Verhuizing wijkgemeente Immanuel naar de Wipmolen

Ons kerkgebouw, de Immanuëlkerk, is verkocht omdat we met onze kleine wijkgemeente in een veel te grote en dus erg dure jas staken. Gelukkig blijft het gebouw in gebruik als kerk. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft het van ons gekocht. Nu de Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met de door ons voorgestelde verhuizing van onze wijkgemeente naar de Wipmolen aan de Professor Krausstraat kunnen we gaan werken aan de verhuizing. Op deze wijze hopen we nog tot in lengte van jaren een plaats van samenkomst in de Wippolder te behouden.

Deze site 1 jaar

Precies 1 jaar geleden, ’s avonds om 23 uur ging deze website live.

Daar waren twee redenen voor. Ten eerste werd de digitale Nieuwsbrief die al verschijnt sinds eind 2007, dikker en dikker. In sommige weken waren er Nieuwsbrieven van wel 10 pagina’s, en de stroom kopij bleef maar groeien. En ten tweede wilde de Raad van Kerken Delft zichtbaarder zijn op het internet, vooral voor inwoners van Delft en de omgeving.

De stroom kopij groeit nog steeds. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 1800 nieuwsberichten geplaatst. Zo’n 175 pagina’s  tekst. Ongeveer vijftienduizend mensen bezochten de site; zij lezen gemiddeld 4 bladzijden per keer. De meeste bezoekers komen van buiten Delft. De Nieuwsbrieven zijn nu weer teruggebracht tot aanvaardbare proporties; gemiddeld eens per week verschijnt een gratis Nieuwsbrief van ongeveer 2 bladzijden, vooral door streng selecteren van het Delftse nieuws. Op de website staan dus meer berichten dan in de Nieuwsbrief.

De redactie zoekt nog versterking, vooral voor ziekte en afwezigheid van de vrijwilligers die de site dagelijks bijhouden. Als u af en toe een half uurtje tijd heeft, meld u dan aan. Informatie/aanmelden kan via info@kerkendelft.nl . Weinig werk, waar u veel eer mee inlegt!

Orgel Bethlehemkerk

Op 15 oktober is het oude orgel van de Bethlehemkerk gedemonteerd, ingepakt en meegenomen door orgelbouwer fa. Reil te Heerde. Het Leeflang-orgel zal worden opgeknapt, opnieuw geschilderd in in een andere stemming worden gezet (middentoon) om er muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw op te kunnen spelen. Het orgel zal een plaatsje krijgen in het koor van de Nieuwe Kerk.

 

Preek van Lodewijk Asscher online

Preek van Lodewijk Asscher online

De preek die Lodewijk Asscher op zondag 28 oktober hield over de rijke man en de arme Lazarus staat nu online. Asscher preekte voor een bomvolle kerk over solidariteit en verantwoordelijkheidszin. Volgens de politicus kan het vangnet van de staat niet langer blijven groeien. Hij riep zijn gehoor op om in meer situaties zelf verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Lees de hele preek op http://preekvandeleek.nl

Nieuwe huisvesting wijkgemeente Immanuel

De algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Delft heeft in zijn vergadering van 13 september besloten in te stemmen met het voorstel om de wijkgemeente Immanuel vanaf nog nader te bepalen datum te huisvesten in het Wijkcentrum De Wipmolen (Prof. Oudemanssstraat 56 a).

De huidige plaats van samenkomst -de Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat- moet uiterlijk 31 januari 2016 zijn verlaten. De Commissie Huisvesting heeft vanaf juni 2011 onderzoek gedaan naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden en begin 2012 rapport uitgebracht. Deze rapportage is in de wijkkerkenraad, in de Algemene Kerkenraad, in het College van Kerkrentmeesters en in de wijkgemeente zelf besproken. Besloten is om dit voorstel aan de Algemene Kerkenraad (gereformeerd) voor te leggen.

Opening vernieuwd Kerkelijk Centrum Delfgauw

De officiële opening van het vernieuwd Kerkelijk Centrum is op 29 en 30 september. Zaterdag 29 september zal ds. Jaap van der Windt de openingshandeling verrichten. Een commissie is druk bezig om een gevarieerd programmavoor deze dag samen te stellen. Zondag de 30e is er een dankdienst waarin ds. Jaap van der Windt zal voorgaan. Adres: Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw, telefoon 015 256 4123.

Kerkdiensten iedere zondag om 10.00 uur.