terugtrekken, hoe bereidt u zich voor op de zondag, waar doet u boodschappen?

Ook dit jaar zoeken we mensen die gastvrijheid willen verlenen aan twee studenten. U laat de studenten op een gewone zaterdag meelopen en biedt hen tot na het avondeten de gastvrijheid van uw huis aan. U mag natuurlijk ook samen met de studenten iets gezelligs ondernemen buitenshuis. De meeste studenten komen uit Azië en hebben een katholieke of protestants- christelijke achtergrond.
Het project is op zaterdag 21 maart. U ontmoet de studenten om 11.00 uur in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat. De kennismaking en een korte gezamenlijke dienst duren tot rond 12.00 uur. De meeste studenten komen met de fiets. Na het avondeten gaan de studenten zelf naar hun huis terug. Het is nodig dat u wat Engels spreekt en verstaat.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de International Student Chaplaincy Delft en de Vierhovenkerk. U kunt zich opgeven bij Bart van Arem via een e-mail aan b.van.arem@planet.nl. Geef uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel of u bezwaar hebt tegen aparte dieetwensen van de student (bijv. vegetarisch).

 

Eerlijk eten in de vastentijd

De tijd van het vasten, een zure tijd, breekt weer aan. In plaats van vlees worden in de vastentijd vaak witte bonen gegeten. Bonen en erwten zijn belangrijke bronnen van eiwitten.
Op de website Samen-eerlijk-eten zijn weer smakelijke recepten te vinden, zoals:

– Zure haring met mierikswortel;
– Bonen, rijst, uien en pompoen;
– Katersoep;
– Zuurkoolschotel voor Aswoensdag.

Voor meer inspiratie http://www.sameneerlijketen.nl/