20 oktober | Lunch-kerkdienst | ABC-kerk

‘Brood, daar zit wat in’

Dat is het thema van de ABC Lunch-Kerkdienst die op zondag 20 oktober gehouden wordt in de aula van het Stanislas College aan de Reinier de Graafweg.
De dienst begint om 12.30 uur met een eenvoudige lunch met broodjes en soep. Daarna gaan we zingen, een stukje uit de Bijbel lezen en daarover nadenken en bidden.
‘Brood’ staat centraal en hierbij ook de bijzondere woorden die Jezus uitspreekt: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’. Hoe kan dat? Wat betekent dat? Heeft dat vandaag iets voor ons te zeggen ?

U en jij bent hartelijk welkom. Toegang gratis (er wordt een collecte gehouden). Meer info: www. abckerkdelft.nl

16 oktober | Stadsgesprek ‘De druk van geluk’ | Nieuwe Kerk

Op woensdag 16 oktober bent u welkom bij een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk over ‘de druk van geluk’. Nederland staat hoog in de lijstjes van de gelukkigste landen van de wereld. Toch ervaren veel mensen naast geluk ook druk. Burn out komt op steeds jongere leeftijd voor. Psychologen en psychiaters hebben het drukker dan ooit. Zijn we teveel gefocust op geluk? Kunnen we nog omgaan met tegenslagen in het leven?
In het stadsgesprek gaan we in gesprek over ons geluksideaal. Twee inspirerende sprekers geven hun visie op geluk en leiden het gesprek in. De eerste spreker is Tim Vreugdenhil, theoloog en stadsdominee in Amsterdam. Hij signaleert een ‘survival of the happiest’. Wie niet mee kan ligt er uit.  Ondertussen weten we dat geluk meer te maken heeft met krijgen dan met maken, meer met wijsheid dan met talent, meer met ‘wij’ dan met ‘ik’.  De tweede spreker is Hubertus Bahorie, welzijnsdenker en voormalig stadsfilosoof in Delft. Voor hem is geluk niet afhankelijk van omstandigheden, maar van de manier waarop je mens bent en in het leven staat. Deze beproefde wijsheid stamt niet alleen uit filosofische bronnen, maar blijkt keer op keer weer in het leven van alledag.  Na het verhaal van de sprekers is er ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. Journalist en columnist Marcel de Jong, bekend van de Delftse Post, zal de avond afsluiten met een slotcolumn

Het Stadsgesprek is gratis toegankelijk en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 u met koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een borrel.

Het Stadsgesprek is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

9 en 16 oktober | Lezingen over Bijbelse feesten | Schuilkerk Bagijnhof Delft

Tineke Visser vertelt in twee lezingen uitgebreid over de Bijbelse feesten, de joodse wortels van het christelijk geloof. De lezingen vormen één geheel: op 9 oktober komen de Voorjaarsfeesten aan bod en op 16 oktober de Najaarsfeesten.
Ter illustratie kunt u o.a. foto’s van een aantal schilderijen van Jip Wijngaarden bekijken. Zij is als actrice bekend van haar rol als Anne Frank en is later schilderes geworden. In de pauze liggen er boeken ter inzage over diverse onderwerpen uit de lezingen.
De lezing op 16 oktober valt middenin het Loofhuttenfeest. Om letterlijk iets van dit feest te kunnen proeven, serveren we na afloop hapjes uit de joodse keuken. Daarnaast is Bijbel-In aanwezig met diverse producten uit Israël. Toegang tot de lezingen is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanvang: 19.45 uur.

De lezingen over de Bijbelse feesten zijn een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie in Delft. Ga voor meer informatie naar de website: http://delft.okkn.nl.

13 oktober | Evensong | Schuilkerk Bagijnhof Delft

Projectkoor En Chantant uit Brielle verzorgt op zondag 13 oktober om 16.00 uur een klassieke Engelse Evensong. De toegang tot deze viering is gratis. Een gift tijdens de collecte wordt op prijs gesteld.

Vieringenreeks ‘Hemels’
Muziek (en met name liturgische muziek) kan je het gevoel geven dat je even in de hemel bent. Daarom presenteert de oud-katholieke Schuilkerk dit najaar een reeks vieringen met het thema ‘Hemels’. De muziek uit diverse tradities (Engels, orthodox, gregoriaans, etc.) wordt steeds in een mooie liturgische setting ten gehore gebracht. Soms is er vooraf een lezing of korte inleiding over de betreffende muziek.

De vieringenreeks ‘Hemels’ is een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie in Delft. Ga voor meer informatie naar de website: http://delft.okkn.nl.

12 oktober | Mariahulde | Maria van Jessekerk

De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden in de Katholieke kerk en dan wordt aan Maria extra veel aandacht besteed. In de Maria van Jessekerk wordt dat gedaan met o.a. de Mariahulde/ samenzang Marialiederen. Het gemengd koor Deo Sacrum- Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/ organist Petra Veenswijk zingen daarnaast bekende en minder bekende Marialiederen. Hoogtepunt is de lichtprocessie waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude Mariabeeld te plaatsen, onder het zingen van het bekende lied “Te Lourdes op de bergen”. De hulde wordt afgesloten met het samen zingen van het overbekende lied “O Sterre der zee”.  
Ook aanwezig is de pastor en zijn er leden van het Gilde “Maria van Jesse”. Zij organiseren de jaarlijkse Maria Ommegang in Delft.
De kerk is op zaterdag 12 oktober a.s. vanaf 12.00 uur open. De Mariahulde met samenzang Marialiederen begint om 15.00 uur en duurt tot ca. 16.15 uur. U ontvang gratis een kaars en een programmaboekje. De toegang is vrij, wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten.

Een impressie van de Mariahulde is te zien op het YouTube filmpje van Arie Oliehoek: https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw

10 oktober | Jubileum Vrijzinnig Delft | Lutherse Kerk

Vijftig jaar geleden werd de gemeenschap van de ‘Vrijzinnig Hervormden’ in Delft gevormd, een gemeenschap binnen de Protestantse Gemeente Delft. Dat jubileum wordt op 10 oktober gevierd, onder andere met de komst van de bekende theologe Christa Anbeek. Zij houdt een lezing met als titel ‘Spreken over wat ons raakt!’. Wie deze lezing, omlijst door veel muziek, als onderdeel van de jubileumviering wil bijwonen, is van harte welkom. De kerk is open om 19.30 uur, de viering begint om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden bij scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com. Het programmaboekje vindt u op www.vrijzinnigdelft.nl