Emeritaatsviering

Zondagmiddag 30 december heeft ds. Wout van der Spek afscheid genomen van zijn wijkgemeente Hof van Delft. Een drukbezochte dienst, een middagprogramma met filmpjes, liederen, en toespraken en tot slot een gezamenlijke maaltijd. Foto’s zijn binnenkort te zien op de site van de Hofkerk.

Priesterwijding Robin Voorn

Zondag 2 december, is het volgende bekend gemaakt:

De aartsbisschop van de Oud-Katholieke kerk in Nederland heeft het voornemen om op zaterdagmiddag 9 februari de diakenvan de Oud-Katholieke parochie in Delft, Robin Voorn, in de kathedrale kerk in Utrecht tot priester te wijden. Robin zal samen met diaken Joke Kolkman, pastoraal assistent van de parochie Arnhem, worden gewijd. Iedereen is in deze viering van harte welkom.

Sociale kaart IDB

Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Een commissie van de Raad van Kerken Delft houdt zich bezig met het afstemmen van diaconale werkzaamheden van de kerken en aanverwante organisaties in Delft. Deze commissie heet voluit het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, en is ook bekend onder de oude naam Arme Kant van Delft. Een doel van het IDB is het leveren van een overzicht van diaconale activiteiten, en waar nodig aanvullen. Op deze website staat nu voor het eerst een inventarisatie van diaconale activiteiten (“sociale kaart”) die in de toekomst zeker uitgebreid zal worden.

Hierbij de link:

http://www.raadvankerkendelft.nl/activiteiten/intro/interkerkelijk-diaconaal-beraad/diaconale-kaart/

Een andere sociale kaart is die van het Startpunt Wonen Zorg Welzijn, hier:

www.startpuntwonenzorgwelzijn.nl/?werknemer=true

 

Opening permanente tentoonstellingsruimte van Delfts kerkelijk erfgoed

Op vrijdag 30 november 2012 wordt de eerste permanente tentoonstellingsruimte van Delfts kerkelijk erfgoed officieel geopend, in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

Programma: 

15.30 uur: Inloop

16.00 uur: Opening door Wim van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

16.10 uur: Dries van den Akker s.j., De waarde van de overlevering

16.30 uur: ds. Taco Smit, De betekenis van de SKED voor Delft

16.40 uur: Mr. Drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester van Delft, opent de eerste expositie

 

De opening wordt gevierd met een hapje en een drankje.

Vervolg geloofsgesprekken binnen de Protestantse Gemeente Delft i.w.

29 november 2012

Thema: het gebed in de eredienst

Op welke momenten wordt er in de eredienst gebeden?

Hoe lang mag een stil gebed duren?

Hoe verhouden kyrie en gloria zich tot elkaar

Het Onze Vader in de NBV of in de oude vertaling?

Het derde geloofsgesprek gaat over het gebed in de eredienst en vindt plaats in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4. Aanvang 20.00 uur.

Inspirerende gesprekken tussen wijkgemeenten met verschillende liturgische praktijken. Met ds L. den Breejen, ds T. Smit, ds J.G. Fennema – kritisch bevraagd door ds G.C. van de Kamp. Groepsgesprek na de pauze.

De geloofsgesprekken zijn bestemd voor alle leden van de Protestantse Gemeente Delft i.w..

Spoorzoneconvenant definitief

Vandaag op de vergadering van de Spoorzonekerken is de tekst van het Spoorzoneconvenant definitief vastgelegd. Het wordt besproken op de vergadering van de Raad van Kerken Delft op 14 november a.s., en tijdens de eerstvolgende spoorzonedienst, op 25 november, kan het convenant dan worden ondertekend door vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten.

Tekst convenant: Lees verder