Voettocht voor Vrede: ‘De Kracht van Verbeelding’

Op donderdagavond 21 september 2017 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst.

Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen snel conflicten ontstaan. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Velen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars dromen en beelden over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek met hulp van verbeelding en creativiteit voortgezet. Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Verbeeldingskracht stelt je open voor de ander!

De wandeling start om 19:00 uur vanaf de Sultan Ahmet moskee (Duke Ellingtonstraat 201, inloop vanaf 18:30 uur) en eindigt om ca. 19:30 uur in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20:00 tot 21:30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in de Marcuskerk.

Organisatie:
Sultan Ahmet Moskee en Al-Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk)

Van harte welkom!

(Voor informatie: Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl)

Gezamenlijke 4 mei herdenking 2017 in de Oude Kerk

Flyer 4 mei 2017

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.Deze dienst wordt gehouden in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

Voorgangers zijn ds. Tina Geels van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente Delft en ds. Caroline der Nederlanden van de Protestantse Wijkgemeente Hof van Delft. Organist is Bas de Vroome. Medewerking wordt verleend door de Hofkerkcantorij o.l.v. Sabine Geerlof-v.d. Zande.
De dienst begint om 18:45 uur en duurt uiterlijk een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt vanaf de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

Toenemend aantal kinderen groeit op met de Voedselbank

Jaarverslag 2015

DELFT – De Voedselbank Delft en omstreken heeft vorig jaar opnieuw meer voedselpakketten uitgedeeld. Hoewel de stijging kleiner was dan de jaren ervoor bedroeg deze 8,5%. Het aantal kinderen dat voedselhulp krijgt, nam relatief sterk toe (12%). In totaal zijn ruim 20.000 voedselpakketten uitgedeeld met een totale winkelwaarde van circa 620.000 euro.‘Waar de economie volgens zeggen uit het dal kruipt, is dat voor onze doelgroep niet zichtbaar. Integendeel en dat is zorgelijk,’ zegt voorzitter Hans Mostert van de Voedselbank Delft. 

Eind vorig jaar stonden 486 huishoudens ingeschreven bij de Voedselbank, bestaande uit 1312 personen waarvan 675 kinderen. De groei heeft gevolgen voor de organisatie van de Voedselbank. De opslagruimte is uitgebreid en hierin is een tweede koelcel in gebruik genomen. Verder waren nieuwe kratten, hef- en tilmateriaal, grote mobiele koelkasten, een schrobmachine en een tweede bakwagen nodig. De Voedselbank is afhankelijk van beperkte gemeentelijke subsidie en giften van kerken, instellingen, bedrijven (vooral voedsel) en particulieren. 

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de bestuurlijke kracht vergroot zou moeten worden door meer kritisch vermogen te organiseren. Besloten is om een Raad van Advies in te stellen. Een reglement voor deze Raad van Advies is vastgesteld en momenteel wordt gezocht naar geschikte kandidaten.

Bij de Voedselbank Delft werkten eind vorig jaar 94 vrijwilligers. In totaal besteden deze vrijwilligers samen naar schatting ruim 500 arbeidsuren per week aan het werken voor de Voedselbank. Dat is op jaarbasis 26.000 uur. 

In 2015 verkreeg de Voedselbank opnieuw de groene status voor voedselveiligheid. 

Voor meer informatie zie het jaarverslag jaarverslag 2015 VB Delft

Hans Mostert (Vz), tel. 06 51509663

Nieuwe expositie in de Jessehof, van Dolf ven Beest

Dolf ven Beest exposeert zijn schilderijen in de Jessehof.
Hij is tevens bezoeker, die regelmatig biljart en piano speelt in de Jessehof. Hij is een kunstenaar in hart en nieren. Sommige van zijn schilderijen doen denken aan Herman Brood.

Lees verder Persbericht nieuwe expositie in Jessehof

Foto van 3 schilderijen van Dolf ven Beest