Grafsteen Pastoor J. Sul

Velen hebben hem nog meegemaakt: de bouwpastoor van de Adelbertkerk, pastoor J. Sul. Anderen hebben hem via de verhalen van de oudere parochianen zeker leren kennen. Pastor J. Sul heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt hoe hij de te bouwen kerk zag en hoe de geloofsgemeenschap er volgens hem uit zou moeten zien. De te bouwen kerk moest vooral een centrum zijn waar gelovigen, maar ook vele anderen, elkaar konden ontmoeten in een geloofsgemeenschap die met elkaar Gods volk onderweg moest zijn.Lees verder

Afscheid Hilbrand van Eeken als voorzitter

Op 28 augustus neemt het moderamen afscheid van Hilbrand van Eeken die zeven jaar voorzitter is geweest van de Raad van Kerken Delft, met een etentje.

Vanaf dat moment heeft de Raad van Kerken Delft geen voorzitter meer, maar er zijn wel kandidaten. Ook voor andere taken in het moderamen trouwens. De kandidaten zullen een paar maanden meelopen, waarna een officiele voordracht aan de kerken volgt.

Unieke expositie Delfts kerkelijk erfgoed

Delft krijgt een permanente tentoonstellingsruimte voor Delfts kerkelijk erfgoed. De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft heeft de plannen om in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal een bestaande ruimte om te bouwen tot tentoonstellingsruimte rond. De werkzaamheden zijn al gestart. Het hele artikel hierover van de Delftse Post, op 1 augustus, is hier te lezen: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/augustus/01/unieke_expositie_delfts_kerkelijk_erfgoed

Foto’s Delftse Kerkennacht

Op de website van de Oud-Katholieke parochie zijn foto’s te zien van de Delftse Kerkennacht. Het betreft de overhandiging van het boek over de kerken in Delft aan burgemeester Verkerk, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland Klaas van der Kamp en Aartsbisschop Joris Vercammen. Dit is ’s middags in de Nieuwe Kerk.

Lees verder