Viering 50 jaar Raad van Kerken Delft

Klik hier voor volledige tekstDankdienst

 

Zondagmiddag 23 juni, aanvang 14:30 uur wordt in een liturgische bijeenkomst het vijftigjarig bestaan van de Raad van Kerken Delft gevierd.

Na afloop van deze dankdienst is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje. Ook wordt de film ‘Spoor 015’ vertoond die Viciefilms in opdracht van MoTiv over het spoorzoneproject maakte. Die laat zien hoe een dergelijke ingreep in de stad de levens van de bewoners beïnvloedt.

Locatie is de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 te Delft.

Vier het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken mee!

De Delftse Raad van Kerken (RvK) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dit in het weekend van de kerkennacht. De RvK is een oecumenisch platform waar diverse kerken en geloofsgemeenschappen elkaar regelmatig ontmoeten. Zij ontplooit initiatieven voor burgers van onze stad en is sterk verweven met diverse maatschappelijke en diaconale organisaties.

Het fenomeen Kerkennacht is ontstaan in Duitsland en Oostenrijk, en later in Nederland overgenomen door de landelijke Raad van Kerken. Vorig jaar landde het concept ook in Delft. Tijdens de Kerkennacht presenteren kerken en geloofsgemeenschappen zich op diverse manieren aan de stad.

Hugo de Grootlezing

In feite beslaat de Delftse Kerkennacht dit jaar een heel weekend. Vrijdagavond 21 juni wordt begonnen met de tweede Hugo de Grootlezing door prof. dr. Micha de Winter. Hierin borduurt hij voort op zijn boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’. Aansluitend is er een discussie met een forum van organisaties die werken voor- en met jongeren, en een receptie. Locatie is het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Spoorzonefilm

Zondagmiddag 23 juni, aanvang 14:30 uur besluit de Kerkennacht met een liturgische viering ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Raad van Kerken Delft. Na afloop van deze dankdienst is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje. Ook wordt de film ‘Spoor 015’ vertoond die Viciefilms in opdracht van MoTiv over het spoorzoneproject maakte. Die laat zien hoe een dergelijke ingreep in de stad de levens van de bewoners beïnvloedt. Locatie is de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25. Geïnteresseerden zijn voor zowel de Hugo de Grootlezing op vrijdag als de dankdienst op zondag van harte uitgenodigd.

 

Voor de zaterdag was oorspronkelijk het plan om als Delftse kerken acte de présence te geven op de Markt. Helaas heeft de voorbereidende commissie om praktische redenen moeten besluiten dit programma te laten vervallen. Namens de commissie,

 

pastor Robin Voorn, ds. Hein Vaartjes, Emiel Lonte,

Jasper van der Kooij, ds. Jurjen G. Fennema

 

50 x kerkennacht

Flyer Kerkennacht 2013


Het aantal steden en dorpen dat meedoet met de kerkennacht 2013 blijft groeien. Er zijn inmiddels al 50 plaatsen die participeren.
Daarmee wordt het aantal van de vorige editie in 2011 ruimschoots overtroffen. De kerkennacht vindt iedere twee jaar plaats. Het is een oecumenisch evenement waarbij kerken hun deuren openen zo rond de langste dag van het jaar en met korte programma’s laten zien wat ze in huis hebben.
De posters die de plaatsen gebruiken zijn inmiddels beschikbaar en geven een opsomming van de plaatsen zoals ze op het moment van drukken bekend waren. Er zijn plaatsen bij die vanaf het begin meedoen, zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Er zijn ook nieuwe plaatsen zoals Geesteren, Mullem en Achlum-Hitzum.
De organisatie heeft een eigen website www.kerkennacht.nl, waarop alle plaatsen staan en de initiatiefgroep is actief op facebook en twitter. Zie: Facebook/Kerkennacht Nederland en Twitter/kkn813! De hashtag voor twitter is #kkn8.
De kerkennacht vertelt een verhaal bij iets wat anders alleen maar een gebouw met deuren en ramen blijft. Op deze manier worden kerken en gebedshuizen zichtbaar als plekken waar iets te beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de waarde van het leven. Bezoekers aan de kerkennacht mogen meegenieten van waar kerken goed in zijn.
De kerkennacht wordt georganiseerd door de Stichting Kerkennacht Nederland en ondersteund door de Raad van Kerken. In 2007 werd de eerste kerkennacht georganiseerd.

één Protestantse Gemeente in Pijnacker en Delfgauw

Op donderdag 6 december vergaderde de Stuurgroep Samen op Weg voor de laatste keer. Het werk zit erop. Per 1 januari 2013 gaat het sturende werk voor de nieuwe Protestantse Gemeente over naar de nieuwe Algemene Kerkenraad. Daarin zijn alle wijken en alle ambten vertegenwoordigd. De eerste vergadering is al gelijk in het nieuwe jaar op woensdag 2 januari.

Ook Protestantse wijkgemeenten
Op deze eerste vergadering van de AK is verreweg de belangrijkste beslissing, dat de verzoeken van de wijkgemeenten zullen worden ingewilligd. Op 1 januari fuseren de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk op centraal niveau tot één Protestantse Gemeente in Pijnacker en Delfgauw, maar dat betekent niet dat de wijkgemeenten dan ook automatisch Protestants worden. Daarvoor is een besluit van de Algemene Kerkenraad nodig. Als dat genomen is op 2 januari kennen we dus echt een Protestantse Gemeente met vier Protestantse wijkgemeenten. De aanduidingen Hervormd en Gereformeerd behoren dan voor Pijnacker en Delfgauw voorgoed tot het verleden.

Emeritaatsviering

Zondagmiddag 30 december heeft ds. Wout van der Spek afscheid genomen van zijn wijkgemeente Hof van Delft. Een drukbezochte dienst, een middagprogramma met filmpjes, liederen, en toespraken en tot slot een gezamenlijke maaltijd. Foto’s zijn binnenkort te zien op de site van de Hofkerk.