Christelijk-islamitische samenwerking

Ds. Herman Koetsveld (‘Manifest van Advent 2009) en Enis Odaci (Convenant van Vertrouwen 2010) verzetten zich tegen de toename van verharding en angst in de samenleving, en roepen op tot vertrouwen en verbondenheid. Zij hebben nu samen de nieuwe website www.koetsveld-odaci.nl in het leven geroepen: ‘Zo willen wij middels verbindende taal (geput uit onze beider tradities) een bijdrage leveren om het vertrouwen in onze samenleving te voeden. Wat ons betreft zeer noodzakelijk om de angst voor ‘de ander’ en de verharding van het maatschappelijk debat tegen te gaan.’ Koetsveld en Odaci zijn bereid om in plaatselijke gemeenten over dit onderwerp een inleiding of een workshop te komen geven. Meer informatie: www.koetsveld-odaci.nl