2 juni | Zoekdienst Oude Kerk

Waar is God? Als het tegenzit, of juist mee…

Het leven kan meevallen. Het kan ook tegen zitten. Wat heb je in voor- en tegenspoed aan God? Hierover gaat het in de zoekdienst van zondag 2 juni in de kapel van de Oude Kerk. We gaan aan de hand van de bekende Psalm 23 op zoek naar God in ons leven met al het mooie én zware dat er bij hoort. Psalm 23 dicht over de Herder die ons leidt naar mooie weiden maar ook door donkere dalen. Deze psalm helpt ons op weg in de zoektocht naar God. Deze psalm vertelt, net als de mensen om je heen – zomaar mensen die je iets te zeggen hebben, of jij aan hen! – over hoe God mensen bereikt. Als het tegenzit… óf juist mee. Als je somber bent óf als je geniet van het leven en intens gelukkig bent. Hij is er bij. De herder was het meest sprekende beeld dat de dichter hiervoor kan geven. Welk hedendaags beeld, welk beroep of welke mens zouden wij kiezen, om aan anderen te vertellen wie God voor je is? Want in alle situaties kan God iets voor ons betekenen. Laten we op zondag 2 juni samen op zoek gaan naar deze God! De dienst wordt geleid door Ds. David Knibbe, predikant van de Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Vierhoven in Delft. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!

De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

26 mei | Bachcantate | Oude Kerk

Wie zingt, bidt dubbel
Zondag 26 mei is er in de Oude Kerk een Bach Cantate vesper. In deze vesper wordt de cantate ten gehore gebracht die gebaseerd is op de Bijbeltekst “Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen.”De vesper begint om 19.00 uur in de Oude Kerk en heeft als thema de uitspraak van de kerkvader Augustinus ‘Wie zingt, bidt dubbel’. De cantate wordt uitgevoerd door het Oude Kerk Bach Ensemble, bestaande uit jonge (bijna) professionals, en het enthousiaste Oude Kerk Bachkoor o.l.v. Mark Tempelaars.

Raad van Kerken Delft ondertekent Pact tegen Armoede

Op 15 mei 2019 was de Raad van Kerken Delft, in de persoon van voorzitter Robin Voorn, een van de ondertekenaars van het vernieuwde Pact tegen Armoede. Dit “bondgenootschap” bestaat uit een twintigtal Delftse organisaties die zich samen met de Gemeente Delft, sterk maken om de armoede in Delft te bestrijden, signalen van armoede en sociale uitsluiting op te pakken en daar gezamenlijk aktie op te ondernemen. De deelnemers aan het Pact komen tweemaandelijks bij elkaar, diepen thema’s uit en weten elkaar te vinden om hun kennis en mensen in te zetten in de strijd tegen armoede in Delft.

Interview Robin Voorn: “Geloof speelt een rol van betekenis”

Met een reeks van vier thema-artikelen besteedt Delft op Zondag aandacht aan “75 jaar leven in vrijheid”. In de editie van 12 mei 2019 staat “geloof” centraal, met een uitgebreid interview met Robin Voorn, voorzitter van de Raad van Kerken Delft. “Ik denk dat, in positieve zin, de kerken in de toekomst aan relevantie gaan winnen.” “In Delft zijn de banden tussen de verschillende kerkgenootschappen goed, ondanks de verschillen in bandbreedte.” “Godsdienstvrijheid is een groot goed. Delft is misschien wel de stad van de godsdienstvrijheid: tenslotte is Willem van Oranje hier om het leven gekomen omdat hij opkwam voor een geloof.” “Het geloof heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van mensen en zal dat ook in de toekomst blijven doen.”

Lees het hele artikel op www.delftopzondag.nl/reader/22666#p=10

19 mei | Jongerenzangdienst | Oude Kerk

Zondagavond 19 mei organiseert wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Gemeente Delft een Jongerenzangdienst in de Oude Kerk. De dienst heeft als thema “Ik zal er zijn”. Bijzonder is dat de bezoeker mee kan zingen met het jeugdkoor “Joy” en projectkoor “I Believe”. Onder leiding van dirigent Vincent van Dam wordt een lied ingestudeerd, om tijdens de dienst met het koor mee te zingen. Voorganger in deze dienst is ds. Arnold Vroomans. Gerrit van Putten (viool) en Vincent van Dam (orgel) verzorgen de muzikale begeleiding. De dienst start om 19:00 uur, voor degene die mee willen zingen is de zij-ingang van de kerk om 18:00 uur open.

17 mei | Overhandiging opbrengst Kerstcollecte

De Raad van Kerken in Delft organiseert elk jaar in december een Kerstcollecte in alle bij de Raad aangesloten kerken. In 2018 zijn als doelen gekozen de woongemeenschap Taste! en de Zondagsschool van de St. George Kerk in Latakia in Syrië. De collecte heeft het mooie bedrag van € 7.224,- opgebracht. Op vrijdag 17 mei zal de opbrengst van de collecte aan deze organisaties worden overhandigd, door Co van der Maas, voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en pastor Robin Voorn, voorzitter van de Raad van Kerken Delft, pastor van de Oud-katholieke Kerk in Delft. Tussen de flats in de wijk Voorhof ligt een groene oase: de tuin van de christelijke woongemeenschap Taste! Iedere dag is deze tuin open voor de bewoners van de Voorhof, en op vrijdag is er een buurtcafé in de woongemeenschap. Na vijf jaar was een deel van het (tuin)meubilair nodig aan vervanging toe. Dankzij de Kerstcollecte kan dit nu gerealiseerd worden. De Grieks-Orthodoxe zondagsschool in Latakia, Syrië, bestaat al sinds 1942. Wekelijks bezoeken ongeveer 600 kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar de activiteiten, die georganiseerd worden door vele vrijwilligers. De crisis in Syrië werpt haar schaduw over alle aspecten van het leven. Het vinden van voldoende financiële middelen om met Kerstmis geschenken te kunnen kopen voor de kinderen van de zondagsschool is een groot probleem. Twee mensen uit Latakia, die nu in Delft wonen, steunen actief hun kerk daar. Zij zijn regelmatige bezoekers van een Delftse kerk en vroegen de Delftse kerken om steun. Met de opbrengst van de Kerstcollecte uit Delft kunnen zij de zondagsschool in Latakia een flink eind op weg helpen.