12 juni | Concert jonge solisten

In het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Van Adrichemstraat 277 in Delft) vindt op 12 juni een concert plaats, verzorgd door drie talentvolle solisten, een internationale bezetting van hoge kwaliteit. Dit concert maakt deel uit van een reeks concerten op woensdagavond, die als doel hebben zeer begaafde jonge musici te laten schitteren. Daarmee genieten we niet alleen van hun prachtige toegankelijke muziek, maar stimuleren en waarderen we hen ook tijdens hun muzikale ontwikkeling, zodat ze zich meer thuis voelen hier in Nederland, soms duizenden kilometers ver weg van hun geboorteland. Diederik Smulders (cello), María Luisa Parejo Bullón (piano) en Noelia Rodriguez Moralez (klarinet) spelen een gevarieerd klassiek programma  – zie de flyer hieronder. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

6 – 20 juni | Panorama Delft in de Nieuwe Kerk

Het Panorama Delft verbeeldt de toekomst van onze stad in 2040. Alle Delftenaren zijn uitgenodigd om zijn of haar dromen weer te geven binnen het stadssilhouet. Op 25 mei is het Panorama geopend door wethouder Martine Huijsmans tijdens het Agathafestival in het Prinsenkwartier. En nu gaat het op reis door de hele stad. De Hugo de Grootlezing op 6 juni was de start van een verblijf van twee weken in de Nieuwe Kerk. Het Panorama is een initiatief van Delft Design en TOPdelft in samenwerking met de gemeente Delft. Bezoek de Nieuwe Kerk Delft en deel je dromen voor de stad! Het Panorama trekt op 20 juni verder.

13 juni | Kijken in de ziel | Schuilkerk Bagijnhof

Delft en de TU, Delft en wetenschap; ze horen bij elkaar. Maar wetenschap en de kerk en wetenschappers en de kerk? Die worden nogal eens als onverenigbaar gezien. Waarom eigenlijk? De Schuilkerk werd ooit gebouwd in een tijd dat geloofs- en gewetensvrijheid niet vanzelfsprekend waren. Nu is die vrijheid wel vanzelfsprekend. In die vrijheid worden in de Schuilkerk dit jaar vier prominente wetenschappers van de TU uitgenodigd. Zij krijgen in de kerk een podium om over hun eigen actuele onderzoek te vertellen. Na deze presentatie gaan we met de wetenschappers in gesprek over hun drijfveren, inspiratie, motivatie, ethiek en zingeving. Een inhoudelijk gesprek waar we als kerk graag ruimte voor scheppen. De laatste spreker van dit seizoen is dr. TIMON IDEMA, verbonden aan de afdeling Bionanoscience van de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen. Hij leidt daar een onderzoeksgroep in de theoretische biofysica en geeft college in verschillende natuurkundevakken. Het onderzoek waar hij over zal vertellen gaat over de vorm en dynamica van biologische membranen, die de rand van elke levende cel vormen en cruciaal zijn voor processen zoals het opnemen van voedsel en het delen van cellen. Dit onderzoek heeft meerdere medische toepassingen, waaronder het herkennen van tumoren en het specifiek afleveren van medicijnen. Meer informatie: http://idemalab.tudelft.nl
PRAKTISCHE INFO Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie/ thee. Afsluiting: 21.30 uur, met een drankje. Toegang: Gratis, vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Kijken in de Ziel is een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie HH Maria en Ursula Delft (http://delft.okkn.nl).

Vakantiebank Delft start actie “Geef ze de Vijf”

In Delft leven veel gezinnen onder het sociaal minimum. Een uitje of vakantie zit er voor hen vaak niet in, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben: even afstand nemen, genieten in een andere omgeving, spel en ontspanning voor de kinderen…
Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen, organiseert de Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Dat kost natuurlijk wel geld: zonder bijdragen en giften is niets mogelijk. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en zelf ook vakantieplannen maken, organiseert de Vakantiebank daarom de actie “Geef ze de Vijf”. Doneer 5 euro van uw vakantiegeld en bezorg deze gezinnen een dagje weg zonder zorgen.

Wilt u meer weten of zelf een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op www.vakantiebankdelft.nl

Vanaf 25 mei |Nieuwe tentoonstelling kerkelijk erfgoed | Maria van Jessekerk

Onder de titel “Het is niet alles goud wat er blinkt” heeft de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft een tentoonstelling ingericht waar ook de zwarte kant van de Gouden Eeuw wordt getoond. Behalve de rijkdom, te zien aan het kerkelijk zilver, wordt ook de armoedekant belicht, bijvoorbeeld met een 17e-eeuws beeld van Charitate. Er zijn bruiklenen van o.a. het Museum Prinsenhof, Stichting Stalpaert van der Wielen en de Oud-Katholieke Kerk. De tentoonstelling is vanaf 25 mei gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Maria van Jessekerk, van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

16 juni | Maria van Jesse Ommegang

Sinds de Middeleeuwen wordt er jaarlijks in de binnenstad van Delft een Ommegang gelopen. Aanleiding hiervoor was een wonder bij het beeld van Maria van Jesse in 1327. Delft groeide uit tot een belangrijke bedevaartplaats in Holland. Op een gegeven moment werd de Ommegang zó uitbundig gevierd dat het een evenement werd dat gepaard ging met uitvoerige spektakelspelen en een grootse kermis. Na een tijd in de vergetelheid te zijn geraakt werd in 1929 de traditie van de Ommegang in ere hersteld. Tot op de dag van vandaag vindt de Ommegang jaarlijks plaats. Elk jaar krijgt de Ommegang een eigen thema met actuele relevantie mee als intentie waar we met elkaar over willen nadenken en voor bidden. Dit jaar is het thema “Roepen in stilte”.

Om 10:00 uur zal bijeengekomen worden in de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118. Na een korte inleiding en gebed trekt de stille gebedstocht door de binnenstad naar de Maria van Jessekerk waar op plechtige wijze de Eucharistie zal worden gevierd.
Wilt u meer weten over de Delftse Ommegang, bijvoorbeeld over de historie of wanneer de eerstvolgende Ommegang plaatsvindt, kijk dan op  www.delftseommegang.nl