Open brief Raad van Kerken

De landelijke Raad van Kerken vraagt de fracties in de Eerste en Tweede Kamer om religie een plek te geven in het publieke domein en deze rol te respecteren en te faciliteren. Ze pleit in een Open Brief voor een ontspannen omgang tussen kerk en overheid. De tekst van de open brief is hier te lezen.

Zeven protestantse kerkgebouwen Den Haag dicht

De protestantse gemeente te ’s-Gravenhage heeft dinsdag 30 augustus besloten binnen twee jaar zeven kerkgebouwen te sluiten. Tegelijk worden de veertien wijkgemeenten omgevormd tot vier grote wijken. De website www.kerkindenhaag.nl bericht hierover. Met het aangescherpte herstructureringsplan wil de protestantse gemeente de grote financiële tekorten terugdringen en het teruglopende ledental opvangen. De Valkenboskerk aan de Loosduinsekade is een van de kerken die snel dichtgaan. De kerk sloot 2010 af met een exploitatietekort van 140.000 euro. Vorig jaar is het gebouw nog voor een bedrag van 600.000 euro ingrijpend verbouwd. Ook de Ontmoetingskerk aan de Louis Davidsstraat en de Laakkapel aan de Deimanstraat sluiten op korte termijn hun deuren. De nieuw te vormen wijkgemeenten moeten uiterlijk medio 2012 kiezen welke van de volgende kerkgebouwen hun functie verliezen: de Bosbeskapel aan de Bosbesstraat of de Bethelkerk aan de Händellaan, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat of de Shalomkerk (vroegere Salvatorkerk) aan de Vrederustlaan en de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan of de Maranathakerk aan de 2e Sweelinckstraat.

Restauratie Nieuwe Kerk

Maandag 22 augustus is begonnen met groot onderhoud in de noordbeuk van de Nieuwe Kerk. In de noordbeuk zal een ‘zwevende’ steiger worden aangebracht. Van daaraf zal gewerkt worden aan de dakconstructie, de muren en de ramen. De werkzaamheden vormen een klein deel van het totale restauratieprogramma Nieuwe Kerk dat drie miljoen euro moet kosten. Het groot onderhoud
wordt gefinancierd uit een onderhoudsregeling van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE), en uit een deel van de door de Gemeente Delft verstrekte subsidie. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het voorjaar 2012. De Nieuwe Kerk blijft tijdens de werkzaamheden geopend voor toeristen van maandag tot en met zaterdag. Op zondag blijft de kerk in gebruik voor de
kerkdiensten van de Hervormde gemeente.

Zonnepanelen op kerkdak

Kerk in Actie wil helpen om zorg voor de Schepping om te zetten in meer duurzame activiteiten vanuit kerkelijke gemeenten en werkt daarom samen met Urgenda, een stichting die tot doel heeft om Nederland sneller duurzaam te maken. Gevolg van deze samenwerking is de speciale zonnepanelenactie voor kerken ‘Wij Willen Zon op Kerken’. Urgenda is niet uit op het maken van
winst met deze actie. Met zonnepanelen op het dak van de kerk, of van de bijgebouwen, wordt het wel heel duidelijk dat het de kerk ernst is met het bestrijden van het klimaatprobleem. Kerk en Actie beperkt zich daarbij niet tot de Protestantse Kerk, iedere geloofsgemeenschap kan meedoen. Via een collectieve inkoopactie kan elke kerk en ieder gebedshuis nu voor een bijzonder
aantrekkelijke prijs een passend pakket aan zonnepanelen aanschaffen. De actie loopt tot 1 november. Informatie over soorten pakketten, specificaties en prijzen en bestellingen is te vinden op www.wijwillenzon.nl/kerken. Voor meer informatie: s.van.schooneveld@kerkinactie.nl.

850 jaar Freiberg

Onze Duitse zusterstad Freiberg roept (jonge) kunstenaars op mee te doen aan een tentoonstelling en wedstrijd. Deze actie is de eerste van een reeks die in Freiberg wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 850 jaar bestaan van de stad in 2012. De kunstwerken, schilderijen of grafisch werk, dienen eind september aangeleverd te worden. Thema van de tentoonstelling is: “Kleuren en vormen van geluk”. Geluk kan men op veel manieren uitdrukken. Een deskundige jury beoordeelt de werken en er zijn een aantal geldprijzen te winnen. Er is tevens een publieksprijs en een jeugdprijs voor jonge kunstenaars (12 -17 jaar). Van de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven waarin iedere kunstenaar met zijn of haar kunstwerk wordt opgenomen. Bent u een van die Delftse kunstenaars die zijn of haar werk graag in Duitsland wit tonen, neem dan contact op met de secretaris Henk Vonk (tel. 2564249) of voorzitter Marianne van Dijck (2568413) van de Stichting Delft – Freiberg. Zie www.stichtingdelft-freiberg.nl .

Kerken en Wmo: Met Raad en Daad!

Op 2 september organiseert Kerk in Actie een studiedag voor afgevaardigden in Wmo-raden en diakenen. Op deze dag zal er o.a. uitgebreid aandacht worden geschonken aan (het uitwisselen van ervaringen met) de vorig jaar gepresenteerde Diaconale Activiteiten Monitor .Aanmelden of informatie, klik op http://www.kerkinactie.nl/~/Kerken-en-Wmo-met-raad-en-daad–ag5785 .