Ben jij present in corona-tijd?!

In deze crisistijd staat de stichting Present klaar voor mensen die zwaar getroffen worden. Juist nu organiseert Stichting Present Delft (digitale) ontmoetingen tussen vrijwilligers en hen die hulp nodig hebben. De eerste projecten zijn al uitgevoerd, waarbij boodschappenpakketten, ingezameld door leden van de kerkelijke gemeente Binnenstad-Vrijenban, zijn bezorgd in Delft door leerlingen van de GSR en het CLD. Vrijwilligers kunnen in deze tijd veel betekenen voor hun medemens: ze doen boodschappen, bezorgen een bloemetje, laten een hond uit of bellen met iemand in isolatie. Het is hartverwarmend dat er nu al veel aanbod van vrijwilligers uit allerlei hoeken van de stad Delft is. We staan voor elkaar klaar!

Wil je helpen? Meld je dan aan via https://stichtingpresent.nl/del…/aanmelden/corona-projecten/

GEBED

Eeuwige God,
De wereldwijde epidemie
confronteert ons met onze kwetsbaarheid en maakt ons onzeker.
Juist in deze tijd wenden wij ons tot U
en vragen U ons te helpen de rust in ons land te bewaren.
Geef wijsheid en kracht aan hen die ons besturen
en geef ons het vertrouwen dat zij handelen tot welzijn van alle mensen
in hun poging de gevolgen voor allen zo veel mogelijk te beperken.

Zegen allen die door deze crisis worden geraakt.

Zegen hen die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg in ons land,
dat zij met liefde en toewijding hun werk kunnen doen
nu zij zo zwaar onder druk staan.

Zegen hen die hun verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van deze epidemie
en geef ons voldoende vertrouwen in wetenschappelijke ontwikkelingen.
Zegen het werk van wetenschappers
opdat hun werk en onderzoek mag bijdragen aan een wereld die voor allen leefbaar is en blijft.

Zegen hen die ziek zijn,
in het bijzonder allen die besmet zijn met het coronavirus
en allen die zich vanwege hun zwakke gezondheid meer dan anderen zorgen maken.
Wil in de mensen om hen heen uw liefdevolle zorg voor mensen laten blijken.

Zegen ons allen, Heer, onze God,
en help ons de rust te bewaren,
help ons meer dan anders naar elkaar om te zien
en verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor ons eigen welzijn,
maar het welzijn van alle mensen die U aan ons toevertrouwt.

Dat alles vragen wij U,
omwille van Jezus Christus uw Zoon,
die bovenal de zieken nabij was in de kracht van uw Geest.
Amen.

15 maart | Lezing en masterclass Nico van der Meel >> Afgelast <<

AFGELAST

Bericht van Koorschool Delft:

De lezing en masterclass met Nico van der Meel zondag 15 maart a.s., gaat helaas vanwege ziekte van Nico NIET door. Degenen die al een kaartje hebben gekocht, krijgen persoonlijk bericht en worden uiteraard terugbetaald. We proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel.

‘Geestverruimend’ in maart

Drie boeiende bijeenkomsten in maart. In de Evenementenkalender vindt u meer informatie.


1 maart | film ‘Maria Magdalena’ | Adelberthof
9 maart | film ‘De 100-jarige die uit het raam klom’ | Adelberthof
10 maart | boekbespreking ‘Raak de wonden aan’ | De Eenhoorn

20 januari | Bijeenkomst In Vrijheid Verbonden | Utrecht

Op maandag 20 januari 2020 is H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig bij een bijeenkomst van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘75 jaar vrijheid’. Hoofdspreker is politicus Jesse Klaver. Daarnaast is er een presentatie van vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme.
De bijeenkomst vindt plaats in Tivoli Vredenburg in Utrecht van 19.00-21.00 uur.

Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks): “‘De vrijheid om te mogen zeggen wat we willen zeggen, om te mogen zijn wie we willen zijn mogen we nooit vanzelfsprekend nemen. Het vraagt aanpassingsvermogen en de kracht om door te zetten.”

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineen slaan om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie.
Meer over In Vrijheid Verbonden is te vinden via www.invrijheidverbonden.nl. en op de site van de Raad van Kerken Nederland www.raadvankerken.nl

Nieuwjaarsgroet uit Estelí

Via de Stedenband Delft-Estelí kwam deze nieuwjaarsgroet.

En verder:
– Al meer dan 30 jaar collecteert de maaltijdgroep van de Raamstraatkerk maandelijks voor projecten in Estelí. In 2019 bracht dit ruim €800 op. Dit geld gaat voornamelijk naar het tandzorgproject van de zusterkerk ‘Maria de Guadalupe’ in Estelí, waar al tientallen kinderen tandzorg hebben ontvangen.
– De jeugdtheatergroep Colibri heeft een mooie manier  om kinderen van 7 tot 18 jaar te laten nadenken en praten over bijvoorbeeld pesten, gehandicapt zijn, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.  De groep bestaat 8 jaar en wordt gesteund door de Vierhovenkerk. Na een jaar praten en spelen over de door henzelf gekozen thema’s was 12 december hun eindpresentatie voor ouders en buurtbewoners. Een filmpje over Colibri vind je hier.
– Meer nieuws over de Stedenband Delft-Estelí vind u op de website of op de Facebook-pagina.