26 februari | Oecumenische Aswoensdag-viering | Raamstraatkerk

Woensdag 26 februari begint de 40-dagentijd voor Pasen. De Protestantse wijkgemeente Vierhoven en de RK St. Ursulaparochie houden een Aswoensdag-viering in de Raamstraatkerk. De takjes van Palmpasen van het vorig jaar, waarmee we Jezus bij de intocht hebben ingehaald, worden verbrand. En iedere bezoeker krijgt een askruisje op het voorhoofd. Denkend aan hoe we stof zijn, beginnen we een periode waarin we nadenken over het lijden van Jezus en verbinden we ons aan het lijden in de wereld.
Aanvang 19.30 uur | Raamstraat 76.

1 maart | Zoekdienst | Oude Kerk

Het thema van de zoekdienst van 1 maart in de kapel van de Oude Kerk is zoeken=vinden?

Veel mensen zijn op zoek naar meer, naar leven met meer diepgang, meer vervulling, meer harmonie. Jezus zei ooit:  ‘Zoek en je zult vinden.’ Maar wat valt er te vinden op onze spirituele zoektocht? Is ons zoeken ooit klaar, dat je kan zeggen: ik ben gearriveerd, ik hoef niet meer open te staan? Of blijft het: ‘I still haven’t found what I’m looking for?’

In de Zoekdienst van 1 maart  lezen we een verhaal over een man die in de nacht in gesprek gaat met Jezus. Hij wil ontdekken wat Jezus voor zijn spirituele zoektocht kan betekenen. Jezus zet zijn zoeken in een ander licht:  belangrijker dan jouw zoeken naar God is Gods zoeken naar jou. En de vraag is dan: laat je je door Hem vinden? Sta je daarvoor open? Wat kunnen we met dit perspectief in onze zoektocht? Daar gaan we met elkaar naar op zoek in deze echte zoek-dienst over zoeken, vinden en gevonden worden.

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente Delft. De Zoekdienst wordt gehouden in de kapel van de Oude Kerk en begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!

‘Geestverruimend’ in maart

Drie boeiende bijeenkomsten in maart. In de Evenementenkalender vindt u meer informatie.


1 maart | film ‘Maria Magdalena’ | Adelberthof
9 maart | film ‘De 100-jarige die uit het raam klom’ | Adelberthof
10 maart | boekbespreking ‘Raak de wonden aan’ | De Eenhoorn

3 en 4 april | Geen Paasmissie

Ook de voorgenomen Paasmissie van 3 en 4 april heeft de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus niet overleefd. Omdat missies in zorginstellingen en klusprojecten via Present niet door kunnen gaan en ook de andere missies draaien om ontmoeting, was afblazen van de actie onvermijdelijk.
Het afgelasten van de Paasmissie betekent niet dat we in de aanloop naar Pasen niet op allerlei manieren iets kunnen doen voor mensen om ons heen, zeker voor de kwetsbaren in ons midden. Dat kan binnen de gemeente, in de buurt, of bijv. via Stichting Present, zie Present Delft