Herdenking Engelandvaarders

Ter gelegenheid van de geboortedag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus vindt die dag de jaarlijkse herdenking plaats van de Engelandvaarders in de Nieuwe Kerk. Burgemeester Verkerk legt samen met een aantal oud-Engelandvaarders een krans bij de plaquette die in opdracht van Koningin Wilhelmina is aangebracht in de Nieuwe Kerk. Met de benaming Engelandvaarders
worden Nederlanders aangeduid die na de Duitse inval van mei 1940 en vóór D-day op 6 juni 1944 naar Engeland reisden, met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering. Na de bevrijding bleef een deel van de Engelandvaarders elkaar zien en in 1969 werd de Stichting Genootschap Engelandvaarders opgericht. Ieder jaar op 31 augustus vindt in de Nieuwe Kerk in Delft een herdenking van de Engelandvaarders plaats ter ere van de geboortedag van Koningin Wilhelmina. De plaquette te vinden rechtsachter het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk. Later dit jaar vindt op 1 december de kranslegging van de Engelandvaarders plaats ter ere van de sterfdag van Prins Bernhard.

Bidden voor Delft

Delftenaren blijven samen bidden.
Wanneer: iedere eerste maandag van de maand (als de sirene gaat … is het Bidden voor Delft!)
Waar: Vergadering van gelovigen – Rietveld 118. Tijd: van 19.45 (inloop) tot ongeveer 21.15 uur
Waarom:
• Op het eendrachtig gebed van de christenen is de gemeente gebouwd: “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed.” (Hand.1:14)
• Door het gebed waren de discipelen in staat om vrijmoedig over de boodschap van God te spreken (Hand.4:29)
• Er ligt kracht om te volharden en troost in het eendrachtig gebed en de lofprijzing van de christenen (Rom.15:5,6).
• Jezus bidt zelf voor onze eenheid: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.”(Joh.17:21).
Contact: Nelly van Buuren: buuren70@zonnet.nl, Ton Nap: a.nap@ziggo.nl .

Concert en lezing in Waalse Kerk

Ter gelegenheid van de geboortedag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus vindt een Koninginneconcert plaats in de Waalse Kerk. Dit concert wordt aangeboden door de Gemeente Delft in samenwerking met ‘Cultuur dichterbij ‘ en is voor iedereen gratis toegankelijk, vanaf 19.30 uur in de Waalse Kerk, Oude Delft 181. Het concert begint om 20.00 uur en het muzikale
programma wordt verzorgd door sopraan Maartje Coolen en pianist Leonard van Lier. Daarnaast wordt er een lezing gehouden door conservator Anita Jansen over haar onderzoek naar de Delftse schilder Michiel van Mierevelt. Vanaf 23 september is in Het Prinsenhof een grote overzichtstentoonstelling te zien over deze Delftse schilder. Het Koninginneconcert zal rond 21.45 uur ten
einde zijn. Het aantal plaatsen is beperkt.

Restauratie Nieuwe Kerk

Maandag 22 augustus is begonnen met groot onderhoud in de noordbeuk van de Nieuwe Kerk. In de noordbeuk zal een ‘zwevende’ steiger worden aangebracht. Van daaraf zal gewerkt worden aan de dakconstructie, de muren en de ramen. De werkzaamheden vormen een klein deel van het totale restauratieprogramma Nieuwe Kerk dat drie miljoen euro moet kosten. Het groot onderhoud
wordt gefinancierd uit een onderhoudsregeling van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE), en uit een deel van de door de Gemeente Delft verstrekte subsidie. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het voorjaar 2012. De Nieuwe Kerk blijft tijdens de werkzaamheden geopend voor toeristen van maandag tot en met zaterdag. Op zondag blijft de kerk in gebruik voor de
kerkdiensten van de Hervormde gemeente.

Zonnepanelen op kerkdak

Kerk in Actie wil helpen om zorg voor de Schepping om te zetten in meer duurzame activiteiten vanuit kerkelijke gemeenten en werkt daarom samen met Urgenda, een stichting die tot doel heeft om Nederland sneller duurzaam te maken. Gevolg van deze samenwerking is de speciale zonnepanelenactie voor kerken ‘Wij Willen Zon op Kerken’. Urgenda is niet uit op het maken van
winst met deze actie. Met zonnepanelen op het dak van de kerk, of van de bijgebouwen, wordt het wel heel duidelijk dat het de kerk ernst is met het bestrijden van het klimaatprobleem. Kerk en Actie beperkt zich daarbij niet tot de Protestantse Kerk, iedere geloofsgemeenschap kan meedoen. Via een collectieve inkoopactie kan elke kerk en ieder gebedshuis nu voor een bijzonder
aantrekkelijke prijs een passend pakket aan zonnepanelen aanschaffen. De actie loopt tot 1 november. Informatie over soorten pakketten, specificaties en prijzen en bestellingen is te vinden op www.wijwillenzon.nl/kerken. Voor meer informatie: s.van.schooneveld@kerkinactie.nl.

Workshop op de Inspiratiebeurzen

In september en oktober bent u van harte welkom de workshop over de 40dagentijdcampagne op de Inspiratiebeurzen bij te wonen. In de eerste workshopronde wordt het campagnethema toegelicht en zal een medewerker van Kerk in Actie meer vertellen over een van de campagneprojecten. In de tweede workshopronde komen de campagnematerialen en de speciale acties aan bod en kunt u goede ideeën opdoen voor activiteiten of acties in uw gemeente. Elke bezoeker ontvangt tijdens de workshop een pakket met alle campagnematerialen. Het is niet nodig om u op te geven. De inspiratiebeurs bezoekt 14 steden. Het dichtst bij Delft is de beurs in Voorburg, woensdag 12 oktober, Opstandingskerk. De adressen van de locaties, de openingstijden en informatie over de
sprekers vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.