Gebed van de week | Zegenbede voor reizigers

Voorzichtig en met de nodige voorbehouden kondigde de regering een versoepeling aan van de huidige maatregelen. Naar buiten gaan mag weer, als we de drukte maar vermijden. Scholen gaan weer open, als we maar met elkaar zorgen dat verkeer en openbaar vervoer veilig blijven…

Naar buiten gaan, onderweg zijn brengt risico’s met zich mee. Dat is nu zo, maar dat was eigenlijk altijd zo. Sint Patrick, een monnik en bisschop uit de 5e eeuw, wordt in Ierland vereerd als heilige. Hij staat bekend als één van de grondleggers van het christendom in ons deel van Europa. Voor pelgrims, voor reizigers en voor alle mensen die onderweg zijn en risico’s lopen – toen en nu – schreef hij de volgende zegenbede.

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen

6 mei | Nieuwe woorden van troost

… deze week aangeleverd door Pieter-Jan Rodenburg, vanuit woongemeenschap Taste! in de Voorhof.

God van compost

De bordjes ‘welkom in de buurttuin’ aan de rand van onze tuin hebben we omgedraaid. In deze tijd is die tuin gesloten; het is even geen buurttuin meer, maar gewoon de achtertuin van de woongemeenschap Taste! in de Voorhof, waar ik woon. We delen zo graag van wat we hebben – de tuin, goede koffie in ons buurtcafé, gezelligheid, vriendschap – maar nu is dat even lastig.

De tuin ligt er onbeschaamd uitbundig bij: veelkleurige tulpen, struiken in honderd tinten groen, bloesemende fruitbomen bloesemen en ontbottende bloemen. In de moestuinbakken schiet de groente uit de grond. Maar is één hoekje dat niet deelt in die schoonheid. Er ligt een stapel takken, een hoop snoeiafval, bladeren, stro en kippenstront en wat composttonnen. Dit is ons composthoekje.

Toch is juist dit hoekje de bron van het leven in onze tuin. Uit deze rotzooi ontstaat compost, en op die compost leeft onze tuin. Zonder die compost zou onze door de winter beschadigde grasmat niet zo mooi groen zijn. De bloemen zouden niet zo kleurrijk groeien. We zouden geen groente en kruiden uit onze tuin kunnen eten.

Deze tijd voelt als een tijd waarin we gesnoeid worden. Veel van wat ons leven waarde geeft ligt even stil; het directe contact, de gemeenschap waar we deel van uitmaken, soms ook ons werk, sport of school. Wat overblijft, lijkt vaak niet meer dan een rommelig hoekje, wat restjes waarin we herkennen wat een paar weken geleden nog bloeide. We worden geconfronteerd met onszelf, inclusief de lelijke kanten.

Maar juist in die verstilde rommel kan de basis worden van nieuw leven. Deze tijd van verplichte stilstand is confronterend, maar brengt ons ook terug naar de basis. Die basis is God: in Jezus zijn we geliefde koningskinderen. En dat fundament zou wel eens vruchtbare aarde kunnen blijken te zijn.

Als Taste! gebruiken we deze tijd van verplicht gesnoeid worden om dat fundament te herontdekken. Wie zijn we? Omdat we weten dat we daaruit mogen leven en uitdelen. Omdat uit rotzooi leven kan groeien.

Pieter-Jan Rodenburg

Ben jij present in corona-tijd?!

In deze crisistijd staat de stichting Present klaar voor mensen die zwaar getroffen worden. Juist nu organiseert Stichting Present Delft (digitale) ontmoetingen tussen vrijwilligers en hen die hulp nodig hebben. De eerste projecten zijn al uitgevoerd, waarbij boodschappenpakketten, ingezameld door leden van de kerkelijke gemeente Binnenstad-Vrijenban, zijn bezorgd in Delft door leerlingen van de GSR en het CLD. Vrijwilligers kunnen in deze tijd veel betekenen voor hun medemens: ze doen boodschappen, bezorgen een bloemetje, laten een hond uit of bellen met iemand in isolatie. Het is hartverwarmend dat er nu al veel aanbod van vrijwilligers uit allerlei hoeken van de stad Delft is. We staan voor elkaar klaar!

Wil je helpen? Meld je dan aan via https://stichtingpresent.nl/del…/aanmelden/corona-projecten/

GEBED

Eeuwige God,
De wereldwijde epidemie
confronteert ons met onze kwetsbaarheid en maakt ons onzeker.
Juist in deze tijd wenden wij ons tot U
en vragen U ons te helpen de rust in ons land te bewaren.
Geef wijsheid en kracht aan hen die ons besturen
en geef ons het vertrouwen dat zij handelen tot welzijn van alle mensen
in hun poging de gevolgen voor allen zo veel mogelijk te beperken.

Zegen allen die door deze crisis worden geraakt.

Zegen hen die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg in ons land,
dat zij met liefde en toewijding hun werk kunnen doen
nu zij zo zwaar onder druk staan.

Zegen hen die hun verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van deze epidemie
en geef ons voldoende vertrouwen in wetenschappelijke ontwikkelingen.
Zegen het werk van wetenschappers
opdat hun werk en onderzoek mag bijdragen aan een wereld die voor allen leefbaar is en blijft.

Zegen hen die ziek zijn,
in het bijzonder allen die besmet zijn met het coronavirus
en allen die zich vanwege hun zwakke gezondheid meer dan anderen zorgen maken.
Wil in de mensen om hen heen uw liefdevolle zorg voor mensen laten blijken.

Zegen ons allen, Heer, onze God,
en help ons de rust te bewaren,
help ons meer dan anders naar elkaar om te zien
en verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor ons eigen welzijn,
maar het welzijn van alle mensen die U aan ons toevertrouwt.

Dat alles vragen wij U,
omwille van Jezus Christus uw Zoon,
die bovenal de zieken nabij was in de kracht van uw Geest.
Amen.

15 maart | Lezing en masterclass Nico van der Meel >> Afgelast <<

AFGELAST

Bericht van Koorschool Delft:

De lezing en masterclass met Nico van der Meel zondag 15 maart a.s., gaat helaas vanwege ziekte van Nico NIET door. Degenen die al een kaartje hebben gekocht, krijgen persoonlijk bericht en worden uiteraard terugbetaald. We proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel.