10 jaar Taizévieringen in Den Hoorn

maandelijkse vieringen worden voortgezet door pastor Jan Lamberts

 In de zomer van 2002 is er door leerlingen van het Stanislascollege, locatie Westplantsoen, voor de eerste keer een reis gemaakt naar Taizé. Dit is een oecumenische Broedergemeenschap gesticht door Frere Roger (Roger Schutz) in 1940. Pastor Huub Spaan heeft toen de jongerengroep begeleid. De inspiratie van Taizé is nog altijd voelbaar. De eenheid van christenen wordt uitgedragen door het oecumenisch karakter van de gemeenschap en de dienstbaarheid aan de meest kwetsbaren.

Het meest kenmerkende van de Taizégemeenschap zijn de liederen die in de dagelijkse gebedsvieringen gebruikt worden. De korte liederen van één of twee zinnen worden vele malen achtereen gezongen. Als een mantra wordt zo het lied een gebed én meditatie waarin het stil verlangen naar God ervaarbaar wordt.

Deze vorm van gebed heeft Pastor Huub Spaan ertoe gebracht nu al tien jaar lang eenmaal in de maand in Den Hoorn een avondviering in de stijl van Taizé te houden. Sinds een groot aantal jaren begeleid Sonja Nowee op de dwarsfluit de liederen. Ook anderen ondersteunen met een gitaar, viool of klarinet de muziek.

9 september is de volgende Taizé. Iedereen is uitgenodigd om 19.00 uur naar de H.H. Antonius en Corneliuskerk aan de Hoornseweg 11 in Den Hoorn te komen en het nieuwe seizoen van deze Taizévieringen te openen. 

Na 30 september zal pastor Jan Lamberts het stokje overnemen. Met de ondersteuning van muzikale begeleiding, de jongeren en de bezoekers van deze vieringen zal er elke maand een inspirerende Taizéviering zijn in DenHoorn.

Vierhovenkerk opnieuw Fairtrade kerk

De Vierhovenkerk in Delft heeft het in 2009 behaalde predicaat ‘Fairtrade Kerk’ geprolongeerd. Onlangs werd de kerk op de hoogte gesteld van de uitslag van het onderzoek dat na drie jaar werd gehouden om te zien of de organisatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden. In 2009 behaalde de Vierhovenkerk als eerste kerk in Nederland de titel Fairtrade kerk.

www.pratenoververlies.nl

Praten over verlies en rouw kan helpen om een verlies te verwerken. Maar soms is het moeilijk om over de dood van een dierbare of een ander groot verlies te praten. Of misschien denkt u dat de mensen in uw omgeving het niet prettig vinden als u vaak over het verlies praat. U wilt hen niet tot last zijn. Dan is het fijn om anoniem met een vrijwilliger te kunnen chatten.

Op www.pratenoververlies.nl kunt u gratis en anoniem chatten met een goed opgeleide vrijwilliger, ongeacht leeftijd en achtergrond. U kunt er uw hart luchten, maar u kunt er ook terecht met alle vragen en problemen rondom verlies en rouw. Een gesprek van mens tot mens. Een chatgesprek kan over alles gaan zolang het maar te maken heeft met verlies.Lees verder

Permanente tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk

De werkzaamheden zijn gestart

In de afgelopen maanden is de financiering voor de realisering van de expositieruimte rondgekomen. De begroting van € 30.000 is afgedekt dankzij Fonds 1818, de RABO Bank Zuid-Holland Midden, het SKAN-fonds, de Stichting Het Meisjeshuis, de Stichting Stalpaert van der Wiele. Het bestuur van de St. Ursula Parochie en van de locatie Maria van Jessekerk hebben aanzienlijk bijgedragen. Van u, de donateurs van onze stichting, ontvingen we € 1500,–. Daarvoor hartelijk dank. De werkzaamheden zijn gestart. De verwachting is dat binnen enkele maanden alles klaar komt. Over de officiële opening van deze ruimte zullen we u uiteraard informeren.

Bron: Nieuwsbrief SKED