Freiberg derde zusterstad van Delft

De burgemeesters van Delft en het Duitse Freiberg hebben een partnerstedenovereenkomst ondertekend. Het 25-jarig jubileum van de vriendschapsband (of jumelage) wordt gevierd door een officiële stedenband aan te gaan. Naar aanleiding van het bezoek aan Freiberg gaan de gemeente Delft en de Stichting Delft-Freiberg zich beraden over de wensen van Freiberg ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan in 2012. In het kader van de stedenband worden allerlei activiteiten georganiseerd, zooals: wederzijde bezoeken van delegaties; samenwerking op het gebied van het stimuleren van ondernemingen, innovatiemanagement en stadsontwikkeling; wederzijdse scholieren-, jeugd- en studentenuitwisseling en verdere contacten tussen jonge mensen; verdieping van de samenwerking tussen universiteiten; culturele uitwisseling; toeristische activiteiten; sportwedstrijden en directe ontmoetingen tussen burgers.

Een stedenband is een hechte vriendschapsrelatie op burgerlijk én bestuurlijk niveau. Delft had al twee van die stedenbanden: met Esteli in Nicaragua, en met Tshwane in Zuid-Afrika. Jumelages, ofwel betrekkingen op burgerlijk niveau, zijn er met Aarau (Zwitserland), Adapazari (Turkije) en Kfar Saba (Israel).

De Delftse kerken hebben decennialang -eigen- contacten onderhouden met de kerken in Freiberg, tijdens de Koude Oorlog en daarna. Sinds een paar jaar organiseren de Delftse kerken niet meer zelf bezoeken aan Freiberg en vice versa, maar zijn daarover afspraken met de stichting Delft-Freiberg.

Help mee met wandel-rol-driedaagse

Woonzorgcentrum Monica is voor de jaarlijkse “wandel-rol-driedaagse” nog op zoek naar vrijwilligers die de bewoners een dagje willen helpen. Het gaat om het jaarlijkse uitje van de bewoners, dat alleen kan doorgaan als er ook genoeg vrijwilligers zijn om achter een rolstoel te lopen. Onderweg wordt gestopt bij leuke activiteiten of plaatsen waar wat gedronken wordt. De laatste dag is er een barbecue. De data zijn 31 augustus en 1 en 2 september. Opgeven bij de receptie van Woonzorgcentrum Monica of mail Tessa de Koning: t.de.koning@pietervanforeest.nl .

Verlenging projectduur SCS-project “Doe het samen!”‏

Naar aanleiding van de behandeling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 21 juni j.l. is door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer toegezegd dat de projectduur van de ‘Ortega’ projecten wordt verlengd. De verlenging bedraagt drie maanden, waarmee de formele einddatum komt op 31 oktober 2011.  Dit betekent, dat SCS de Diaconale cursus Schuldhulppreventie langer gratis aan de kerken kan aanbieden, in ieder geval in de project gemeenten. Deze cursus is ook geschikt voor ouderlingen, predikanten en pastoraal en diaconaal medewerkers c.q. wijkcoördinatoren.

Armenzorgwandeling Den Haag

In opdracht van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Den Haag heeft Stek een historische armenzorgwandeling gemaakt onder de titel ‘Van bakkerij tot Woodstock’. De wandeling voert langs twintig ‘staties’, plekken die een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen in de geschiedenis van de armenzorg in Den Haag. Vanzelfsprekend gaat daarbij veel aandacht uit naar de protestantse diaconie, maar de wandeling voert ook langs gebouwen van katholieke, joodse en islamitische initiatieven en van de gemeentelijke overheid. Soms gaat de geschiedenis terug tot in de Middeleeuwen. De wandeling duurt twee uur met start en finish bij de Lukaskerk aan het Om en Bij. Een routebeschrijving met informatieve teksten over de twintig locaties is beschikbaar.